Ženy dokáží maskovat příznaky autismu 3.67/5 (3)

Soutěže Věda

Nový výzkum naznačuje, že ženy dokáží skrýt příznaky autismu. Tyto „sociální mimikry“ mohou vést k nižší míře diagnostiky této poruchy

Ve studii zveřejněné v časopise Autism a představené na Britském vědeckém festivalu na University of Warwick vědci z University College London říkají, že jev známý jako „sociální kamufláž“ může pomoci těm, kteří se snaží tuto nemoc ututlat.

Ženy podle vědců častěji než muži projevovaly snahu příznaky zamaskovat.

Výsledky jsou založeny na online průzkumu mezi určitém množstvím respondentů se znaky autismu a mezi zdravou populací

Přestože mezi neautistickými respondenty nebyly zaznamenány žádné rozdíly, vědci si všimli nesrovnalostí v chování mezi autistickými respondenty.

Vědci tvrdí, že taktika maskování zahrnuje lepší kontakt s očima a vyhýbání se nutkání pohybovat se způsobem, který je charakteristický pro osoby s diagnostikovaným autismem, jako je houpání nebo potřesení rukou.

Jak uvádí časopis The Guardian, vědci tvrdí, že techniky pravděpodobně pocházejí ze schopnosti žen napodobovat jiné neautistické protějšky k vývoji typu „persona“ a vycházejí ze strachu z odhalení a násednému zatracení společností a odebrání možnosti uplatnění.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí mají lidé s autismem potíže se sociálními, emocionálními a komunikačními schopnostmi, které se obvykle rozvíjejí před dosažením věku tří let a trvají po celý život člověka.

Specifické známky autismu zahrnují:

  • Reakce na čich, chuť, vzhled, pocit nebo zvuk jsou neobvyklé
  • Potíže s přizpůsobením se změnám v rutině
  • Neschopnost zopakovat co se jim říká
  • Problém s vyjádřením touhy pomocí slov nebo pohybů
  • Problémy s popisováním vlastních pocitů
  • U těžších forem problémy s náklonností, jako je objímání, či jiné doteky
  • Raději být sám a vyhýbat se očnímu kontaktu
  • Obtíže týkající se jiných lidí
  • Nelze ukázat na objekty nebo se na ně dívat, když na ně ostatní ukazují

„Ve své nejsložitější podobě sociální kamufláž zahrnuje přijetí osobnosti. Obzvláště u žen by to mohlo zahrnovat pozorování jiných žen nebo dívek, které se zdají být populární, a kopírování jejich gest nebo oblečení, “řekl Dr. Guard Mandy z University College London.

„Zajímavé je, jak častý tento jev je.“ Lidé s lehčími formami autismu si často své onemocnění uvědomují a obávají se vyřazení ze společnosti. Pokud se o jejich postižení okolí dozví, často jej nechápe a tito lidé jsou pak ostrakizování a často vystaveni šikaně a to již v dětství.

Navíc lidí s tímto postižením přibývá. Mezi autisty patří i děti s Aspergrovým syndromem. Navíc autisté (pokud se nejedná o opravdu těžké případy) se vyznačují obrovským intelektem. Mají však obrovské problémy s adaptací na nové podmínky, prudké změny ve své okolí a to jak doma, či na pracovišti.

Nedávná studie z University of Colorado Boulder ukazuje, že sazby v USA rostou nejrychleji mezi hispánskými a černými dětmi.

Vědci tvrdí, že míra vývojové poruchy u dětí narozených v letech 2007 až 2013 vzrostla u hispánců o 73 procent a mezi černochy o 44 procent.

Mezitím vzrostlo mezi bílými dětmi jen 25 procent – i když překvapení poté, co se v polovině 2000 let vysypalo.

Tým vědců  z University of Colorado Boulder říká, že ačkoli některé vzestupy lze přičíst lepšímu dosahu a diagnostice u menšinových populací, věří, že jsou zapojeny i další faktory životního prostředí.

Vědci tvrdí, že další výzkum v oblasti sociálního maskování nejen rozšíří pochopení stavu, ale pomůže lékařům diagnostikovat autismus a rozšířit rozsah pochopených symptomů.

„Mluvila jsem s mnoha autistickými ženami, které říkají, že se prezentovaly svému praktickému lékaři, ale protože použily strategie sociální maskování, jako je používání očního kontaktu a dobrá komunikace, zamezily odhalení svého postižení. Ke své škodě, jelikož postižení, pokud se s ním nepracuje se rozvíjí a zasahuje stále více do života daného člověka,“ říká Hannah Haywardová, výzkumná pracovnice o autismu u žen na King’s College London.

„Sociální maskování není v současné době součástí určení diagnosy, ale pokud by se tak stalo, myslím, že by bylo diagnostikováno více žen. Uvažujeme o to, že bychom dalším odborníkům doporučili, aby se zaměřili na popsané symptomy a gesta, jelikož ukazují, že daný člověk ze strachu z reakce okolí skrývá své postižení,“ dodává Hannah Haywardová na závěr.

(zdroj: Autism)

foto: specialworld

Ohodnoťte, prosím, tento článek