Je Satan padlým andělem plným zla, nebo je to jen žárlivá pomluva? Není Satan jen synonymum pro Univerzum? 4.97/5 (121)

Satan. Už jen při vyslovení tohoto jména leckomu běhá mráz po zádech. Podle výkladů se jedná o pána pekel, krále zlých démonů, pokušitele snažící se zahubit člověka tím, že ho svede ke hříchu a bezbožnému životu. Tím ho samozřejmě vystaví Boží pomstě a zatracení. Satanovo jméno je odvozeno od hebrejského Ha – satan což znamená … Pokračování textu Je Satan padlým andělem plným zla, nebo je to jen žárlivá pomluva? Není Satan jen synonymum pro Univerzum?