Otevřená hvězdokupa M44 Jesličky

Astronomické okénko – jarní obloha 4/5 (4)

Věda Zajímavosti

Na fotografii: Otevřená hvězdokupa M44 Jesličky

Začíná únor, poslední měsíc zimy. S únorem se začínají objevovat již jarní souhvězdí v době, kdy je běžný člověk ještě vzhůru, tedy ne až nad ránem. Ta nejkrásnější část zimní oblohy, tedy souhvězdí „zimního šestiúhelníku“ kulminují okolo dvacáté první hodiny. Pokud bude jasno, můžeme pozorovat výrazná souhvězdí jako třeba Orion, Býk, Blíženci, Velký pes. Ve všech těchto souhvězdích jsou i zajímavé a jedinečné poklady noční oblohy, viditelné už malým dalekohledem, či i pouhým okem.

Souhvězdí Orion má hned dvě zajímavosti. Tou první je jeho pás tvořený třemi jasnými hvězdami. Přes tento pás probíhá nebeský rovník, takže pozorovatel, který by stál na rovníku na Zemi, měl by Orion přímo nad hlavou. Souhvězdí se tak nacchází na severní i jižní obloze. Druhá zajímavost je dobře viditelná „Velká mlhovina Orionu“. Skládá se z mlhovin jejichž katalogové označení je M42 (NGC 1976), De Mairanova mlhovina M43 (NGC 1982) a několika otevřených hvězdokup.

M42 je emisní mlhovina vzdálená 1 600 světelných let od Země. Je vidět pouhým okem, ale už malý dalekohled s velkým zorným polem nám ji vykreslí v celé nádheře. Šířka mlhoviny je 33 světelných let. Tvoří jádro „Velké mlhoviny“, kde se mimo ni nachází i temná mlhovina Koňská hlava, Orionův molekulový oblak, Barnardova smyčka a jiné. Součástí je otevřená hvězdokupa Trapez složená z velmi mladých hvězd. V této hvězdné porodnici se rodí hvězdy i nyní. Pomocí Hubbleova teleskopu zde byly objeveny i pravděpodobné zárodky budoucích planet.

Další zajímavý objekt je otevřená hvězdokupa M45 Plejády, které tvoří hřbet souhvězdí Býka. V její blízkosti se nyní nachází Kometa C/2016 R2 PANSTARRS.

Další zajímavostí je hvězda Sirius v souhvězdí Velkého psa. Je od Slunce vzdálena 8,6 světelného roku a je to nejjasnější hvězda na obloze. Jedná se o dvojhvězdu Sirius A a Sirius B, kdy složka A je hvězda dvakrát větší než je naše Slunce, B je naopak zbytek zaniklé hvězdy v podobě bílého trpaslíka.

Okolo půlnoci již jsou jarní souhvězdí vysoko nad obzorem a tak se můžeme podívat, co nám tato část oblohy skrývá. Na rozhraní zimní a jarní oblohy je souhvězdí Raka. V něm se nachází otevřená hvězdokupa M44 Jesličky (NGC 2632). Je to opět objekt složený z mladých hvězd, takže by se dalo říci že je to hvězdná mateřská školka. Zvláštnost je ta, že je to jediný odkaz na křesťanskou mytologii na obloze, jelikož názvy hvězd jsou často arabské, planety římské a názvy jejich měsíců řecké a keltské.

Jarní obloze dominují souhvězdí jarního trojúhelníku. Je to Lev, Pastýř a Panna. Asi nejdominantnější je souhvězdí Lva opět tvořeného jasnými hvězdami.

Jarní obloha je poměrně chudá na hvězdy a je to dáno tím, že se díváme ven z galaktického disku. Otvírá se nám tím okno do dalekého Vesmíru. Proto v souhvězdích Panna a Vlasy Bereniky můžeme vidět mnoho cizích galaxií. Ale to je již záležitost velkých dalekohledů.

V únoru můžeme pozorovat i planety. V druhé polovině noci vychází Jupiter a Mars. Obě planety se pro svůj oranžový nádech a podobnou jasnost dají zaměnit, ale Jupiter je přeci jen jasnější. Je to dané jeho velikostí. Malý, ale lépe střední dalekohled nám ukáže vrstvení jeho atmosféry v podobě pruhů a také jeho čtyři nejjasnější měsíce. Jsou v pořadí Europa, Io, Ganymedes a Callisto. Pokud budete mít dalekohled který převrací, tak v jsou v opačném pořadí. Kdo bude mít přístup k velkému dalekohledu, může v počátkem měsíce pozorovat přechod měsíce Io přes Jupiter. Pro lepší orientaci, se Jupiter nachází v souhvězdí Váhy a Mars v souhvězdí Štíra. Vzhledem ke konstelaci bude matoucí přítomnost hvězdy Antares ve Štíru, která má opět oranžové zabarvení, takže bude možno si ji splést s Jupiterem. Je to jasná a velká hvězda patřící do rodiny rudých veleobrů.

Jupiter bude kulminovat počátkem února okolo šesté hodiny ranní, s postupujícím datem se tato událost přesune na hodinu pátou. V druhé polovině měsíce se nad východním obzorem objeví též Saturn. Viditelnost planet se bude zlepšovat s přibývajícím jarem, kdy se budou přesouvat z ranní na noční a později na večerní oblohu. Pro pozorování jejich krás je vhodné navštívit hvězdárnu.

(redakce)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *