Archeologické nálezy severních Čech 1/5 (1)

Kultura Ústecký kraj

Dnešním dnem to je čtvrtkem 2. února byla v kavárně Krajského muzea v Ústí nad Labem zahájena výstava Archeologické nálezy severních Čech. Výstava je zaměřena část procesu zpracování archeologických nálezů. Jedná se o ukázku kresebné dokumentace nalezených předmětů a míst nalezišť.

„Kresby, které jsou zde k vidění nesouvisí s výtvarnými ambicemi či podobnými projevy. Jedná se čistě o technické kreslení, které má přesně zachytit každý rozměr jednotlivého artefaktu či míst,“ říká autor výstavy i kreseb Luděk Marks pracovních archeologického oddělení Krajského muzea v Ústí nad Labem. Výkresy jsou pak určeny k dalšímu zpracovávání, či jako pomocná věc.

„Je lepší se probírat sborníkem, kde jsou vypublikované dané předměty v souboru kontextů dané lokality, než bednami se samotnými věcmi, kde to co hledáme bývá v té poslední a až na dně.“

Cílem expozice je nejen ukázat veřejnosti kus archeologické práce, ale také oslovit kresliče a dokumentátory z jiných muzeí, aby uspořádali ze svých vlastních prací podobné výstavy.

„Nakonec by z toho mohl být kongres, který by se týkal technologie a procesů kresebné dokumentace movitých památek. Je zapotřebí aby se sjednotil postup této dokumentace z terénu k ušetření práce samotných archeologů. Jedná se o detaily, ale pak vznikají nejasnosti při čtení jiných sborníků. Ale to je úkol pro Akademii věd.“

Mezi vystavenými obrazy exponátů najdeme průřez místní předkřesťanské historie. Jsou zde věci z vykopávek prováděných na území okresů Ústí nad Labem, Teplice a i Litoměřice. Historické předměty byly nalezeny při záchranném výzkumu při stavbách dálnic, skladišť a dalších podobných věcech ve Středohoří. Nalezneme zde předměty pocházející z doby Košárecké kultury datované 5500-5000 let před n.l. Tedy doba neolitu. Jsou to kousky lineární keramiky a její tvůrci byli první zemědělci kteří osídlili podkrušnohoří a České středohoří. Další artefakty jsou z doby měděné (mladšího eneolitu) vyznačující se tzv. šňůrovou keramikou. Ve výstavě je zastoupena i kultura Únětická, Halštatská, Laténská a další. Včetně památek i dob Římské říše.

U každého exponátu je popsáno, kde byl nalezen a z jaké doby pochází.

„Máme zde samozřejmě exponáty i z dob raného středověku a asi nejzajímavější nález pochází z kultury o které toho moc nevíme. Je to takový hybrid Keltů a Germánů a říkáme jí Podmokelská kultura. Její výrobky jsou precizní, keramika je točená na kruhu a jsou zde vidět vlivy jak keltské, tak i germánské,“ říká Ludvík Marks na závěr.

Výstava bude v kavárně muzea k vidění až do 2. dubna.

(msn)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *