15. březen – tragedie Českého národa 4.33/5 (6)

Události

Před 79 lety německá vojska překročila hranice zbytku Českých zemí, Moravy a Slezka. Došlo k akci, jak se dodnes v Německu říká, Erledigung der Rest-Tscheche – Vyřízení zbytkového Česka. Došlo k vytvoření Protektorátu Böhmen und Mähren. Německo tak porušilo sebou vynucenou Mnichovskou dohodu.

Z pohledu mezinárodního a československého práva se jednalo o zamaskovanou formu nelegální anexe Z německého pohledu šlo o legální a mírové obsazení na základě společného prohlášení československé a německé vlády ze dne 15. března 1939, které pouze zohlednilo to, že Československo byl uměle vytvořený stát, který se tak vyčlenil z německé říše, jejíž součástí byl 1000 let. Podle německého vedení byl český stát vnitřně neschopný existovat a představující ohnisko nestability, ohrožující evropský mír.

Ačkoliv byl zbytek Československa Německem označen za stát narušující pořádek a mírové uspořádání v Evropě, docházelo k vojenským útokům ze strany proněmecky orientovaného Maďarska, které napadlo území Slovenska a anektovalo další části tohoto území včetně Podkaratské Rusi. Druhá republika, jak se zmrzačený zbytek Československa nazýval neměl šanci se udržet a opuštěn západními spojenci, kteří ustrašeně ustupovali Hitlerovým požadavkům a hrozbám, aby jej nedejbože nějak nepohněvali, se stalo obětí tyranie, kterou obyvatelstvo české kotliny doposud nepoznalo.

Vojáci československé armády byli připraveni bránit vlast a obyvatelstvo Československa bylo vlastenecky naladěno. Bylo jasné, že v případě útoku Němců by to tu neměli naši západní sousedé jednoduché. Ale bylo také jasné, že brutalita s jako by bylo postupováno vůči obyvatelstvu, by se dala srovnat s genocidou. Politická reprezentace proto ustoupila a poddala se Mnichovské dohodě.

(redakce)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *