Za chybějící display na pokladně nehrozí pokuta od ČOI 1/5 (1)

Celá ČR Události

Česká obchodní inspekce je v posledních dnech zaplavena dotazy podnikatelů, zda budou inspektoři pokutovat prodejce, pokud by jejich pokladna nebyla vybavena zákaznickým displejem umožňujícím spotřebitelům kontrolovat markované položky. Podnikatelé tak reagují na zprávu Hospodářské komory (http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/podnikatele-se-nenapojuji-na-eet-spravne-hrozi-jim-pokuty-a-uniky-citlivych-obchodnich-dat.aspx), kterou následně převzala další média včetně České tiskové kanceláře (http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hk-rade-podnikatelu-hrozi-kvuli-rychlemu-napojeni-na-eet-sankce/1446962).  Tato informace není správná, podnikatelům totiž za chybějící zákaznický display pokuta od České obchodní inspekce nehrozí.

Z ust. § 12 zákona o ochraně spotřebitele vyplývá povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků v souladu s ust. § 13 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“). Dle ust. § 13 odst. 2 zákona o cenách je prodávající povinen při nabídce a prodeji zboží poskytnout informaci o ceně spotřebiteli tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží, a to zejména označením zboží cenou vztaženou k prodávanému jednotkovému množství a určeným podmínkám, příp. zpřístupněním informace o této ceně formou ceníků na viditelném místě, příp. jiným přiměřeným způsobem.

Ve smyslu uvedených ustanovení by tedy měl být spotřebitel řádně informován o ceně nabízeného zboží při prvním kontaktu s nabídkou prodávajícího tak, aby měl možnost seznámit se s cenou v dostatečném předstihu před jednáním o koupi zboží. Tato povinnost by tak nebyla splněna v případě, že by informace o ceně (a to vztažené k jednotkovému množství) byla spotřebiteli známa až v okamžiku markování zboží na podkladně; informace o ceně výrobku při jeho účtování na pokladně má pro spotřebitele význam pro kontrolu, zda účtovaná cena odpovídá ceně, o níž byl spotřebitel informován v souladu s ust. § 12 zákona o ochraně spotřebitele, tj. před rozhodnutím spotřebitele o koupi výrobku.

Z toho je zřejmé, že z ust. § 12 zákona o ochraně spotřebitele povinnost prodávajícího při markování zboží na pokladně průběžně poskytovat zákazníkovi informaci o cenách jednotlivých položek a celkovém průběžném součtu ceny nevyplývá. Tato povinnost pak nevyplývá ani z žádného jiného ustanovení zákona o ochraně spotřebitele; je tak na prodávajícím, zda i ve svém vlastním zájmu v rámci vstřícného přístupu k zákazníkům umožní zákazníkovi již v průběhu markování koupených výrobků kontrolovat správnost účtované ceny a tím i snadnější nápravu případné nesprávnosti v účtování, či zda tuto možnost zákazník získá až po ukončení účtování nákupu a obdržení dokladu o zakoupení, kdy může být náprava případného nesprávného účtování složitější a minimálně časově náročnější.

Dále Česká obchodní inspekce doporučuje podnikatelům seznámit se s tiskovou zprávou vydanou před první vlnou zavádění EET v souvislosti s povinností vydat na vyžádání „doklad o zakoupení“ se všemi náležitostmi: http://www.coi.cz/mpo-a-coi-upresnuji-informace-k-dokladu-o-zakoupeni-nc2362/

Zdroj: ČOI

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *