Tři králové. Postavy dějin, či mystická symbolika? 4.5/5 (8)

Několik dní po narození Ježíše Krista měli k němu přijít tři mudrci z východu, pravděpodobně z Persie, dnes označovaní jako tři králové. Byli to nejspíše babylonští kněží kultu Zarathustry. Jelikož tehdejší kněží byli vzděláni v mnoha vědách, byli pro své vědomosti označováni jako mágové. Znalosti astrologie díky které byli zběhlí v propočtech pohybů hvězd, mágové […]

Číst dál