Povodí Labe nechává opravit kulturní památku Masarykova zdymadla 5/5 (1)

Události Ústecký kraj

Masarykova zdymadla, jedna z našich vodních kulturních památek, jsou každoročně lákadlem mnoha turistických výletů.  Na dnech otevřených dveří se zde scházejí stovky lidí, aby si toto unikátní vodní dílo prohlédly. Však je to jedno z nejznámějších vodních děl v Čechách, která si zahrála i v několika filmech, jako třeba Mys dobré naděje.

Díky této přehradě je na Labi mezi Střekovem a Lovosicemi stabilizovaná vodní hladina, žijí tu různé druhy živočichů, z nichž uvádíme bobra evropského, nebo vydru říční. Je zde možno pěstovat vodní sporty,  jako třeba jachting, či vodní turistiku a i komerční vodní dopravu.

V současné době je provoz zdymadel omezen. Velká komora je vypuštěná a je to opravdu zajímavý pohled. Probíhají zde práce na rekonstrukci levé zdi velké plavební komory, která je vyvolána poškozením soudržnosti velké části kamenného obkladu od betonové konstrukce zdi.

„V rámci stavby dojde k injektáži betonového zdiva nízkotlakou injektáží, zpevnění zdi přikotvenou železobetonovou trámovou konstrukcí a přespárování obkladového zdiva. Rozsah opravy poruchy je cca 80,0 m. Oprava je prováděna při vyčerpání komory, se zachováním lodního provozu v malé plavební komoře,“ sděluje Jana Burianová z Povodí Labe.

V současné době probíhá sanace betonového zdiva a kamenného obkladu. To znamená, že se čistí povrch komory, dojde k jejímu přezdění, přespárování, plošné injektáži trhlin a těsnění dilatačních spár a další práce.

Stavbu provádí společnost Skanska a.s. a dokončena bude do 30.10.2016. Sanace obkladu si vyžádá náklady ve výši 7,7 mil. Kč.

Zároveň dochází i opravě lávky pro pěší, která spojuje Střekov s Vaňovem. Tato lávka je velice zajímavá svým provedením, jelikož nosnou konstrukci lávky Masarykova zdymadla tvoří 6 polí ocelových nosných konstrukcí uložených pomocí ložisek na masivní kamennou spodní stavbu. Nosná konstrukce je nýtovaná plnostěnná se spodní mostovkou, kterou tvoří železobetonová deska uložená na ocelových příčnících ocelové nosné konstrukce.

zdymadla_2

„V rámci opravy bude nejprve provedeno očištění pochozí plochy mostovky od stávajícího izolačního systému a injektáž příčných trhlin mostovky. Následně bude provedena nová přímo pochozí hydroizolace mostovky, vyčištění a zpětné zatmelení dilatační spáry na styku ocelových nosníků a mostovky. Dále proběhne také sanace podhledu nosné konstrukce, nakonzervování ložisek, zesílení nebo výměna zkorodovaných příčníků ocelové nosné konstrukce a opravy nátěrových systémů v rozsahu otryskaných betonových ploch mostovky,“ popisuje Jana Burianová probíhající práce.

Důvodem zahájení oprav lávky byl stále se zhoršující stav zejména jejích betonových konstrukcí. Docházelo zde k silné degradaci betonu ze spodní strany, odpadávání drobných částí dobetonávky, k obnažování výztuže a její korozi.  Místy mohlo dojít i k odtržení většího celku dobetonované části, čímž mohl být ohrožen provoz pod lávkou (plavební komora), ale i na ní, jelikož tuto lávku využívali chodci a cyklisté.

Stavbu realizuje stavební firma Mach a syn. Smluvní termín dokončení stavby je 15. 12. 2016. Uzavírka je úředně povolena do 30. 11. 2016. Sanace lávky si vyžádá náklady ve výši 2,5 mil. Kč.

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *