Mikuláš – skutečnost a tradice 3.67/5 (3)

Celá ČR Zajímavosti

V předvečer svátku Sv. Mikuláše se podle tradice objeví tento světec v doprovodu andělů a čertů v ulicích našich měst a vesnic. Vždy je obklopen houfem dětí, jelikož přináší drobné dárky a sladkosti dětem co byly po celý rok hodné. Uhlí a syrové brambory si zase nese po ty, které zlobily.

Mikuláš se narodil mezi lety 280-286 n.l. ve městě Patara v římské provincii Asia do řecké křesťanské rodiny. Jelikož je tento světec považován za patrona rybářů a námořníků, usuzuje se, Z toho, že se stal patronem rybářů a námořníků, bývalo odvozováno, že by mohl být původně povoláním rybář či námořník, ovšem pravda je, že jeho rodina se zaobírala obchodem s komoditami souvisejícími s mořem. Mikuláš byl velmi zbožný a po smrti otce se držel Kristova doporučení a svůj majetek rozdal chudým. Kolem roku 300 n.l. se stal v Myře (nyní Demre v Turecku)biskupem ranné křesťanské církve.

Kult svatého Mikuláše se postupně rozšířil do celé Evropy a v současné době je patronem Ruska.

Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré, i když jsou v podstatě velmi podobné. Základ je rozdávání dárků dětem, jako připomínka rozdání majetku chudým. V západních zemích se stal předobrazem Santa Clause. Santa Claus však nemá atributy a oděv českého Mikuláše, ale je oblečen do červeno-bílého oděvu, červeno-bílé čepice a vysokých holínek.

V Čechách a na Slovensku je v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem. S anděly a čerty obchází domácnosti s dětmi. Mikuláš a anděly podarovává děti, utěšuje a poskytuje ochranu těm, které se staly pro své dětské hříchy obětí čertů. Ti se zase starají o strašení a varování.

Dříve však to vypadalo trochu jinak. Místo čerta chodil s Mikulášem obecní policajt, anděl přibil až v poslední době.

Mikuláš v tradiční podobě chodí též v Nizozemsku kde je označován jako Sinterklass. Oblečen je stejně jako u nás, ale místo čerta a anděla jej doprovází Zwarte Peit nebo-li Černý Petr. Sinterklass vlastní červenou knihu, do které si zapisuje jména dětí a jejich dobré skutky, či prohřešky.. Černý Petr má jutový pytel, v němž mohou zlobivé děti skončit. Bohužel je tato tradice v ohrožení, jelikož lidskoprávní aktivisté tvrdí, že se jedná o skrytý rasismus. Tvrdí, že Černý Petr je ve služebném postavení pro svou barvu pleti a že je to pozůstatek koloniálního smýšlení.

Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hodnotné a trvalé dary, ale spíše jen nějaké pamlsky nebo malé dárky pro štěstí, však v době, ze které tento zvyk pochází, tedy v době kdy byly podobné laskominy a některé druhy ovoce méně dostupné, toto bylo oceňováno více než dnes. Ve všech dobách v této tradici však šlo především více o zážitek než o dary.

(msn)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *