V pražských komínech shořely za posledních deset let miliony korun 1/5 (2)

Celá ČR Hlavní město Praha Události

Každý rok hasiči likvidují desítky požárů vznícených sazí v komíně. Za posledních deset let (2006 – 2015) pražští hasiči likvidovali 81 požárů, které vznikly v komínovém tělese, tedy především požáry vzniklé zažehnutím sazí v komíně nebo jiskrami z komína a také nevhodnou konstrukcí komínu a odvodu spalin a následně se rozšířily mimo komín. Tyto požáry spolykaly 7, 4 milionů korun.“ Právě teď, před začínající topnou sezonou, je vhodná doba na to, dát si do pořádku vše kolem spalinové cesty, aby zbytečně další miliony „nevyletěly“ komínem.

V lednu roku 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Vyhláška mimo jiné upřesňuje podmínky způsobu čištění, kontroly a revize spalinové cesty, stanovuje lhůty pro čištění a kontroly spalinové cesty a uvádí vzory písemných zpráv o provedení čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Mezi nejdůležitější změny patří také povinnost oprávněné osoby (kominíka) předat objednavateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne čištění nebo kontroly spalinové cesty, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty.

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinové cesty při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu, v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

Pokuty

Oprávněné osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem nepředá písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 50 000 Kč.

Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 100 000 Kč.

Pokud provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem fyzická osoba, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 10 000 Kč.

Zdroj: HZS Hlavního města Prahy

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *