Výstava XXL v Teplickém muzeu 4/5 (5)

Kultura Ústecký kraj

Jízdárna teplického zámku dnes otevřela velmi poutavou a zajímavou výstavu o samotném regionálním muzeu v Teplicích, které má za sebou již 120 let existence. Město Teplice patřilo v dobách Rakouské monarchie k výstavním městům celého mocnářství.  Roku 1873 zde chomutovský rodák Anton Heinrich Fassel založil soukromé muzeum, jelikož to opravdové zde chybělo. Ve městě se díky koncentraci návštěvníků lázní konaly průmyslové výstavy, kde se prezentovali tehdejší průmyslníci. Na těchto výstavách vznikl i nápad založit skutečné muzeum.

Hlavním iniciátorem této myšlenky se stal majitel teplické továrny na hasičské stříkačky, čerpadla a stroje Reginald  Czermacek. Ten se roku 1894 spojil s dalšími nadšenci, jako byl ing. Adolf Siegmund a doktor Hermann Hallwich a tak 3. listopadu 1894 se na teplickém zámku konalo zakládající shromáždění Muzejní společnosti, jejíž předsedou byl zvolen kníže Carlos Clary Aldringen. O vánocích toho samého roku byli obyvatelé města vyzváni k přispění do muzejních sbírek a zároveň muzejní spolek navrhl Antonu Fasselovi odkup jeho sbírek za 10 000 zlatých.

Náplň muzejní činnosti byla úzce souvisela s industrializací regionu. Cílem muzejního spolku ukazovat jak se vyvíjela sklářská a keramická výroba na Teplicku, provádět vlastivědnou dokumentaci  a zajišťovat archeologické nálezy objevované při hornické a další činnosti. Díky svému zaměření a činnosti bylo teplické muzeum považováno za jedno z nejlepších v Českém království. Ukončení činnosti muzejního spolku přinesla až německá okupace.

Po osvobození naší země již činnost spolku obnovena nebyla, ale správy sbírek se ujal stát a muzeum přestěhoval.  Tehdejší MNV rozhodl, že původní prostory jsou nevyhovující, a tak v roce 1947 se muzeum přestěhovalo do míst, kde vlastně vzniklo, tedy na zámek.

K letošnímu výročí je v zámecké jízdárně připravena velká výstava ukázek ze sbírek a činnosti muzea. Jsou zde exponáty, které nejsou normálně k vidění. My jsme ji navštívili s objektivem fotoaparátu.

(redakce)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *