Ve Varšavě se jednalo v důsledku i o Ústeckém regionu 4.25/5 (4)

Celá ČR Recenze Události Ze světa

31. ledna proběhlo ve Varšavě jednání ministrů dopravy zemí V4. Předmětem jednání bylo prohloubení spolupráce v oblasti vnitrozemské vodní dopravy. Hlavním výstupem jednání bylo podepsání společného memoranda České republiky, Polska a nově také Slovenska k projektu vodního koridoru D-O-L, který by Severní moře, Baltské moře a moře Černé. Usnadnilo by to přepravu velkého objemu zboží mezi přístavy na severu Evropy a těmi na jihu, které se nyní musí přepravovat kamionovou dopravou, nebo železnicí.

Slovensko až do této doby zastávalo ve věci projektu Dunaj – Odra – Labe pouze roli pozorovatele. Česká republika proto iniciovala přípravu právně nezávazného dokumentu, který by účastníci všech tří zemí vnímali jako rámec další vzájemné spolupráce.

„Tímto aktem se Slovensko formálně zapojilo do pracovní skupiny k D-O-L. Předchozí memorandum, které tento dokument nahradil, už bylo zastaralé a neodpovídalo současnému stavu,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok, po skončení konference.

Během tohoto jednání ministři hovořili i o aktivitách ve vodní dopravě v roce 2016 a další plánech a prioritách pro letošní rok.

„Cílem v České republice je regulace hladiny Labe v česko-saském příhraničí. Dlouhodobě nízký neregulovaný tok zde prakticky znemožňuje udržitelné provozování lodní dopravy,“ sdělil Dan Ťok. Zahájení stavby plavebního stupně Děčín odhaduje ministerstvo dopravy do roku 2022, což stále lze stihnout do avizovaného termínu v roce 2025.

„Dopracování dokumentace EIA o aspekty rozšířených lokalit soustavy Natura 2000 bude po očekávaném schválení Koncepce vodní dopravy vládou ČR, jež by se mělo uskutečnit v březnu 2017, přibližně v polovině letošního roku. Proces EIA tak nebude ukončen závěrečným stanoviskem dříve než na přelomu 2017/2018, je nezbytné opět všechny dokumenty přeložit do němčiny a zveřejnit k připomínkám i v Německu,“ říká Tomáš Neřold z ministerstva dopravy.

Je nutné připomenout, že pro řadu firem v Ústeckém kraji je vodní doprava existenčně důležitá. Funkční vodní doprava přinese i velké množství pracovních příležitostí včetně možností podnikání.

Ohledně projektu D-O-L, se zatím stále zpracovává studie proveditelnosti, kde se posuzují jednotlivé varianty.

„Na jaře tohoto roku bude schůze monitorovacího výboru, kde se budou výstupy prezentovat,“ dodává Tomáš Neřold na závěr.

Ministr námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Polska Marek Gróbarczyk hovořil o splavnosti Odry a Visly. Zapojení Odry do D-O-L umožní ekologickou a levnou přepravu zboží z polských přístavů do Evropy. Polská vláda k vodní dopravě přistupuje jako k prioritě, plánuje podporu polských přístavů a Odru hodlá zapojit do sítě TEN-T.

(msn)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *