Poltergeist – jev který děsí 5/5 (29)

Události Záhady Zajímavosti

Kdo kdy neslyšel o tom, že se ve starých domech ozývají tajemné a nevysvětlitelné zvuky. Jistě, staré zdi pracují, také nábytek z vyschlého dřeva při změně tlaku, vlhkosti a teploty vzduchu. Tak skeptikové často vysvětlují jev zvaný poltergeist. Ovšem samovolný pohyb předmětů, zpřeházené věci a další takové jevy se nedají takto vysvětlit.
Popisované a zaznamenané projevy poltergeistu jsou velmi rozdílné. V naprosté většině případů je tento jev spojen se právě se zvuky, které se bez příčiny ozývají v těchto domech. Jedná se o různá klepání, výrazný praskot, silné rány, hlasy které jsou slyšet v různých částech domu či bytu. Jako další projevy jsou i manipulace s předměty mimo vůli jejich majitele. Ačkoliv existují snahy vše vysvětlit přirozenou cestou, jako jsme již zmiňovali, tak ne pokaždé se to daří. Proto jsou tyto případy prohlášeny za falešné a svědci za lháře.

Asi nejděsivější jsou případy, kdy dochází k pohybu předmětů. Podle zaznamenaných svědectví dochází k vlastnímu pohybu někdy bez přítomnosti osob, kdy například majitelé bytu nacházejí po návratu z práce přesunutý nebo povalený nábytek (nejedná se o případy vloupání). Nebo třeba ve je slyšet třeskot rozbitého skla v jiném pokoji a po příchodu do místnosti jsou zde rozbité skleněné věci jako třeba lustr, váza a podobně.
Existují ale i očitá svědectví pohybu předmětů za přítomnosti lidí. Někdo neviditelný háže věcmi po místnosti, nebo je shazuje z poliček, či vyhazuje ze skříněk.
Poměrně častá jsou i hlášení o podivném chování elektrických zařízení, kdy se samy od sebe zapínají a vypínají, často dochází k nevysvětlitelným poruchám, které samy bez opravy mizí. Zařízení začnou například hořet, přesto se jim nic nestane a následně přivolaný opravář nenalezne žádnou závadu. Dochází k rušení vysílání rozhlasových a televizních stanic či mobilů, někdy jsou automaticky volána existující i neexistující telefonní čísla. Poltergeist bývá také spojován s praskáním žárovek, akvárií, skel, někdy mají být údajně do skel „vyříznuty“ otvory.
Lidé, kteří případy poltergeista ohlašují, popisují, že neznámou silou usmrcená zvířata vypadají jako usmažená v mikrovlnce.
Předpokládá se , že tento jev má být příčinou ojedinělého i mnohočetného vzplanutí předmětů. Je velice zvláštní, že tyto věci nemají žádné spojitosti se zdroji energie. Nejsou připojeny do elektrické sítě, jelikož se jedná o židle, prádlo ve skříňce, ožehnutí porcelánového nádobí (talířů a dalších podobných věcí). Má docházet ke škvaření a tepelné deformaci plastových předmětů bez viditelného plamene. Mohli bychom vypisovat spousty dalších případů.

Někdy dochází i k přímým útokům na člověka, při kterých došlo k fyzickému poškození zdraví osob. Má jít např. o škrábance, popáleniny, kousance a podlitiny na lidské kůži. Případy usmrcení, které by byly připisovány poltergeistovi, jsou vzácné. Jako jeden z velmi děsivých případů takového útoku na člověka se udál v roce 1761 ze severoitalské Ventimiglie. Podle tehdejších úředních záznamů se pět žen vracelo z lesa domů. Náhle se jedna z nich zas strašlivého řevu zhroutila na zem. Podle svědkyň s ní cosi neviditelného smýkalo po zemi a trhalo, jakoby na ní řádila nějaká velká rozzuřená šelma. Během krátké chvíle byla mrtvá. Vyšetřující orgány konstatovaly že se na místě činu nenalezly žádné stopy napadení (otisky tlap, známky zápasu). Přesto byl případ uzavřen jako napadení šelmou. Je zvláštní, že další čtyři ženy, které hrůzné chvíli přihlížely, napadeny nebyly. Tělo nebohé oběti vypadalo, jako kdyby prošlo mlýnkem na maso. Podle popisu měla rozdrcenou páteř, pravou stranu břicha roztrženou tak, že byly vidět vnitřnosti které samotné byly potrhané. Z hlavy měla na několika místech strženou kůži až na kost. Na pravém boku byla úplně zbavená masa, takže byla vidět pánev i stehenní kost, která byla vytržená z pánve. Jakoby jí pravou nohu někdo doslova urval. Na místě nebyla nalezena ani kapka krve. Je velice nepravděpodobné, že by ty čtyři ženy nesly takto zmrzačené tělo několik kilometrů, aby si pak vymyslely takovou příhodu.
Jako další zaznamenaný případ byl v roce 1951 ve Španělsku. Na policejní stanici ve městě Villajoyosa byla přivlečena prostitutka Clarita Villaneuva s hysterickým záchvatem. Policii byla tato dívka známá jako narkomanka a alkoholička, proto byla umístěna do cely a nikdo se o ní moc nezajímal. Clarita křičela na policisty ať jí pomohou, že ji cosi mučí. Na těle měla řadu kousanců a škrábanců. Policisté se jí vysmáli, že si má hledat lepší zákazníky. Ovšem jak za sebou zavřeli dveře cely tak dívka začala zas křičet, že to „cosi“ je zase tam. Policisté rozhněvaně vtrhli do cely, ale to co viděli je zarazilo. Dívka měla na rukou nové hluboké kousance. Zavolali tedy lékaře, jelikož si mysleli, že jde o sebepoškozování. Zároveň vyrozuměli i policejního šéfa. Lékař byl nerudný, poněvadž jej vytáhli uprostřed noci k nějaké hysterické narkomance. Zběžně ji tedy prohlédl a konstatoval sebepoškozování. Policistům ale přišlo divné, že měla též kousance za krkem a na zádech. Tam si je prostě sama udělat nemohla. Vzali tedy plačící dívku do kanceláře, kde ji hlídali. Celou noc se nic dalšího zvláštního nedělo. Ráno proběhla následující úřední rutina. Dívka měla jít před soud za předchozí trestnou činnost. Problém nastal, když ji vedli k soudu. Před očima několika strážců a soudních úředníků došlo k dalšímu napadení. Na nahých pažích nebohé mladé ženy se za její ho bolestného řevu začaly objevovat další kousance a škrábance. Přivolaný lékař konstatoval, že si to neumí vysvětlit, ale že si je sama způsobit nemohla. Zvláště ne ty na obličeji a zádech. A že na tohle by měli zavolat spíše exorcistu než lékaře. Dívka byla od soudu převezena do nemocnice. Během cesty byla před svědky opět něčím neviditelným trýzněna.
U nás se podobné jevy na veřejnost nedostávají, což ale neznamená, že se nedějí. Ale o neviditelných bytostech, které trýzní své okolí jsme již psali.

„O podobných věcech jsem slyšel i četl. Takhle brutální napadení duchem ale od nás neznám. Tady se naštěstí dějí jen takové věci, jako ono bouchání či pohyb předmětů. Řada lidí si myslí, že poltergeist je duch, ale není. Je to souhrnné pojmenování daného jevu, který pak při bližším zkoumání můžeme někomu přiřadit. Často na sebe upozorňuje nějaký duch mrtvého, nebo je to projev nějaké „nelidské“ entity, to znamená živlového ducha, nebo nebo třeba i démona. Co napadlo ty dvě ženy z výše popsaných případů nedovedu říct, ale nejspíš se jedná o démona. Nutno si uvědomit, že neznáme všechny druhy démonů a duchovních bytostí, abychom mohli říct kdo to byl.
To, že se to nestalo u nás neznamená, že se to nikdy nestane. Už jsem jednou mluvil o magické paměti krajiny. Jsou místa, kde je zlo normálně přítomno. Poznáte to podle brutální násilné kriminality. Jedno z takových míst je třeba město Juarez v Mexiku. Zde se lidé zabíjeli vždycky. I v dobách Divokého západu zde bylo horko. To znamená, že tam je pravděpodobně brána do temných dimenzí, odkud vycházejí zlé entity, které si v násilí a krvi libují. U nás se nic podobného nějak nedělo, nebo ne alespoň v takové míře. Ovšem i u nás se prolévala krev ve velkém. Války a jimi roztočená spirála bezpráví a pomsty. To je přesně živná půda pro takové entity. Proto říkám, že pokud dojdeme na místo, kde cítíme strach, tíseň či vztek, utíkejme odtamtud. To je totiž předně to místo, kde se nám může stát něco zlého. Tam je totiž zaseto zlo nějakým násilným činem.“
Tolik říká pan Jindřich náš konzultant v oblasti paranormálních jevů.
Řada lidí má i u nás zkušenosti s poltergeistem. I když jsou tyto případy děsivé, jelikož nabourávají naše vnímání světa, možná nám tím chce Příroda a Vesmír něco sdělit. Třeba jen to, že není vše tak, jak jsme si nalinkovali.

(redakce)
foto: archiv

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *