Pozvánka na výlet – úzkokolejkou na monumentální hrad Landštejn 4.5/5 (8)

Cestování Jihočeský kraj Zajímavosti

Blíží se konec léta a prázdnin. Toto období je předznamenáno přípravami na školu, u dětí tak nepopulárních. Přesto se ale stále dá jet když už ne na dovolenou, tak alespoň na výlet. My vás dnes pozveme na hrad Landštejn. Toto monumentální panské sídlo na česko – moravsko – rakouském pomezí budí i dnes respekt. Celý výlet může začít v Jindřichově Hradci odkud vede krásná museální úzkokolejka až do Nové Bystřice, odkud se dá autobusem dojet k samotnému hradu.

Hrad Landštejn podle písemných zpráv nechal hrad roku 1222 vystavět král Přemysl Otakar I., údajně někdy po smrti moravského markraběte Vladislava. Tehdy se král osobně ujal správy této části svého království. Hrad Landštejn se měl stát symbolem panovníkovy moci na stále neklidné česko-rakouské hranici.

První písemná zmínka o hradu Landštejnu se datuje do roku 1231, podle níž byl prvním správcem hradu Hartlieb z Landštejna, údajně moravský šlechtic ve službách Přemyslovců v letech 1222 až 1236.

Po zajištění území a jeho pacifikaci se pány hradu stávají Vítkovci, neboli Páni z růže. Prvním prokázaným vítkovským držitelem byl Sezima pocházející z třeboňské větve tohoto jihočeského rodu. V držení Vítkovců pak hrad setrval až do roku 1375.

Za vlády Viléma z Landštejna (do roku 1315) dosáhl hrad i jeho okolí velkého rozkvětu.

V tomto období se také výrazně posílil jeho politický vliv díky silné vojenské posádce a strategické poloze, jelikož bránil jižní část našeho území před vpády z jihu. Landštejnští se tak spolu s ostatními Vítkovci (zejména Rožmberky a pány z Jindřichova hradce) významnou oporou českých králů. Vliv Pánů z růže byl natolik silný, že spolurozhodovali o nastolení Lucemburků na český trůn. Do poloviny 14. století kontroloval Landštejn významnou obchodní stezku, která vedla z Itálie přes Rakousko do vnitrozemí a dále na sever. (Tato cesta vedla mezi hradem a původním Landštejnem, údolím, které dodnes můžeme spatřit v jeho takřka nezměněné podobě.) Ekonomický výnos z této stezky pro držitele hradu je nasnadě.

Tato skutečnost přivodila rozkol mezi dvě větve mocného rodu. Jindřich z Hradce v zájmu získání tohoto zdroje příjmů z obchodu dovršil svůj spor s Vilémem z Landštejna tím, že stezku odklonil na Jindřichův Hradec. Pro Viléma z Landštejna měla tato skutečnost znamenala katastrofu. Jeho panství na tom finančně obrovsky tratilo a tak celá věc vyústila v souboj mezi oběma členy rodiny. Vilém v tomto souboji podlehl.

Po jeho smrti se rozkvět hradu i panství zastavil. Král Václav IV jej nakonec přidělil nejvyššímu hofmistrovi Konrádu Krajířovi z Krajku. Tento mocný štýrský rod se na hradě uchytil na více než dvě stovky let. Když pak Wolfgang Krajíř z Krajku v druhé polovině 15. století sjednotil ve svých rukou celý rodový majetek včetně nově připojených moravských statků, zařadil se mezi nejbohatší velmože českého království.

Krajířové Landštejn v první polovině 16. století změnili ve výstavnou rezidenci, která díky tomu patřila mezi přední šlechtické sídla v Čechách. Modernizace spočívala ve zvýšení obou věží a paláce mezi nimi o další patro. Před původní románskou stavbu umístili směrem do nádvoří nové obytné křídlo s novou kaplí. Dále došlo k uzavření nádvoří přistavěním renesančního paláce, jehož vnější stranu tvořila původní hradba. Moderní stavební pojetí přineslo mimo jiné proražení původních hradeb pro zabudování jedno-, dvou- i trojdílných renesančních oken a zkvalitnění a modernizaci fortifikace Přestavby původně románského hradu na pohodlné moderní sídlo však Krajíře finančně vyčerpaly. Dědička rodu Anna, provdaná Roupovská, prodala hrad roku 1579 nejvyššímu dědičnému komorníkovi v Rakousku Štěpánovi z Einzigu

Posledním majitelem hradu, který se zde proslavil rytířským způsobem se stává roku 1599 rod Neumaierů von Winterberg. Za vlády krále Fridricha Falckého Gottfried Neumaier von Winterberg brání se svými vojáky ve vstupu císařských vojsk do země. Hrad je roku 1620 obležen vojskem generálů Jindřicha Duvala hraběte Dampierra a Karla Boneventury hraběte Buquoye. Stavovská posádka je po vyhladovění donucena ke kapitulaci. Neumaierům von Winterberg je hrad i panství odňato v roce 1623 odňato v rámci pobělohorských konfiskací. Tím končí sláva hradu Landštejna. V druhé polovině 18 století navíc hrad vyhořel o zásahu bleskem.

(msn)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *