Konference Venkov 2016 proběhla v Litoměřicích Dosud nehodnoceno.

Události Ústecký kraj

Litoměřice – Rozšířit podporu obcí a spolků prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Zvrátit spirálu poklesu obyvatelstva na venkově, mimo jiné podporou rodin, rodinných farem, dobrovolnictví, občanské pospolitosti apod. To jsou definované oblasti, které získaly mezi zhruba třemi sty účastníky Národní konference Venkov 2016 při diskusi u kulatých stolů a v následné anketě nejvyšší podporu.

Již 8. ročník národní konference VENKOV se od 20. do 21. října konal tentokráte v Ústeckém kraji. Hostitelským městem se staly Litoměřice.

„Průběh konference a přijaté závěry ukázaly, že řešení celé problematiky rozvoje venkova nelze řešit pouze na centrální nebo jen lokální úrovni, ale spoluprací všech zúčastněných aktérů,“ uvedl Eduard Kavala (na snímku), předseda Spolku pro obnovu venkova, jenž byl pořadatelem akce. Předseda Kavala pozdravil účastníky dvoudenní akce hned v jejím úvodu, stejně jako starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, litoměřický biskup Jan Baxant a hejtman Oldřich Bubeníček. Večer dorazil do Litoměřic také ministr zemědělství Marián Jurečka.

„Hlavním tématem konference byl člověk, bez něhož venkov ztrácí význam. Diskutovali jsme proto o otázkách rozvoje venkova a zaměřili se přitom na aplikaci závěrů druhého Evropského venkovského parlamentu do našeho prostředí,“ uvedl ředitel konference Václav Bešta, jinak též starosta Brozan nad Ohří. Náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč pak kromě jiného poukázal na fakt, že je třeba podpořit vzdělávání mladých lidí v oborech zemědělského, lesnického a potravinářského charakteru. Vyzdvižen byl význam rodinných farem pro rozvoj venkova, často zaznívaly otázky sociálního zemědělství.

Litoměřický region se prezentoval zkušenostmi v oblasti životního prostředí a kulturního dědictví. Vedoucí odboru životního prostředí litoměřického městského úřadu Pavel Gryndler hovořil o energetické soběstačnosti obcí, ředitel Zemědělského družstva Klapý Otakar Šašek o budování protierozních pásů zeleně, starosta Malých Žernosek Petr Liška o zkušenostech se svozem a likvidací bioodpadu. Na téma zefektivnění přeneseného výkonu státní správy hovořil místostarosta Štětí Miroslav Andrt.

(msn)

 

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *