Milovníci lodí a plavby dnes mají štěstí 4.33/5 (6)

Celá ČR Recenze Události Ústecký kraj

Podle vládního komuniké vydaného 17. ledna je postavení plavebního stupně Děčín ve veřejném zájmu a realizace této stavby je nezbytná pro další rozvoj vodní dopravy s tím, že ochranu evropsky významných lokalit vyřeší kompenzační opatření.

„Podmínkou ke schválení Koncepce vodní dopravy je stanovení kompenzačních opatření k ochraně evropsky významných lokalit Labského údolí a Porta Bohemica, kde má stát Plavební stupeň Děčín. Opatření připraví Správa Národního parku České Švýcarsko a budou vládě ministrem životního prostředí předložena do konce června letošního roku. Poté bude Koncepce vodní dopravy předložena vládě ke schválení,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Vláda přijala nesporný fakt, že provoz vodní dopravy vykazuje minimální negativní nízký vliv na životní prostředí, zároveň je energeticky málo náročná. To jsou podle vlády hlavní důvody, proč je nutné se i v České republice zabývat možnostmi využití jejího potenciálu. Díky opomíjení vodní doprava má toto odvětví v tuzemsku velmi nízký podíl v nákladní dopravě, proto je hlavním cílem koncepce vytvářet podmínky pro její větší využívání. Realizací Plavebního stupně Děčín bude vodní cesta ke státním hranicím s Německem kompletní.

Jednotnou koncepci bude mít vodní doprava v České republice vůbec poprvé. Materiál rozpracovává národní strategický dokument Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050. Definuje předpoklady dalšího rozvoje vodní dopravy a zároveň deklaruje, co musí stát v oblasti dopravy učinit v rozvoji vnitrozemských cest, v oblasti bezpečnosti, udržitelného rozvoje, ekonomiky a životního prostředí.

(redakce)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *