30. června bude 100 let existence československého vojska

Vláda vyhlásila stav nouze. Zde je několik důležitých upozornění 5/5 (3)

Celá ČR Události

Dnes ve 14. hodin vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky.
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.
Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.
Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.
V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.
Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. V povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy.
Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních sborů a složek IZS.

Stav nouze pro občany bude znamenat jistá omezení.
Všechna umělecká představení, kulturní a sportovní akce se ruší. Stejně tak náboženské, spolková a politická shromáždění, včetně výstav, vzdělávacích setkání a to jak veřejných tak soukromých kde se sejde 30 lidí a více.
Zákaz se nevztahuje na pohřby, na schůze a zasedání ústavních orgánů a veřejných osob na základě zákona.

Jsou uzavřeny knihovny, galerie, muzea, koupaliště, sauny, posilovny, solária, hudební kluby, sportovní a zábavní zařízení, wellness centra. Otevřená zůstávají pouze venkovní sportoviště.

Restaurační zařízení musí v době od 20:00 do 6:00 od zítřka zůstat zavřené. V době povoleného provozu se zde může sejít i více než 30 lidí. Restaurace umístěné v nákupních centrech nad 5000 m2 zůstanou zavřené po celý den.

Kromě mateřských škol zůstávají uzavřené základní, střední i vysoké školy a to včetně škol uměleckých.

Je zbytečné dělat velké nákupy, jelikož supermarkety i menší obchody zůstávají otevřené. Stejně tak lékárny a nemocnice.

V provozu zůstává městská hromadná doprava.

V rámci stavu nouze se zakazuje cestování do zahraničí a to pro občany ČR nebo cizince, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v ČR nad 90 dnů.

Vycestovat se nesmí do těchto zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie. Stejně tak lidé z těchto státu nesmí vstoupit na území ČR.

Přes hranice budou moci přejíždět pouze lidé zaměstnaní v zahraničí. Ti se ale budou muset prokázat potvrzením od zaměstnavatele.

Na státních hranicích je obnovena kontrola a proto hranice bude možné překročit pouze na vybraných hraničních přechodech.

Německo: Strážný, Folmava, Krásný les, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Železná Ruda, Hora sv. Šebestiána

Rakousko: Mikulov, Dolní Dvořiště, České Velenice a Hatě .

Od soboty 14. března 00:00 platí zákaz přepravy cestujících přes hranice ČR nad 9 osob pro všechny dopravce mezinárodní, silniční, osobní dopravy. K vyjímečnému cestování lze tedy využít jen leteckou dopravu, nebo osobní automobil. Vzhledem k tomu, že i přes vážnost situace nelze zamezit zásobování zbožím a potravinami, tak byla udělena výjimka řidičům nákladní dopravy, vlakovým četám, piloty letadel a příslušníkům IZS.

Za celou redakci přejeme našim čtenářům, aby vše ve zdraví přestáli a nic zlého je nepotkalo.

(redakce)

foto: archiv

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *