Tip na výlet – Katedrála sv. Bartoloměje v Kolíně 3.67/5 (3)

Cestování Kultura Zajímavosti

Na našem území se nachází spousta historických památek. Hrady, zámky, kláštery a další. Za návštěvu řady z nich si musíme zaplatit a to leckdy nemalé vstupné. Ovšem vzhledem k tomu, že nenavštěvujeme tato místa každý den, tak si lze na takové vstupné v řádu desítek korun ušetřit i při malých příjmech. Ovšem existují i další památky, kam je vstup většinou zdarma a to jsou kostely.

Kostel skutečně není jen o víře a modlitbách. Můžeme jej navštívit i jen tak, jelikož výzdoba se soubory uměleckých děl si leckdy nezadá ani s muzeem. Na našem území se nacházejí tři opravdu veliké gotické katedrály. Chrám svatého Víta v Praze, Chrám svaté Barbory v Kutné hoře a Chrám svatého Bartoloměje v Kolíně. O tomto skvostu gotické architektury si povíme dnes.

V polovině 13. století při založení královského města Kolín byl zřejmě založen i kostel, z něhož se chrám vyvinul do současné podoby.

Zakladatelem byl nejspíše král Přemysl Otakar II. Stavba byla dokončena před rokem 1300 vybudováním dvou štíhlých osmibokých věží na západním průčelí.

V roce 1349 však kostel vyhořel. S obnovou započal až císař Karel IV. který v roce 1360 povolal k tomuto úkolu svého dvorního architekta Petra Parléře. Ten již v té době řídil stavbu chrámu sv. Víta v Praze. Na tuto událost odkazuje i pamětní deska s latinským textem, který v překladu znamená:

„Tato stavba kůru byla počata dne 20. ledna léta Páně 1360 za nejjasnějšího knížete Karla, z Boží milosti císaře římského a krále českého, prací mistra Petra z Gmundu, kameníka.“ Uvnitř chrámu pak na sebe hledí bysty Karla IV a Petra Parléře.

Petr Parléř tedy v Kolíně zahájil výstavbu nového, vysokého chóru na místě původního presbytáře. Obnovený chrám byl vysvěcen roku 1378.Vlastní kostel je trojlodní stavba, postavená v gotickém slohu. Nižší, západní část je raně gotická s vnějším opěrným systémem. Na severní straně se nacházejí dva vstupní portály. Tympanon pravého portálu je kopií původní plastiky ze 13. století, která byla sňata při rekonstrukci na konci 19. století. V současnosti se originál nachází v Lapidáriu Národního muzea v Praze. Na západním průčelí se nachází původní vstup do kostela. Nad ním je kruhová gotická rozeta . Po obou stranách průčelí stojí štíhlé osmiboké věže, vysoké 66 metrů, které původně sloužily jako zvonice. Okolo kněžiště se mezi opěrnými sloupy nachází (zleva doprava) sakristie a věnec 6 kaplí – Mlynářské, Sladovnické, Řeznické, Šperlingovské, Svatojánské a Svatováclavské. O jednotlivé kaple se v minulosti staraly městské cechy. Ve Sladovnické kapli je pohřben Jan Kolovrat Žehrovský, účastník mírové výpravy vyslané králem Jiřím z Poděbrad.

Na konci 15. století se zjistilo, že vibrace zvonů narušily statiku severní věže s orlojem z roku 1494. Proto byla roku 1504 přistavěna nová samostatně stojící hranolová zvonice která se stala domovem zvonů z poškozené věže. Ty zde byly zavěšeny zcela atypicky a to srdce vzhůru. A to až do roku 1756.O 28 let dříve sem byl i přenesen orloj.

Bohu ale na svatostánku nijak moc nezáleželo, jelikož roku 1796 postihl Kolín velký požár a při němž byla katedrála vážně poškozena. Tehdy došlo i k nenahraditelné ztrátě. V jižní věži byl od roku 1442 zavěšen legendární zvon Vužan. Byl ulitý ze zvonoviny s vysokým podílem stříbra a opatřený obručí z ryzího zlata. Tento unikát byl střežen jako jeden z největších pokladů.

Druhá polovina 19. století přinesla oživení tohoto místa. Místní Spolek na dostavění děkanského chrámu v Kolíně najal architekta Josefa Mockera, který zahájil velikou přestavbu chrámu.

Poslední ránu tomuto architektonickému skvostu zasadila 2. světová válka. Při jednom z náletu na město byl v roce 1945 chrám zasažen bombou.

Opravy byly zahájeny až v roce 1963 a de facto trvají do současnosti.

Za podrobnější zmínku stojí samostatná zvonice. V jejím nejvyšším patře se nachází bývalý byt hlásného s ochozem. V nižším patře je zavěšeno pět zvonů. Původních šest zvonů z roku 1797 bylo zabaveno Němci za 2. světové války. Zvony byly roztaveny a a použity pro výrobu zbraní. Současné zvony tedy již nejsou původní.

Zvony Sanktusník a Václav pocházejí z kostela sv. Víta na Zálabí a byly po válce umístěny v Kolíně. Zvon Kohoutek pravděpodobně pochází z městského popraviště. Zvony Bartoloměj a Jan Pavel jsou úplně nové, jelikož byly odlity v roce 2000.

Jako veliká zajímavost je to, že blízkosti Parléřova chóru se na místě dřívější hradební bašty nachází barokní kostnice.

Chrám je od roku 1995 kulturní památkou.

(redakce)

foto: internet

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *