Průvodce tajemnem po Čechách – Bílá paní v Doksech chrání děti 4.33/5 (6)

Záhady Zajímavosti

V našem putování za tajemnými a paranormálními jevy se zabýváme věcmi a zjeveními, která jsou nebezpečná a mohou ublížit, či dokonce ubližují i zabíjejí. Dnes to ale bude jiné a my se podíváme na přízrak, který se chová ochranitelsky a pomáhá.

Město Doksy se nacházejí na břehu známého Máchova jezera na Českolipsku. V druhé polovině 16. století, se staly centrem tzv. dokského panství v roce 1553, které vzniklo rozdělením bezdězského panství, když jeho majitel Mikuláš Zajíc z Házmburku panství prodal manželce Adama Berky z Dubé Kateřině z Hungerkoštu. Berkové se snažili rozšířit svá rozsáhlá panství v severních Čechách. Kdo zná tzv. Máchův kraj, ví, že se celý nese ve znamení pánů Ostrve, jak se Berkům, dle jejich erbu, říká. Ovšem Kateřina záhy ovdověla a ta rozdělila svůj majetek mezi své děti. Tím se v roce 1566 dostaly Doksy do držení Jana z Vartenberka. Jan z Vartenberka byl šikovný a moudrý hospodář, který položil základy dnešního zámku.

Jan z Vartenberka postupně od svých sourozenců vykoupil jednotlivé državy, panství rozšířil a scelil a v roce 1588 jej od císaře Rudolfa II. odkoupil. Královské, byť od časů Václava IV. zastavované zboží, se tak stalo majetkem Jana z Vartenberka a Doksy se staly poddanským městečkem.

V roce 1595 Barbora z Lobkovic vdova po Janu z Vartenberka se vdala za Václava Berku z Dubé. Tak se panství opět stalo državou pánů Ostrve. Václav v roce 1619 vystavil glejt, kde Dokeským potvrdil stará privilegia, která jim předchozí panstvo odňalo. Za to požaduje mimo jiné povinnost měšťanů pomáhat při stavbě zámku a dvora v Doksech.

Václav Berka z Dubé se však ze svého rozsáhlého panství netěšil dlouho, neboť jako jeden z čelných představitelů českého stavovského odboje v letech 1618-1620 musel po bitvě na Bílé hoře uprchnout ze země. Majetek Berků z Dubé byl zkonfiskován a za drobný peníz jej koupil Albrecht z Valdštejna. Ten tyto statky včlenil jej do svého frýdlantského vévodství. Generasilissimus Valdštejn byl v roce 1643 v Chebu z rozkazu císaře zavražděn. Na této vraždě se podílel i plukovník Walter Buttler, který při dělení valdštejnských držav mezi aktéry tohoto činu Doksy dostal za odměnu. V roce 1638 panství přešlo díky sňatku Anny Marie z Donína, vdovy po W. Buttlerovi, do rukou Kryštofa Ferdinanda z Heissensteinu, pána velice krutého. Aby vykoupila jeho hříchy před tváří boží, nechala jeho druhá manželka Marie Františka z Vrtby založit v roce 1669 tzv. panský špitál, dnešní Památník K. H. Máchy.

Později, v roce 1680 se zámek i s panstvím vrátil zpět Valdštejnům, kteří jej používali jako letní sídlo. V 19 století se v rodě stala tragická událost.

Valdštejnové vybudovali anglický park s kašnami. Jedna z nich se stala osudnou dceři Kristiána z Valdštejna a jeho ženy Alžběty.

V jednom letním horkém dni byla čtyřletá Eliška se svou maminkou a chůvou na procházce v zahradě. Po nějaké době si obě ženy povšimly, že dívenka zmizela. Po několika hodinách hledání ji nalezly utonulou v jedné ze zahradních kašen.

Alžběta s Kristiánem se po této tragédii na zámek už nikdy nevrátili. Alžběta pak do roka od této události žalem zemřela.

Od její smrti se v zámeckém parku zjevuje Bílá paní, která opatruje lidi, zvláště ty malé. Setkal se s ní i svatební pár, který uzavíral na zdejším zámku své manželství. Přízrak dokonce zachránil v průběhu svého působení i několik dětí před jistou smrtí. Jaká je ale skutečná pravda?

(redakce)

foto: wikipedia

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *