O islámu, marxismu a současném stavu západní Evropy s Lukášem Lhoťanem 3.67/5 (3)

Nezařazené

Postavu českého publicisty, blogera a nakladatele Lukáše Lhoťana zná asi každý člověk v České republice. Je o něm známo, že onehdy konvertoval k islámu a a později zpět ke křesťanství. Jako muslim byl zakladatel Česko-muslimského institutu.

Odmaturoval na střední odborné škole ve Frýdku-Místku v oboru Podnikání. V publicistice se věnuje tématům z oboru islámu, filozofie, médií a psychologie. Od dubna 2011 podniká v obci Pstruží jako vydavatel. V roce 2012 pracoval i ve strojírenství a byl vedoucím filmového projektu o menšinách.

Jak Lukáš Lhoťan sám říkal, tak v době své islámské víry islám poznával a na základě rozboru tohoto náboženství se nakonec od něj odvrátil s pocitem despektu.. U nás v České republice není moc lidí, kteří mají opravdovou zkušenost s islámem a jsou ochotni o ní upřímně mluvit mluvit. Konvertité k islámu logicky nikdy neřeknou jeho  negativa a odpůrci islámu mají často zkušenost jen pozorovatele. A tak jsme položili několik otázek na toto téma a jeho propojení se současným stavem společnosti.

Jak jste se dostal od křesťanství k islámu a zase zpět?

Je to otázka na velmi dlouhou odpověď na kterou bohužel není zde místo. Pokusím se to tedy popsat ve stručnosti. Mí rodiče se rozvedli zhruba v mých 4 letech a dál mne se sestrou vychovávala pouze maminka s podporou mého dědy, který mi nahradil v dětství otce jenž o nás neměl zájem.

Můj dědeček byl velice moudry muž a měl zájem o literaturu a pod. Díky němu jsem uměl číst dříve než jsem začal chodit do základní školy a společně s ním jsem navštěvoval naší obecní knihovnu, kde jsem (jako každé dítě) hltal dobrodružné knihy o indiánech, orientu a pod. V těchto knihách jsme se poprvé dočetl o islámu a muslimech.

Zhruba v mých 12 letech můj dědeček neočekávaně zemřel a já jsem přišel o jednoho z nejdůležitějších lidí v mém životě. Tehdy maminka chtěla, abychom měli něco z naší rodinné výchovy a tak jsme chodili do hodin náboženství při našem kostele, kde mi jednou paní vyučující řekla, že Ježíš chtěl, aby můj dědeček zemřel. To se mne strašně dotklo a obrátilo mne to proti křesťanství, ale zároveň jsem nezanevřel na Boha. Z dobrodružných knih jsme věděl o tom, že v islámu se na Ježíše dívají jinak a tak jsem začal pátrat po více informacích o islámu a dostal jsem se do kontaktu s českým muslimem profesorem Šilhavým a to mne přivedlo k islámu.

Jenže na rozdíl od jiných konvertitu k islámu, mne opravdu zajímalo na islámu pouze náboženství, takže čím více jsem si prohluboval znalosti islámu, tím více jsem cítil, že něco není v pořádku. Bylo více zásadních momentu, ale popíši pro ukázku aspoň jeden z nich.

Čím více jsem studoval životopis zakladatele islámu Mohameda z původně islámských pramenů, tím více jsem cítil, že se jeho chováni rozchází s tím, co vnímám jako morální. Protože i podle muslimských pramenů Mohamed vraždil své odpůrce, mučil lidi, aby mu prozradili kde ukryli své majetky a pod. Záhy jsem si uvědomil, že mnoho lidí (i v dnešní době) jsou morálnější než byl zakladatel islámu Mohamed, proč by tedy měl být Mohamed vzorem pro dokonalé lidství? A když jsem si stále více prostudovával popis Ježíše z raně křesťanské literatury, tím více jsem cítil, že Ježíš je mi bližší než Mohamed a tak jsem v dospělosti pochopil, že křesťanství je úplně něco jiného, než jsem si myslel pod vlivem onoho negativního zážitku z dětství. Popisuji vše velice stručně, protože zde není prostor popsat to více podrobně, to by bylo na hodiny rozhovorů.

V politice vidíme spojenectví mezi marxisty a muslimy. Proč myslíte, že to tak je? Nebo by muslimové v případě svého vítězství tolerovali homosexuály, feministky, levicové idealisty?

Víte marxismus, a socialismus jako takový, nenávidí minulost evropské (a vlastně celé lidské) civilizace. Socialisté zničením přirozeného, tradičního řádu chtějí vytvořit podmínky pro nastolení svého nového světového řádu a tím vlastně mají stejné myšlení jako zakladatel islámu Mohamed. Každý kdo studuje korán a Mohamedovy výroky může vidět jasné dogma islámu – nenávist, opovržení k předislámské minulosti. Snahu zničit minulost, tradici a nastolit revoluci islámu a nový islámský světová řád. V tom si jsou pravověrní muslimové a socialisté podobní, ale jinak jsou nesmiřitelní nepřátelé. Pokud muslimové někde zvítězí a nastolí islámský režim, tak rozhodně nebudou tolerovat homosexuály, socialisty, feministky a pod. Tihle jsou pro ně horší než židé a křesťané.

Proto marxisté, kteří dnes vládnou v západním světě, vedou ideologickou válku proti křesťanství?Jak se to projevuje? A je to skutečně tak?

Marxisté jsou jen jedna frakce z řad socialistů. Oni vedou válku proti křesťanství, protože křesťanství (a židovství) hlásá, že člověk je vrcholem stvoření a je víc než zvíře. Naopak socialisté z člověka dělají pouhé zvíře, které je potřeba zbavit svobody a držet ho na řetězu pod hrozbou násilí. Socialisté chtějí člověka vycvičit, tak jako se cvičí zvířata a proto socialisté nastolují stále více příkazu a zákazu v naší společnosti a těm co se nepodřídí jejich teroru skrze zákony a vyhrožují odebráním dětí, finanční a společenskou likvidaci a případným uvězněním. Podívejte se třeba na Norsko, kde odebírají děti křesťanským rodinám, které se snaží děti vychovávat v duchu křesťanské tradice (tohle dělali i komunisté v Sovětském svazu). Socialisté útočí na základy křesťanské víry, snaží se lidi zastrašit, aby se ke Kristu nehlásili a nežili podle učení Krista. Tuto válku vedou socialisté již víc jak sto let a už dávno infiltrovali i křesťanské církve. Tak se snaží zničit křesťanství skrze zničení církví zevnitř. Když jim nevyšla sázka na ateismus v rámci marxismu-leninismu, tak se snaží znásilnit křesťanství a skrze své lidi uvnitř církvi křesťanství deformovat do podoby kulturní tradice bez víry a věrnosti Bibli a Kristu.

Papež políbil muslimům nohy. Jak takové gesto vnímají muslimové? Co je to pro ně za signál?

To záleží na každém muslimovi. Některý to může vnímat jako symbol ponížení a ospravedlnění vlastního pocitu nadřazenosti nad křesťany a jiný muslim to může vnímat jako pozitivní gesto pro mírové soužití.

Notre Dame dohořela a ještě ve chvíli požáru už bylo jasné, že to nebyl teroristický akt a kdo by si snad v Čechách myslel něco jiného a řekl to, hrozilo mu 2 roky vězení. Trest odnětí svobody za názor je už, jako mnoho dalších věcí, přes čáru. Nevracíme se takhle do dob socialismu?

Socialismus nebyl stvořen pro východní Evropu. Marx a další socialisté otevřeně pohrdali a nenáviděli slovanské národy. Snem socialistů bylo, aby socialismus byl nastolen hlavně v západní Evropě. V 19. století a z počátku 20. století k tomu ještě ovšem na Západě nebyly podmínky, ty nastaly až se vznikem EU. Západoevropští socialisté se poučili z chyb marxistu-leninistů na východě a v SSSR. Dnes jdou svou vlastní neomarxistickou cestou. Dnešní socialisté v EU jsou zastoupeni na levici i na pravici, protože pravý socialismus není primárně ekonomickou teorií, ale teorií společenskou. Dnešní socialisté našli způsob symbiózy s kapitalismem a po poučení z historie změnili styl a metody. Když máte názor neslučitelný s režimem multikulti a LGBT vládnoucím v dnešní EU, tak vám dnes na dveře neklepe KGB či StB, ale zaklepe policie ČR a místo rozvracení socialistického zřízení máme dnes paragrafy o nenávisti a pod. Z práce vás také nevyhazuje závodní tajemník KSČ, ale vyhodí vás personalistka, protože je zde jasný tlak ze strany novodobých komsomolců z neziskovek na multikulturní toleranci a respekt k sexuálním úchylkám a sexuálním zdravotním problémům.

Zůstaneme chvilku u Notre Dame. I kdyby se při vyšetřování potvrdilo, že se jednalo o úmysl a že byl z náboženských pohnutek, přiznal by to někdo?

Po té celé komedií francouzských úřadů, které ještě než byl požár uhašen věděly, že to nikdo nezaložil, tomu nevěřím. Dnešní režim lže lépe než lhal ten režim bolševicky …

Pokud opravdu Notre Dame zapálili muslimové, nepochlubili by se tím už? Ačkoliv je známé, že se nad tím radovali.

Česká republika je dnes převážně protináboženská a protikřesťanská, tak to co řeknu se asi nebude většině čtenářů líbit, ale historicky ve Francií čelí křesťané hlavně útokům ze strany socialistů, satanistů a sekularistu než muslimů. Kostely se zapalovaly a znesvěcovaly ve Franci dávno před příchodem muslimů.

Objevují se spekulace, že z katedrály Notre Dame bude všechno možné, jen ne křesťanská katedrála. Německá Antifa hlásala do světa, že by bylo skvělé gesto přestavět ji na mešitu. Celkově se levicoví aktivisté projevovali názory celkem shodné s islamisty. Jaký je Váš názor na to?

S tou antifou je to hoax. Na internetu existovala stránka parodující německou antifu a tato stránka s tou informací přišla z recese, bohužel lide to vzali jako pravdu. Jinak, ta katedrála je znesvěcená už dávno, už dávno to není křesťanský chrám, ale chrám zvráceného pokusu znásilnit křesťanství a udělat z něho francouzské nacionalistické náboženství poslušné francouzským vládnoucím elitám. A symbolem tohoto znásilnění křesťanství je to, co francouzský stát už dávno udělal s Notre Dame.

Z hlediska islamizace se považuje území západu za ztracené. Máme šanci se ubránit, nebo hranice křesťanského světa bude spíše kopírovat hranice s Ruskem?

Podívejte se, lidé v naprosté většině hledí jen na svůj život. Nehledí na zkušenosti předchozích generací a ve skutečnosti ani je příliš nezajímá budoucnost příštích generací. Většina lidi prostě chce jen v klidu dožít svůj život v podmínkách na které je zvyklá. Protože naprostá většina dnešní Evropanů ve skutečnosti nevěří v křesťanství, maximálně mají jakousi pofidérní víru v nadpřirozeno/duchovno, tak vypadá Evropa tak jak vypadá. Jako civilizace jsme dosáhli svého vrcholu a v příštích generacích začne úpadek, na Západě už vlastně začal, Evropa nemá porodnost, nemá žádnou myšlenku hodnou pozornosti, kterou by nabídla záplavě migrantů z Afriky a islámského světa. Kopíruje se vlastně krize podobná krizi ve starém Římě.

A na dotaz, jestli existuje šance na záchranu, odpovídám, ano, existuje. V Rusku to pochopili již dávno, již několik let před oficiálním pádem SSSR tam i řadoví členové strany začali konvertovat k pravoslaví. Pokud totiž chcete dát lidem smysl života, mít proč budovat rodinu, národ, společnost, tak potřebujete mít myšlenku, cíl a to chápe i dnešní vedení Ruska. Nedělám si iluze o zbožnosti současných elit v Rusku, ale rozumím a chápu jejich příklonu k pravoslavnému křesťanství. Stejně tak chápu muslima věřícího v islám a odmítajícího duchovně mrtvou dnešní západní civilizaci. Proto je to jen na Evropanech, jestli se rozhodnou vrátit zpět k praktikování společenských a sociálních tradičních vzorů reprezentovaných křesťanstvím, nebo si budou do konce svého života užívat a bude jim jedno co se stane s jejich potomky, pokud je tedy mají… A je to také na křesťanských církvích, jestli dokáží odhalit a pacifikovat vlky co se vetřeli do stáda Ježíšových ovcí a jestli dokáži odmítnout prázdnou teologií mezináboženského dialogu, která nahradila evangelizaci, a vrátí se zpět k teologií církve bojující a vítězící, církve hlásající evangelium a ne prázdné deklarace a mezináboženském dialogu.

Jaký bychom jako společnost měli k islámu zaujmout postoj, aby byl v našich ulicích klid a ne aby zde zuřila hybridní občanská válka jako na Západě?

Buďme realisté, muslimové nepřecházejí, muslimové již zde jsou a žiji zde. Pokud nechceme směřovat k nějaké formě novodobého holocaustu či bartolomějské noci, tak musíme toto vzít na vědomí a začít pole toho jednat. Musíme jednak zastavit další masový příliv muslimů, musíme muslimům dát jasně najevo, že musí reformovat svůj výklad islámu tak, aby mohli žít zde mezi námi a musíme přestat se tvářit, že muslimové zde nejsou. Naopak dejme jim možnost vytvořit si svou českou podobu islámu, dejme jim státní podporu na výstavbu mešit, tam kde jich je již hodně, dejme jim možnost na rozvoj jejich české islámské tradice a filozofie a to vše výměnou za to, že se vzdají podpory ze zahraničí. A víte co? Tohle neříkám já jako nějaký objev. Tohle dělá Putin v Rusku a na rozdíl od západní Evropy on své miliony muslimů jakžtakž zvládá a aspoň něco dělá.

Děkujeme za rozhovor.

za Pallas Press se ptal Miroslav Neumaier

foto: Archiv Lukáše Lhoťana

 

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *