Litoměřice mají novou vyhlášku o veřejném pořádku 5/5 (1)

Události Ústecký kraj

Litoměřice – Místní zastupitelé schválili ve čtvrtek 16.9. vyhlášku řešící veřejný pořádek.

„Město doposud nemělo obecně závaznou vyhlášku řešící veřejný pořádek, jež by zároveň specifikovala výjimky úpravy doby nočního klidu, který je dle zákona stanoven od 22 do 6 hodin. Se zákonem proto bylo třeba sladit tradiční a návštěvníky oblíbené akce, jako je vinobraní či pivobraní, kterým nová vyhláška uděluje výjimku z nočního klidu,“ sdělila naší redakci Eva Břeňová tisková mluvčí města Litoměřice.

Jak jsme se dále dozvěděli, tak obdobných výjimek však nesmí být dle výkladu Ministerstva vnitra moc. Zatímco o tomto rozhodovala rada nebo městský úřad, od 1. října to již bude smět řešit pouze zastupitelstvo.

„Ministerstvo vnitra rozeslalo v této souvislosti metodické doporučení a vzor vyhlášky, kde reagovalo nejen na novelu zákona, ale i na nález Ústavního soudu ve věci vyhlášky obce Chrastava, který vyjadřuje stanovisko, že ke zkrácení či zrušení nočního klidu by mělo docházet jen ve výjimečných případech,“ informovala vedoucí kanceláře starosty Martina Skoková.

„Pořadatelé akcí s přesahem do nočních hodin, například Litoměřický kořen, tímto upozorňujeme, aby včas žádali zastupitele o udělení výjimky,“ vyzývá starosta Ladislav Chlupáč, kterému se nelíbí fakt, že do počtu udělených výjimek zasahuje stát. Jak koaliční, tak opoziční zastupitelé jsou v Litoměřicích v tomto směru zajedno. „O těchto věcech by měla rozhodovat pouze obec,“ domnívá se zastupitel Tomáš Sarnovský.

Ovšem vyhláška se netýká jen provozování kulturních či společenských akcí, které mohou hlučet po okolí a svou dobou trvání přesahují 22. hodinu večerní. Nová vyhláška zároveň učiní přítrž pouličním žebrákům. Zákaz platí na celém území památkové rezervace, na autobusovém nádraží a vlakovém nádraží Litoměřice – město.

„S přihlédnutím k obecnému prospěchu, místním zvykům a jejich povaze jsou stanoveny činnosti, které se za žebrání nepovažují, například poslední zvonění nebo veřejné sbírky,“ upozornila Martina Skoková.

Zastupitelstvo též zrušilo obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, pro její nevymahatelnost.

„Víme, že někteří občané popíjejí vodku v plastové lahvi od vody. Nemůžu však strážníka nutit, aby ochutnáním zjišťoval, zda tomu tak opravdu je,“ konstatoval v dané souvislosti velitel Městské policie v Litoměřicích Ivan Králik.

(msn)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *