Jak na dluhy na zdravotním pojištění 1/5 (2)

Celá ČR Události

Do dluhů dnes může spadnou leckdo a lecjaký způsobem. Nevýhodná smlouva o půjčce s lichvářem, špatný podnikatelský záměr, nebo se sami staneme obětí dlužníka a tak nemůžeme platit své závazky, čemuž se říká druhotná platební neschopnost. Jedním ze závazků je zdravotní pojištění. Věc, kterou by měl za zaměstnance hradit zaměstnavatel, nebo kterou za sebe hradí OSVČ. V tom prvním případě, zvláště u malých firem se nám lehce může stát, že zaměstnavatel položku nehradí a dluh je na světě. Jak v případě dluhu postupuje VZP

„VZP je povinna provádět kontroly placení pojistného a vymáhat dlužné pojistné včetně příslušného penále. Podle zákona se nevymáhá jen nedoplatek pojistného, který nepřesahuje částku 50 Kč. O dlužných částkách by občan měl být informován, protože pojišťovna v souladu se zákonem doručuje plátci pojistného písemnosti, kde jsou vyčísleny či vyměřeny dlužné částky, které po něm vymáhá,“ sděluje Oldřich Tichý tiskový mluvčí VZP. Problém by mohl nastat ovšem v několika případech. Ten první je, když si poštu dlužník nevyzvedává úmyslně. Druhý pokud pojišťovna nemá správný kontakt. No a ten třetí je, když zaměstnavatel, jakožto plátce nedá věc do pořádku.

„Doporučujeme co nejdříve navštívit příslušné pracoviště VZP, zjistit si aktuální výši stavu pojistného a případnou situaci okamžitě řešit a tak předejít i případné exekuci. Nové možnosti v tomto směru nyní nabízí  aplikace Moje VZP, kde se snadno a rychle dozvíte, zda a kolik pojišťovně dlužíte i jak máte dál postupovat,“ dodává Oldřich Tichý

Nebylo-li pojistné zaplaceno ve správné výši a včas, činí penále za každý kalendářní den 0,05 % dlužné částky. Platná právní úprava umožňuje plátci požádat ve stanovené lhůtě o prominutí penále. Žádosti ale nelze vyhovět, má-li plátce ke dni rozhodování dluh na pojistném nebo na něho byl podán insolvenční návrh nebo vstoupil do likvidace. Penále se podle zákona nepředepíše, pouze nepřesáhne-li v kalendářním roce 100 Kč.

(msn)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *