Pozor na slevy a akční ceny Dosud nehodnoceno.

Celá ČR Události

Nákupy v období sezónních slev a akčních cen jsou oblíbenou činností českého národa. V případě zlevněného zboží spotřebitel nepředpokládá, že by prodejce použil nějakou nekalou praktiku nebo chtěl zákazníka poškodit. Česká obchodní inspekce v 2. čtvrtletí 2016 provedla 1 271 kontrol na ochranu spotřebitele. Porušení právních předpisů bylo zjištěno v 605 případech. Dále ČOI  uložila 520 pokut v celkové výši 4 759 000 korun. „Tato kontrolní akce opětovně potvrdila četné a stále se opakující nedostatky, zejména nedostatečné nebo klamavé informace o cenách nabízených výrobků a služeb. Situace v této oblasti nemá klesající tendenci a vzhledem k tomu, že slevové akce probíhají mnohdy celoročně, budeme této problematice věnovat zvýšenou pozornost i v následujícím období,“ uvádí ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Inspektoři ČOI v období od 1. 4 2016 do 30. 6. 2016 provedli na celém území České republiky kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej zboží za akční ceny a zboží ze sezónních slev. Celkem se uskutečnilo 1 271 kontrol, při nichž bylo ověřeno dodržování zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalších obecně závazných právních předpisů. ČOI zjistila porušení právních předpisů v 605 případech (47,6 %) a pravomocně uložila 520 pokut v celkové výši 4 759 000 korun.

Při kontrolách ČOI bylo nejčastěji zjištěno porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • ve 248 případech prodávající řádně neseznámil spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12)
  • ve 190 případech bylo zjištěno porušení týkající se poctivosti prodeje (§ 3)
  • v 66 případech byla porušena povinnost vydat, na žádost spotřebitele, doklad o zakoupení výrobku spolu s povinnými údaji (§ 16)
  • ve 250 případech se jednalo o další porušení zákona o ochraně spotřebitele, kdy například informace poskytnuté v písemné formě nebyly v českém jazyce; výrobky nebyly srozumitelně a viditelně označeny nebo prodejce neseznámil spotřebitele s vlastnostmi, způsobem použití a údržby nabízených výrobků
  • v 74 případech bylo zjištěno porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnic Rady a směrnic Evropského parlamentu.
  • porušení ostatních právních předpisů zjistili inspektoři v rámci kontrolní akce zaměřené na prodej za akční ceny a slevové akce v  80 případech, což je 6,29 % z celkového počtu 1271 kontrol.

Za porušení právních předpisů bylo pravomocně uloženo 520 pokut v celkové výši 4 759 000 korun. Dále byl vydán zákaz prodeje na 4400 kusů výrobků a 1047 párů obuvi, které nesplňovaly požadavky zvláštních právních předpisů. Hodnota zakázaného zboží činila 689 708 korun. Dalším opatřením bylo vydání zákazu používání na 27 kusů měřidel neodpovídajících požadavkům zvláštních právních předpisů.

Tato kontrolní akce opětovně potvrdila četné a stále se opakující nedostatky, zejména nedostatečné nebo klamavé informace o cenách nabízených výrobků a služeb. To je patrné i z porovnání kontrolního období za 2. čtvrtletí 2015, kdy porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno ve 47 %, tedy přibližně stejné jako identické období roku 2016, kdy kontroly se zjištěním představovaly 47,6 %. Tato situace nemá klesající tendenci a vzhledem k tomu, že slevové akce probíhají, zejména v obchodních řetězcích, celoročně, bude této problematice  ČOI věnovat zvýšenou pozornost i v následujícím období.

Zdroj: ČOI

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *