Sonda Viking našla na Marsu život už před 42 lety 4.2/5 (5)

Věda Zajímavosti

V červenci 1976 přistála na povrchu Masu sonda Viking 1. Tato kosmická loď odstartovala 20 . srpna 1975 z kosmodromu Easter Test Range na Floridě. Sonda se nejprve dostala na oběžnou dráhu kolem Slunce, které zafungovalo jako gravitační prak a vystřelilo sondu po řízené korekci dráhy ve směru k rudé planetě, ke které se přiblížila po 10 měsících letu. Na svou misi byla loď vybavena přistávacím modulem. Pět dní před jeho aktivací k přistání na povrchu Marsu začala sonda pořizovat globální snímky planety, které mohly být později použity pro vytvoření prvních podrobných geologických map planety a pro vyčlenění základní stratigrafie. Dne 14. června byla provedena další, jemnější korekce dráhy zapálením motoru na 38 minut. Rozborem fotografií bylo zjištěno, že původně uvažované místo k přistání je nevhodné a proto došlo k řadě dalších úprav dráhy, až bylo vhodné místo nalezeno.

Družicová část sondy pokračovala ve snímkování planety i po odletu přistávacího modulu (pouzdra) a na Zem odeslala 51 539 snímků jak Marsu, tak i obou jeho měsíců.

Jedním z cílů mise sondy bylo najít život. Sonda provedla dva experimenty na přítomnost živých organismů v martské půdě. Podle tehdejších oficiálních závěrů NASA sonda život nenašla. Dnes o 42 let později si vědci myslí, že během experimentů došlo k chybné interpretaci dat. Sonda Viking 1 zjevně našla mimozemské mikroby ve vzorku půdy Rudé planety. Podle matematické analýzy zkoumaných vzorků půdy došli vědci k závěru, že výsledky prvního experimentu  vykazují silný důkaz mikrobiálního života. Druhý experiment však živé vzorky usmrtil. Nově prováděné analýzy se zaměřily na složitost chemického složení půdních vzorků s ohledem na indikaci možného života. K překvapení vědců jsou výsledky pozitivní.

„Toto naznačuje silnou biologickou přítomnost,“ řekli výzkumníci z university v Sinském a Kalifornském Keck institutu (SKKI).

„Tyto analýzy podporují interpretaci, že Viking LR experiment našel existující mikrobiální život na Marsu.“

Snaha o přezkoumání vzorků byla iniciována jinou sondou – Phoneix, která na Marsu přistála v roce 2008. Tehdy byly nalezeny v půdě perchlorates.

Přítomnost chemikálií ve vzorcích půdy sondy Viking vedl původně vědce k přesvědčení, že tento vzorek byl kontaminován.

Vědci i přes nové objevy nejsou stále jednotní v tom, jak moc je tento experiment jednoznačným důkazem života na Marsu.

Christopher McKay z NASA Ames výzkumného centra řekl v rozhovoru pro Discowery News:

„Nález organických látek není důkazem života a to ani v minulosti. Je to jen důkaz pro přítomnost organických látek.“

„Skutečným důkazem by bylo video s natočenou marťanskou bakterií. Můžou poslat mikroskop – dívat se zda se bakterie hýbe,“ řekl Jospeph Miller z USC Keck School of Medic. Budoucí mise na Mars by v tom měly udělat jasno. Sonda Viking na povrchu Marsu původně provedla několik testů pro detekci života na mikrobiální bázi. Autorem prvního pokusu byl Dr. Gil Levin, Ph.D. (NASA/sonda Viking):

„Na základě informací, které jsme získali, jsem si na 99% jistý, že tam život. Mikrorganismy dýchají stejně jako každý živý tvor a vylučují oxid uhličitý. Takže jsme vzali malý vzorek půdy a dali do malé nádoby, kde jsme po dobu sedmi dní sledovali zda se nevytvářejí bublinky oxidu uhličitého. Výsledek testu byl pozitivní. Potvrdil přítomnost života dle schválených kritérií NASA.“

Další test na přítomnost organických látek na povrchu Marsu byl však negativní. Dr. Levin ale uvedl, že tento druhý test se nevyznačovalo takovou přesností a citlivostí, jako jím navržený test. Dr. Levinem navržený test vyžadoval, aby ve vzorku půdy bylo přítomno alespoň 30 bakterií, kdežto druhý test vyžadoval přítomnost 3000000 bakterií, jako kriterium pro život.

Dr. Levin tehdy sám uvedl, že výsledky obou testů uznává za relevantní, a že to může naznačovat to, že mikrobiální život na Marsu není tak koncentrovaný, aby jej detekovala mikrobiální analýza, jejíž test navrhl jeho kolega.

NASA to tehdy pro veřejnost uzavřela s tím, že na Marsu žádné organické látky nejsou a tudíž se na Marsu život nevyskytuje. Dr. Levin s NASA na toto téma vedl nejeden spor.

Zdroj: dailymail.co.uk

foto: NASA

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *