Průvodce tajemnem po Čechách – Hrad Kamýk, aneb pohnutá historie 4.2/5 (5)

Ústecký kraj Záhady

Hrad Kamýk je jedno z mnoha magických míst naší země. Název hradu je staročeské slovo pro skálu. Hrad vznikl na počátku 14. století, kdy jej postavil na pokyn krále Jana Lucemburského Jindřich Kamýk z Pokratic. Odtud také pochází první písemná zmínka, kdy král udělil Jindřichovi hrad a jeho okolí v léno. Přesto existují různé zprávy, které naznačují, že na místě hradu bylo již dříve opevněné místo a to již z velmi dávných dob.

Panství však přesto často měnilo majitele. K těm významnějším patřil také rod Zajíců z Hazmburka.

Hrad dostál újmy až za husitských válek, kdy roku 1428 kališníci zpustošili jeho blízkého okolí. Přesto byl v polovině 16. století rozšířen, ale již v roce 1600 byl opuštěn a po vpádu saských vojsk v roce 1632 byl vydrancován a zničen.

Hlavní hradní stavbou byla pětiboká obytná věž na vrcholu čedičového suku, která byla opevněna hradbou. Základem hradu byl tedy „donžon“ jak se říkalo prvním kamenným hradům, které se skládaly v podstatě jen z obytné věže. Později byly při renesanční přestavbě přistavěny obytné budovy, ze kterých se na jižní straně dochovala zeď se zbytky tří částečně dochovaných obdélníkových oken. K hradu se váže tragická pověst o dceři hradního pána.

Majitelům hradu se narodilo dlouho očekávané dítě. Podle pověsti to byla dcera krásná jako obrázek Zanedlouho na to, jak to tehdy často bývalo, matka dítěte zemřela a tak se rytíř se ze zoufalství uzavřel s dcerkou před světem ve zdech hradu. Svůj život věnoval pouze své dceři, kterou nesmírně miloval. Dívka rostla do krásy a lidé v podhradí jí začali říkat Růže z Kamýku.

V kraji bylo mnoho rytířů, kteří by se ji rádi viděli jako svou paní. Leč dívka měla příliš vysoké nároky a tak žádný z nápadníků u ní neuspěl. Mezi odmítnutými byl i pán ze Žernoseckého hradu. Jenže tady padla kosa na kámen, jelikož tento rytíř měl být Templářem. Odmítnutí si vzal osobně a jal se kout pomstu. Proto se rozhodl, že si dívku vezme násilím. Jeho muži se v přestrojení ukryli v blízkosti hradu a čekali na vhodnou příležitost.
Ta nastala, jakmile dívka vzdálila z dohledu stráží, při vycházce do sadu. Templářovi zbrojnoši ji odvlekli do Žernosecké tvrze. Dívka byla hledána v širém okolí, ale zbytečně. I její otec se připojil k pátrání v přestrojení za potulného pěvce. Projížděl okolní hrady a tvrze a prosil jejich pány, aby mu vydali jedinou dceru. Avšak nikdo o ní nevěděl, nikdo ho nemohl utěšit.

Po bezvýsledném pátrání se vrátil do svého kraje. Zašel do kaple v Žernosekách, aby tam prosil Boha o pomoc. Při modlitbě v šeru kaple však zaslechl tichý pláč. Strnule naslouchal a poznal hlas své pohřešované dcery, která byla za živa pohřbena v kryptě oné kaple. Rychle se vrátil na svůj hrad, sebral svůj zbrojný lid a v noci pak zaútočil na templářovu tvrz. Po jejím dobytí rytíř vpadl do krypty, aby zachránil své dítě. Tam však již našel svou dceru mrtvou. Kamýcký pán ve svém spravedlivém hněvu a pomstě vyplenili hrad a rozbořili jej do základů. V jeho troskách tak zůstala Kamýcká růže pohřbena.

K nevěrohodnosti pověsti přispívají dvě věci. Za prvé, hrad pod názvem Kamýk vznikl v době, kdy Řád Chudých rytířů Krista a chrámu Šalamounova již neexistoval. Byl zrušen papežskou bulou Vox in Excelso datovanou 22. března 1312. A druhá věc je že tento motiv pověsti se vyskytují i v legendě o vzniku rodu Doupovců z Doupova.

(redakce)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *