Datová otevřenost České republiky roste 3.5/5 (2)

Celá ČR Věda

Ministerstvo vnitra informovalo 16. listopadu 2016 členy vlády o stavu otevřených dat v Česku za tři čtvrtiny letošního roku. Otevřená data jsou informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v Národním katalogu otevřených dat. Otevřená data, která stát nabídne k využití a dalšímu zhodnocení v podobě užitečných služeb a aplikací, jako jsou např. předpovědi počasí nebo vyhledání dopravního spojení v chytrých telefonech, jsou nepostradatelnou surovinou digitální ekonomiky. Proto je podpora jejich publikace ve veřejné správě jednou z priorit Ministerstva vnitra v oblasti eGovernmentu.

„Podle kvalifikovaných odhadů jenom v roce 2016 v soukromém sektoru v rámci EU vznikne v souvislosti se stimulací ekonomiky založené na otevřených datech 75 tisíc nových pracovních míst a tento trh vygeneruje 55,3 miliard eur s předpokladem dalšího růstu do roku 2020 o 37 %. Rok 2016 se stal významných milníkem v oblasti moderního přístupu k informacím a transparentnosti veřejné správy. V souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce novela zákona o svobodném přístupu k informacím poprvé zakotvila otevřená data do českého právního řádu a zároveň uložila úřadům povinnost zveřejňovat některé vybrané informace v otevřených datových formátech,“ uvedl hlavní architekt eGovernmentu na Ministerstvu vnitra Petr Kuchař.
Zákon tak nově definuje pojem otevřená data a také Národní katalog otevřených dat v podobě informačního systému veřejné správy, který slouží jako centrální evidence otevřených dat v ČR.

Ten vytvořilo a provozuje Ministerstvo vnitra a na konci října 2016 zde bylo evidováno přes 45 tisíc datových sad.

Zvýšená aktivita a pokrok v oblasti otevřených dat se odrazily i v mezinárodních srovnáních. V hodnocení Evropské komise Open Maturity Report in Europe 2016 se Česká republika během jednoho roku posunula do skupiny pokročilých států. Dle této studie patří Česká republika spolu se Slovenskou republikou a Velkovévodstvím lucemburským mezi země, které v průběhu roku 2015, nejvýrazněji pokročily oblasti otevřených dat.

„Kromě národního katalogu jsme vytvořili i podrobnou metodiku publikace otevřených dat včetně tzv. vzorových publikačních plánů pro všechny typy a úrovně veřejných institucí tak, aby bylo otevírání dat co nejjednodušší. Nově začal působit národní koordinátor otevřených dat. Ministerstvo vnitra zorganizovalo desítky seminářů a konferencí jak pro zástupce veřejné správy, tak i akademického sektoru či odborné veřejnosti,“ doplnil Kuchař na závěr

(msn)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *