Konspirační teorie – Utíkají pozemské elity opravdu na tajnou základnu na Měsíci? 4.56/5 (9)

Záhady Zajímavosti

Podle jedné z konspiračních teorií se na tajné konferenci, vlády mocností světa dohodly, že život na Zemi již nemá smysl zachraňovat a rozhodly se investovat do vesmírných programů které mají vést k vytvoření základen na Měsíci a Marsu, kam se uchýlí světová elita. Obyčejné lidstvo má být ponecháno svému osudu.

Tato teorie koresponduje s údajnými snahami o vytvoření NWO a cílem elitních uskupení složených z předních průmyslníků a bankéřů, které mají za cíl obrovskou redukci obyvatel Země.

Tyto informace prosakují na povrch během posledních dvaceti let a nenechají spát řadu lidí. A možná i oprávněně. Vždyť do sebe vše zapadá. Podle těchto informačních úniků je prý potřeba cíleně vyvolávat nepokoje, utajeně používat proti běžné populaci biologické zbraně v podobě nových nemocí. Vyvolávat války, během nichž bude docházet k rozvratu fungujících států. Cílem má být rozpoutání Armagedonu, který přežije zabezpečená elita a asi půl milionu budoucích otroků, které bude pak snadné ovládnout.

V první řadě má zaniknou vzdělaná bílá rasa, požadující jistý blahobyt a ocenění své práce. Proč zrovna ta? Vždyť vzdělaný odborník udělá více práce než než nevzdělaný divoch žijící na úrovni doby kamenné. Ovšem chyba lávky. Ten běloch se nedá tak snadno ovládnout. A vůbec, žádný vzdělaný člověk a jedno zda to bude Evropan, Afričan, nebo třeba Eskymák se nedá jen tak utáhnout na vařené nudli. Takže se v současné době začaly uskutečňovat plány na likvidaci oné vzdělané populace a to hned několika způsoby. Dále byly vyvolány války v řadě zemí světa. Do popředí se dostávají náboženští dogmatici, kterým je vzdělání lidí proti srsti.

Podle jedné z konspiraci se krátce po druhé světové válce se sešly vlády národů světa, aby prodiskutovaly, jak zachránit život na devastované Zemi. Předloženy byly tři alternativy.

1.Okamžitě zastavit znečišťování a společnou politickou vůlí odvrátit sebedestrukci lidstva, a posléze vytvořit ozonovou díru a snížit tak populaci, jelikož je jasné, že zdroje na Zemi jsou omezené..

2.Vytvořit podzemní základny, ve kterých přežije elita lidstva, zatímco lidé na povrchu budou ponecháni krutému osudu postupnému vymírání a cíleně vyvolanému chaosu.

3.Vybudovat základny mimo planetu Zemi (Měsíc, Mars), kam se za přísného utajení přesune elita lidstva, aby zachovala civilizaci, ostatní budou ponecháni na Zemi.

Právě třetí alternativa prý zvítězila a to i s pomocí návštěvníků z vesmíru. Díky jejich pomoci nastal obrovský rozmach vesmírného cestování a vědeckého výzkumu. Aby vlády snáze utajily obrovské prostředky vynakládané na mimozemské základny, vytvořily i několik falešných, primitivních „vesmírných programů“. Zatímco lidstvo tedy s napětím sledovalo Neila Armstronga jak poprvé obtiskl svou botu na Měsíci, na odvrácené straně se už budovaly autonomní základny.

Nic se ale nedá utajit dokonale. A tak se záhy objevují fotografie a videa ze stavby těchto měst, fotografie mimozemšťanů jak na svých lodí dopravují různé elitní jedince na tato místa poté, co zde na zemi byla zosnovována jejich smrt. A tak na Měsíci žije Elvis Presley, Adolf Hitler a i J.F. Kennedy s princeznou Dianou.

Bohužel, tvůrci konspiračních teorií jsou leckdy proti logice a tak i zajímavé tvrzení často sami znevěrohodňují. Ovšem když jsou konfrontováni s nepopiratelnými fakty, chovají se často jako ti náboženští fanatici kteří se ještě více uzavírají do své slupky fanatismu.

Řada věcí, které konspirátoři prezentují mají logický základ. Ale je nutno nad vším přemýšlet a podívat se z nadhledu. Adolf Hitler opravdu nežije na Měsíci. Ke konci války to byl nemocný a vyčerpaný muž závislý na drogách. Princezna Diana také nebyla transportována na Měsíc, jelikož její tělo bylo v takovém stavu, že není etické o tom ani mluvit. A J.F. Kennedy také.

Ovšem to, co se v současnosti děje na Zemi, onen sled událostí se vzestupem vražedných myšlenek marxismu, migrační vlnou a válkami jakoby dával konspiračním teoriím za pravdu.

(redakce)

foto: proofofalien.com

 

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *