Šaria v Čechách, k čemu by to vedlo? 3.86/5 (7)

Celá ČR Nezařazené

Již delší dobu se vede diskuse, zda začlenit či nezačlenit islámské právo šaria do právního systému. Ačkoliv evropský soud pro lidská práva 13 ledna 2003 prohlásil  toto islámské právo za nezákonné, jeho verdikt je EU ignorován a šaria je začleňována pozvolna do právních systému evropských zemí. To není nic nového. Proto je už dnes možné v Německu aby muslimové mohli vypálit synagogu se souhlasem státních orgánů, proto je tam možné, aby muslim mohl takřka ukopat na veřejnosti za asistence policie nemuslimskou ženu (toho byl v Drážďanech svědkem náš reportér), proto se nesmí již na řadě škol jíst vepřové a hlavně proto se nesmí kritizovat islám. Protože to je podle šarie.

Existuje řada hlasů, která poukazuje na to, co říkají sami muslimové, že šarie by se týkala jenom jich a nemuslimové ať jsou souzeni podle svých zákonů. To zní celkem nevinně.

„Jistě, ať si sekají ruce mezi sebou, ať si kamenují své ženy, to je jejich věc,“ řekne si mnohý člověk, který ty vousaté muže v turbanech a jejich po oči zahalené ženy nemusí. Jenže ono to má celé svůj háček. A ten je veliký. Pomineme teď to, že v islámské státě (neplést s IS) je šaria jediná zákonná norma a to ať pro muslimy, či tolerované nemuslimy. Přenesme se však sem do našich podmínek. Pokud by tedy, jak požadují pánové Abbás, Alrawi a další, včetně českých konvertitů, bylo právo šaria zavedeno pro muslimy žijícím na našem území a tak by byli vyjmuti z jurisdikce našich soudů, co by to znamenalo?

V první řadě si řekněme, co je vlastně právo šaria. je to islámský náboženský prání systém založený a odvozený z náboženských zásad islámu a vychází zejména z Koránu a dalších posvátných textů. Arabské slovo „šaría“ doslovně znamená „cesta“. Zabývá se vztahem člověka k Bohu a vztahy člověka k člověku. K tomu musíme podotknout, v islámském pojetí je člověkem pouze muslim. Nemuslim je brán jako Žid v době Třetí říše. Nemá právo na nic. Žije jen z Božího (Alláhovo) rozmaru a je možné jej kdykoliv zabít. Šaría není jako náš právní systém. Šaria dává muslimům návod, jak žít v soukromém životě podle islámu a potřeby chalífátu. Šaría se tedy tradičně zabývá běžnými záležitostmi života včetně ekonomie, politiky, sociálních věcí, sexuality, hygieny, trestních věcí, vztahu věřícího k okolí a dalších aspektů života.

Právo šaría, díky tomu, že je založeno na výkladu islámských náboženských textů, které představují soubor Alláhových pravidel, je ze své podstaty svaté a neměnné.

Teď se tedy můžeme vrátit k původní otázce, co by vyčlenění muslimů z našeho soudního systému a jejich převedení pod šariu znamenalo?

Muslimy by za jejich trestnou činnost trestaly islámské soudy. Barbarské tresty jako sekání rukou, hlav, bičování a kamenování, by zřejmě bylo časté divadlo. Zprvu někde v soukromí, aby zastrašilo ty váhavé a tzv. umírněné muslimy. To je to, po čem totiž islámští klerikové prahnou. Aby mohli vládnout pevně. V zemích původu, kde vládli světští diktátoři, kteří se snažili přiblížit Západu, byli tito mulláhové drženi zkrátka. Jenže Arabské jaro vypustilo džina z lahve.

Muslim může spáchat podle šarie trestný čin jen proti muslimovi. Už je to jasné, proč po tom tak muslimové volají? Podvod na nevěřícím, okradení nevěřícího, násilí na nevěřícím, není dle Koránu špatné jednání, pokud je konané v rámci džihádu a ten je pro každého muslima povinností. Znásilnění evropské ženy, sex s malými holčičkami, násilí na původním obyvatelstvu, pokud by nepřijalo islám, by bylo plně v souladu s výkladem Koránu a tudíž by tyto skutky muslimské soudy netrestaly. A české světské právo by bylo krátké. Terorismus by byl terorismem jen tehdy, pokud by při něm umírali muslimové. K čemu by tohle vedlo je celkem jasné.

Islamizace neproběhne tak, že tu muslimové převezmou násilně vládu. Na tohle čeká řada bojechtivých odpůrců, aby mohli vzít ten klacek a jít prolévat islámskou krev. Ona už probíhá a dělají ji lidmi volení politici pod tlakem neziskovek a Evropské rady. Muslimové dostanou Evropu islamizovanou na stříbrném podnose od svých evropských lokajů kteří nám právo šaria pomalu zavádějí do právních systémů. Pokud se obyvatelstvo skutečně nevzbouří.

(redakce)

 

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *