Průvodce tajemnem po Čechách – Za alchymisty do Budyně nad Ohří 4.11/5 (9)

Záhady Zajímavosti

Severočeská Budyně nad Ohří patří k velmi zajímavým místům naší vlasti. Podle záznamů v Kronice České z počátku 19. století údajně zde měli sídlo i tajemní Templáři. První opevnění tohoto místa byl dřevěný hrad v majetku českých knížat a později králů. Na gotické kamenné sídlo jej přestavěl na počátku 12. století Přemysl Otakar I . V první polovině 14. století prodal král Jan Lucemburský hrad Zbyňkovi z Valdeka a Hazmburka, čímž se toto panství stalo součástí držav Zajíců z Valdeka.

Ve druhé polovině 15. století zde Jan Zajíc vybudoval pozdně gotický hrad, obehnaný hradbami a vodním příkopem. Ve funkci nejvyššího sudího se však postavil proti králi Jiřímu z Poděbrad a dokonce podpořil uherského vládce Matyáše Korvína. To byl konec jeho vlády na Budyni, jelikož sídlo bylo obklíčeno královským vojskem. Jan Zajíc přesto uprchl do Žitavy.

Katastrofou byl rok 1551 kdy na hradě explodoval sklad střelného prachu a tak došlo k silnému poškození stavby.

Ve druhé polovině 16. století bylo sídlo přestavěno na renesanční zámek. Přestavbu provedl Jan Zbyněk Zajíc z Hazmburka který byl také předseda apelačního soudu. Bohužel se přestavbou natolik zadlužil, že musel panství prodat roku 1613 rodu Šternberků. Jan Zbyněk byl velkým mecenášem umění a vědy, takže na svém dvoře poskytoval útočiště a další možnosti alchymistům. Rovněž sám se věnoval této disciplíně a napsal i dvě knihy s tímto tématem. Na panství často pobýval i astronom Tycho Brahe.

Novým vlastníkem se stal Adam ze Šternberka, který sloučil budyňské a libochovické panství, což předznamenalo úpadek budyňského hradu. Za třicetileté války byla dokonce celá Budyně dobyta a vydrancována saským vojskem. Po válce sloužil zámek již pouze jako sídlo hejtmana a úředníků.

V letech 1900–1913 proběhla na zámku zásadní rekonstrukce, kterou umožnili noví vlastníci zámku, rod Herbersteinů. Renesanční interiéry zrestauroval v letech 1908–1913 R. Říhovský.

Roku 1945 převzalo zámek město Budyně nad Ohří.

K Janu Zajíci se váže ještě další pověst. Prý při svých alchymistických výzkumech dokázal vyrobit zlato. Z něj nechal vyrobit řadu soch a dalších cenných předmětů. Tento poklad ukryl do sklepení budyňského hradu. Na místo, kde je poklad ukrytý ukazovala pískovcová socha sedícího starce, které se říkalo Kvasnička. Ruce starce kdysi spočívaly na meči, který byl opřen o zem. Meč byl však v současné době nahrazen kladivem. Kdo se Kvasničkovi podívá do tváře, zjistí, že stařec hledí kamsi do země. Kdysi stál nad vchodem do hlavního, dnes již zbouraného paláce. Jeho oči ukazovaly místo, kde se poklad nachází.

Kromě své funkce hlídače pokladu, symbolizoval i alchymistu, který za pomoci magických schopnosti střežil tajemství samotného vědění.

(redakce)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *