U spotřebitelských úvěrů byl zaznamenán mírný pokles nedostatků 1/5 (1)

Celá ČR Události

Spotřebitelské úvěry poskytují společnosti klientům obvykle na řešení nečekaných finančních problémů. ČOI se při svých pravidelných kontrolách zaměřuje na dodržování zákonů v této oblasti finančních služeb a na případné nekalé praktiky, které by mohly občana poškodit. Ve 2. čtvrtletí 2016  bylo Českou obchodní inspekcí provedeno celkem 43 kontrol, při nichž bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů ve 21 případech (tj. téměř ve 49 %). Z toho porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru bylo zjištěno při 10 kontrolách, tedy ve 23 % z celkového počtu kontrol.

V období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 uskutečnila Česká obchodní inspekce 43 kontrol, které byly zaměřené na dodržování podmínek vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Ve 29 případech byly kontrolovány právnické osoby a ve 14 případech osoby fyzické. Z tohoto počtu působilo 30 osob jako zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, 7 osob jako poskytovatelé (věřitelé) spotřebitelského úvěru a 6 kontrolovaných osob se zprostředkování popřípadě poskytování spotřebitelského úvěru přímo neúčastnilo, ale pouze poskytovalo služby, např. společnost, u které bylo zjišťováno, kdo je provozovatel webových stránek

Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno ve 21 případech, což představuje 48,8 % z celkového počtu 43 kontrol. Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru bylo zjištěno při 10 kontrolách, tedy ve 23,3 % z celkového počtu kontrol.

Ve 2. čtvrtletí 2016 bylo Českou obchodní inspekcí přijato 52 podání spotřebitelů vztahujících se přímo ke spotřebitelským úvěrům nebo k jeho zprostředkování.

Zjištěná porušení a uložené sankce

Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru:

 • nejčastěji, ve 13 případech, bylo zjištěno porušení obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru (§ 4), např. nebyla uvedena hodnota RPSN, výpůjční úroková sazba, údaje o poplatcích, celková výše spotřebitelského úvěru, výše jednotlivých splátek a celková částka splatná spotřebitelem nebo doba trvání spotřebitelského úvěru
 • ve 3 případech věřitelé před uzavřením smlouvy, ve které se sjednával spotřebitelský úvěr, s odbornou péčí neposoudili schopnost spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet (§ 9)
 • ve 3 případech zprostředkovatel v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele neuvedl údaje o rozsahu svých oprávnění, zejména pro kolik věřitelů zprostředkovatelskou činnost vykonává, nebo že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele (§ 17 odst. 1)
 • porušení ustanovení týkající neuvedení některých náležitostí ve smlouvě sjednávající spotřebitelský úvěr (§ 6) bylo zjištěno v 1 případě

Další porušení obecně závazných právních předpisů:

 • porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik (§ 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, § 5a odst. 1 a § 5b odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) bylo zjištěno ve 12 případech, kdy například kontrolované osoby na svých webových stránkách uváděly nepravdivé informace o postupu uplatnění práva při odstoupení od kupní smlouvy.
 • porušení jiných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno ve 4 případech
 • v 1 případu bylo ujištěno porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.

V uvedeném období bylo za zjištěné nedostatky pravomocně uloženo celkem 27 pokut v souhrnné výši 825 000 korun. Z toho:

 • 8 pokut v celkové výši 340 000 korun bylo uloženo za porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru
 • 4 sdružené pokuty ve výši 33 000 korun byly uloženy za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru
 • 11 pokut v celkové výši 281 000 korun bylo uloženo za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • 3 pokuty ve výši 170 000 korun byly uloženy za porušení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
 • za porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků byla uložena 1 pokuta ve výši 1000 korun

Výsledky kontrol ukázaly, že oproti 1. čtvrtletí roku 2016 došlo ve 2. čtvrtletí roku 2016 ze strany zprostředkovatelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů při plnění povinností vyplývajících jim ze zákona o spotřebitelském úvěru (č. 145/2010 Sb.) k mírnému snížení počtu zjištění, a to o 3,5%. Ve vztahu k dodržování zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) pak došlo ke snížení počtu zjištění téměř o 12%. I přes tato příznivá zjištění budou další kontroly u zprostředkovatelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů z nebankovního sektoru pokračovat i v dalším období a Česká obchodní inspekce bude pokračovat i v kontrolách zahájených v předcházejících obdobích.

Zdroj: ČOI
Ilustrační foto

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *