Průvodce tajemnem po Čechách – Fexti 4.5/5 (8)

Záhady Zajímavosti

Fext je bytost-člověk, který podle pověstí nemůže být zastřelen obyčejnou kulkou a po smrti se jeho tělo nerozkládá. Pověsti o těchto lidech jsou u nás hlavně z východu Čech a západu Moravy. Nejvíce zpráv pochází z dob třicetileté války. Například za sychravých podzimních večerů se údajně prohání městem Jihlava ohnivý jezdec na koni. Je to švédský plukovník Samuel Österling, tvrdý válečník, který měl prý uzavřít smlouvu s ďáblem a díky ní byl nezranitelný. Jenom skleněná koule ho mohla zabít. To praví pověst o jihlavském ohnivém Švédovi.

Je zvláštní, že pověsti o fextech znají v Evropě je obyvatelé oblastí, kterými prošly hlavní boje třicetileté války. Nemají je tedy ve Francii, či jiných západních a východních státech. Pouze střední Evropa, kudy putovala vojska císařských a vojska švédská. Je tedy možné, že fexti přišli se švédskou armádou. Pověsti z té doby hovoří o velice důležitém atributu fextů, a to je že obracejí vystřelené kule, buď stranou nebo naopak proti proti samotnému střelci. Podle jedné interpretace se má jednat o Boží trest za nějakou hroznou vinu, nejčastěji za zabití dosud nepokřtěného dítěte. Proto nemůže zemřít i kdyby chtěl a je odsouzen potulovat se mezi lidmi, dokud se nevykoupí dobrým skutkem s využitím své nezranitelnosti – např. záchranou nevinných lidí před tlupou zdivočelých vojáků, kteří zahynou právě díky střelbě na fexta. Taková věc se měla stát u Litomyšle v obci Sebranice, kde se několik fextů postavilo tlupě zběhlých žoldnéřů, kterých se krajem potulovaly spousty. Podle místní tradice se jednalo o pět sourozenců, kteří se zde usadili a hospodařili. Když pak do vsi vtrhli žoldnéři a chtěli povraždit místní lidi, fexti zasáhli a vojáky z vesnice vyhnali. Ti, poté co zjistili, že jejich muškety a arkebuzy nic jejich soupeřům nedělají, v hrůze vyklidili pole. O podivných obráncích, kteří pod zásahy kulek nepadali a ještě se jim vysmívali, si ale ještě dlouho mezi sebou šeptem vyprávěli a tak ves již byla válečných hrůz ušetřena.

Pokud je to pravda, má fext v době míru poněkud malou šanci na vysvobození. Pokud fext splní svůj úkol, smí zemřít, ale pozor, nemůže být zastřelen obyčejnou kulkou. Ta kulka musí být skleněná.

Na konci třicetileté války a krátce po ní bylo zejména v Německu kronikáři zaznamenáno několik případů, kdy na sebe někteří odvážlivci nechali úmyslně střílet, aby se přesvědčili, že jsou skutečně fexti. Většina zaznamenaných případů ale skončila negativním výsledkem – smrtí odvážlivce.

Fextem se také může stát člověk, který se narodí v plodovém obalu. Ten pak má být z novorozeněte opatrne sundán, usušen a v dospělosti má pak být nošen pod levou paží.

Fexty, tedy již zemřelé, můžeme prý vidět ve Vamberku. V kryptě místního kostele jsou pochováni.

(redakce)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *