Lidé přicházejí o inteligenci. Může za to virus, který nosíme v sobě 4/5 (4)

Soutěže Věda

Lidi blbnou a je to už vidět,“ říká se dost často. A zřejmě je to i pravda. Učivo na školách již není tak náročné jako před lety, jelikož by jej řada žáků prostě nezvládla, upadá i úroveň maturitních zkoušek. Ostatně je to celé vidět i na písemném projevu mnoha jedinců. Slohová stylistika, pravopis, slovní zásoba to vše dostává za své. Matematické schopnosti jsme předali již elektronice a dítě ze třetí třídy má problémy s násobilkou. Pravda, na jedné straně za to může elektronika. Psaní SMS zpráv omezuje slovní zásobu na „jj, nn, :),:(,“a podobné věci. Klesla též potřeba číst, jelikož přece na internetu je vše a na přinejhorším jsou tu audioknihy. Ovšem máme tu ještě další problém a tím je Cytomegalovirus (CMV) neboli lidský herpes virus 5.

Tento virus patří mezi herpetické viry, stejně jako virus Herpes simplex virus (HSV), což je virus způsobující opar, nebo Varicella zoster virus (VZV) který má zase na svědomí pásový opar, nebo také plané neštovice.

Cytomegalovirus se vyskytuje u 60 % zdravé populace a až u 90 % lidí s oslabeným imunitním systémem – např. HIV pozitivní, pacienti po transplantacích a podobně. Pro zdravé jedince prý nákaza nepředstavuje závažný problém, infekce zpravidla probíhá bez jakýchkoliv příznaků. Těžké infekce různých orgánů mohou ovšem postihnout pacienty právě s oslabeným imunitním systémem, pro které může být v některých případech nákaza CMV až smrtelná.

Chronická infekce však může mít škodlivý vliv na kognitivní funkce včetně inteligence.

„Cytomegalovirem je nakaženo 80 procent populace, virus mění psychiku i inteligenci člověka, ten, kdo se jím nakazí, postupně hloupne. Je to celosvětová záležitost a v rámci celé populace má promoření virem velký vliv, a to i ekonomický, “ říká profesor Jaroslav Flegr, který zkoumal vliv tohoto viru na inteligenci člověka. Je celkem nasnadě, co tím profesor Flegr myslel.

Cytomegalovirus je přenosný tělními tekutinami, tedy kontaktem s krví, slinami, poševním sekretem, spermatem, mateřským mlékem atd. Z 90% dojde k nákaze během dětství, což se může, ale nemusí projevit rozvojem infekční mononukleózy, která je klinicky velmi podobná mononukleóze způsobené EBV (patří do stejné skupiny virů). Pakliže se CMV nakazí těhotná žena, může dojít k transplacentárnímu přenosu na plod a k jeho závažnému postižení.

Jak již bylo zmíněno výše, CMV infekce nepředstavuje pro zdravého pacienta ze zdravotnického hlediska vážný problém. Pokud dojde k infekci, do 90 dnů může dojít k rozvoji příznaků, jako je únava, chřipkové projevy včetně horečky, zvětšení uzlin a sleziny nebo zánět nosohltanu. U některých dětí i dospělých se může infekce projevit jako mononukleóza se zvětšením jater a zvýšením hladin jaterních enzymů v krvi, občas bývá přítomna vyrážka. Ojediněle může CMV způsobovat pneumonii (zápal plic) nebo meningoencefalitidu (zánět mozkových blan), u zdravých lidí má ale příznivý průběh i prognózu.

Pacienti s imunodeficitem, tedy lidé po transplantaci orgánu či jedinci s AIDS, jsou k nákaze CMV mnohem náchylnější kvůli oslabenému imunitnímu systému. Infekce může postihnout kterýkoliv orgán v těle a vyvolat v něm zánět. Navíc i samotný CMV ještě více oslabuje imunitu, což vede k riziku tzv. oportunních(doprovázejících) infekcí bakteriálních, virových i mykotických.

Všechna taková onemocnění mívají bouřlivý průběh a tito nemocní jsou ohroženi na životě.

Dalším specifickým okruhem pacientů s CMV infekcí jsou novorozenci, kteří byli nakaženi přenosem z organismu matky. U nich se rozvíjejí příznaky neonatální infekce – neurologické abnormality, hepatosplenomegalie (zvětšená játra a slezina), chorioretinitida (zánět rohovky a cévnatky oka) a petechie (drobné červené až fialové tečky na kůži nebo sliznici). U 80-90 % takto infikovaných dětí vznikají trvalé následky, jako je mentální retardace, hluchota a slepota. Ovšem v případě, že se matka nakazila před otěhotněním, je velmi malá pravděpodobnost přenosu nákazy na dítě. V ohrožení jsou tedy děti rodiček, které byly postiženy virem v průběhu těhotenství.

Cytomegalovirus je celosvětově rozšířený virus, který je všudypřítomný, koluje mezi lidmi a populace je jím z velké části promořena. Promořenost světové populace kolísá od 50% ve vyspělých státech až po téměř 100% ve státech třetího světa, kde je vysoká hustota zalidnění, horší hygienické podmínky, informovanost obyvatelstva a lékařská péče. Je tedy jasné, že s přílivem afrických imigrantů přichází i velké množství viru CMV.

(redakce)

foto: archiv

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *