O současných věcech, duchovním rozvoji a věku Vodnáře s psychotronikem panem Jindřichem 5/5 (6)

Duchovno a mystika Rozhovory Události

Prožíváme teď těžké období. Díky pandemii Covid – 19 musíme být zavření doma, smíme jen do práce, na nákup z práce a na nezbytné pochůzky. Je to ale i čas, který můžeme využít k tomu, abychom se na spoustou věcí zamysleli.

Na některé souvislosti a zajímavé věci jsme se zeptali psychotronika pana Jindřicha.

Světem teď hýbe nákaza koronavirem. Co to podle Vás je z hlediska vnímání souvislostí s přírodními a duchovními ději?

V první řadě bych neodděloval přírodní a duchovní děje. Ono vše je provázané. To, co se děje na úrovní duchovní se posléze děje i na té fyzické a naopak. Co se týče současné nákazy? Všimněte si že jednou za čas postihne svět nějaká redukční nákaza. Ať to byl mor, cholera, španělská chřipka a teď je COVID – 19. Každá taková událost znamenala posun někam. Nemusí být hned okamžitý, ale je. Vzpomeňme si, kam nás posunuly války. Jak technologicky, tak duchovně.

Všimněte si, že ačkoliv lidé omezili spotřebu, nejvíc na co si stěžují je omezení svobody, které hraničí až s výkonem trestu odnětí svobody. Ale nikdo nenadává na to, že si teď zrovna nemůže koupit nové auto. Ekonomika je bohužel založená na nadvýrobě zbytečností a tím pádem plýtváním surovinami. Opravdu to tak potřebujeme? Proč nežijeme skromněji?

To už je podobné s čím tak teatrálně vystupovala Gréta Thunberg.

Ano, je. Já s ní celkem i souhlasím. Kapitáni průmyslu se bohužel většinou chovají způsobem po nás potopa. Teď teď nahamounit peníze. Proč? Mít další vilu navíc? Mít další drahá auta? Jachty? Nestačí jeden dům, jedna postel, jedno auto, jedna jachta? Když už to musí mít? Gréta bohužel svou teatrálností zabila to, co chtěla vzkázat. Ovšem měla celkem pravdu. Ano, můžeme se bavit o formě podání, ale ne o obsahu. Prostě to bylo celé takové nešťastné. Ale nezaměňujme ekologii za ekologismus. Ono jak je tam ten ismus, tak to vždycky smrdí ideologií A ideologie jsou takřka vždycky totalita. To už však zabíháme trochu mimo.  Pokud budeme žít skromněji nebudeme potřebovat tolik peněz a nebudeme muset tolik pracovat. Je to řetězec. Vždyť proč musíme mít tolik aut? Proč nestačí jedno? Víte, že já jsem auto nikdy neměl? A nechci ho. Někdo by řekl, že jsem chudá socka. Vidíte a já přitom mám tolik, abych mohl žít naprosto v klidu a v pohodě. Je to jen o vůli překonat ten tlak reklamy a égregorů, kteří nás nutí spotřebovávat. Když už vyrábíme věci, tak proč je nevyrábíme kvalitní a trvanlivé? Proč vám třeba mobilní telefon přestane po dvou maximálně třech letech nějak fungovat? Protože je to cíleně vyrobený zmetek a odpad. Musíte si koupit nový. A o tom to je. Žijme skromněji. Ono nás to nezabije. Spíše nám to dá více svobody a zážitků.

A kam nás to tedy duchovně může posunout?

Všimněte si, jak si Země oddechla. Jak zmizely oblaka výfukových plynů. Jak jezdí méně aut. Díky tomu není potřeba tolik benzínu a ropy. To znamená omezení těžby a méně devastace přírody. Zjišťujeme, že tolik nemusíme utrácet, jelikož nepotřebujeme tolik věcí. Lidé mají strach o své blízké a rodiče, což znamená více zájmu a více lidí se obrací k Bohu nebo víře všeobecně. Lidé začali více chodit do přírody a začali přemýšlet nad životem. Lidstvo je na pokraji myšlenky, že by mělo všeobecně spolupracovat, nebo prostě nepřežije. To je prostě krok vpřed. Dokonce i někteří šílenci, kteří mají místo mozku náboženské texty, docházejí k podobným závěrům. Ostatně vše je v souladu s kosmologickým vývojem. Končí věk Ryb a začíná věk Vodnáře. Nastává transformace lidského vědomí. Je to věk změn v člověku i ve společnosti, ve struktuře lidského vědomí. Je to doba, kdy člověk začne pořádně chápat zákonitosti Vesmíru, a to by v konečném důsledku mělo vést k odpoutání se od jakékoliv manipulace v souladu s duchovním rozvojem. Bude to ještě zdlouhavý proces, zvláště v oblasti náboženské, jelikož církve a další náboženské společnosti jsou založené na dezinformaci a manipulaci. Ale to probuzení nastává a my jsme toho svědkem. Věk Vodnáře – věk Ducha – přináší do našeho vědomí odvahu ke změnám, sebeúctu, sebepoznání a sebedůvěru a hlavně pokoru. Pokoru před Vesmírem, Bohem, či bohy. Je jedno jak to kdo chápe. Ovšem ne před Bohem náboženství. To není Bůh, to je jen égregor, kterého si lidé vytvořili kolektivním vědomím za vedení náboženských vůdců. Je už jen na nás, zda se dovedeme odpoutat od dogmat a přijmout odhalenou pravdu. Někdo to třeba i neunese. Ale ten si to prostě zopakuje v jiném životě.

Každá takováto „válka“ znamená i skok v užívání a rozšiřování technologií. Myslíte že to bude i teď? Rozšiřuje se 3D tisk, zřejmě se rozjede větší výroba elektromobilů, rozšíří se digitalizace.

A také se rozšíří špehování a kontrola. To je ale produkt věku Ryb. Égregoři moci kopou, jelikož tohle je zvonění jejich umíráčku. A tyto duchovní bytosti to vědí. Přestože jsou umělé a nepřirozené, tak mají svou inteligenci. Égrogoři ovládají své stoupence a ti zase se snaží ovládat lidstvo. Jsou to ti démoni, o kterých mluvili již staří myslitelé.

Ano, přijde rozvoj technologií. Ale zamysleme se. Potřebujeme je? Opravdu je potřebujeme? Co nám technologie umožňují? Rychle cestovat na velké vzdálenosti, poslouchat hudbu, dívat se na filmy, komunikovat s dalšími lidmi, zábavu, vyrábí nám předměty denní potřeby. Je to nepostradatelné. Opravdu? Víte že pokud by člověk byl duchovní bytostí jak by měl být, tak tohle všechno dokáže i bez technologií? Cestovat v prostoru jen pomocí myšlenky, komunikovat na dálku pomocí telepatie, to je i přenášení obrazů. Mimochodem, to je princip celé telepatie. Nikoliv slova, ale obrazy. Jedním obrazem řeknu ve vteřině tisíckrát více, než za hodinu slovy. Ale to byste jako fotograf měl vědět, pane redaktore. Dotáhnu tuto myšlenku k vrcholu. Na co budu potřebovat kosmickou loď, když budu schopen materializovat své vědomí třeba na Marsu? Chápete? A to je to, k čemu by měli postupně lidé dojít. Dříve či později.

Zmínil jste Boha, ale v jiném kontextu než na jaký jsou věřící zvyklí. Za to Vás asi nebudou mít rádi, Jindřichu.

No, spíše mne nebudou mít rádi náboženští vůdci a zmanipulovaní věřící. A na ty se přeci zlobit nemohu. Jejich mysl je ovládána a oni se bojí z těchto pout vymanit. Ale mnoho lidí již myslí stejně jako já.

Je paradox, že mne budou v našich končinách asi nejvíc nesnášet ti, co si říkají křesťané. Paradox vidím v tom, že sám Ježíš Kristus hlásal změny. Rozbíjel zkostnatělý systém judaistické věrouky a říkal lidem, že v tom, aby mluvili s Bohem přeci nepotřebují prostředníky. A měl pravdu. K Bohu má jít člověk sám za sebe. Protože jednou bude sám s Bohem hodnotit svůj život a žádný farář, rabín, nebo imám ani žádný jiný kněz u toho nebude. Jen vy a Bůh. A jak potom chcete zdůvodňovat, že jste něco učinili na základě toho, že vám to nějaký duchovní manipulátor nařídil? Máte svůj mozek, své svědomí. Kristus také chodil sám mezi lidi. A chodil za těmi, kdo ho potřebovali. Těmi nejubožejšími. Ne těmi co se oblékali zlatem. A abych to ještě doplnil. Pokud říkám Boha, nemám na mysli toho, co se o něm píše v Bibli. Bůh Zákona není zrovna ten, se kterým bych se jednou chtěl setkat. To je jako by se Žid setkal se samotným Heydrichem. A ne jako rovný s rovným. Takže když říkám Bůh, mám na mysli Vesmír, pohanské bohy, samu podstatu Lásky. Protože to je ono. A je jedno, jak se nám dá poznat. Ostatně náznaky toho, co říkám, se dají najít i ve slovech Krista.

Jste jako Kristus?

A vy ne? Vím, že to co teď řeknu vzbudí vášně a nevoli, ale kdo je Kristus? Pán nebo přítel? Co je vaší mysli příjemnější? Pán znamená postavení nadřazené, přezíravé, autoritativní a vzbuzující strach. Chce Kristus abyste se ho bál? Strach nebudí důvěru a lásku. Strach rodí jen faleš a nenávist. Toho koho se bojíte nemůžete milovat. A jsme zpět u té manipulace. Na čem je postaveno náboženství? Na lásce? Nebo na strachu ze zatracení a pekla? Milujte Boha, nebo uvidíte! To je náboženství. A jedno jakého boha vyznáváte. Daleko duchovnější a Bohu blíž je Indián, který s úsměvem mává orlu či vlku, kterého spatří, jelikož to považuje za znamení od Boha, než někdo kdo v modlitebně bezmyšlenkovitě opakuje naučené fráze a modlitby. Myslíte že ten Indián bere Boha jako pána, co ho nutí k poslušnosti hrozbami? Ne. On Boha miluje a bere ho jako přítele. Víte, že tito pohané se dokázali na bohy i zlobit a pohádat se s nimi? A co bohové na to? Nebo Bůh, jelikož bohové jsou jen aspekty Boha? Bůh Bible by hned poslal vojsko andělů, aby to tam srovnali se zemí a vyvraždili vše živé. Aby z toho prokletého plémě odbojného nezbylo ani zrnko prachu. Ale skutečný Bůh? Ten by vás nechal, ať k dané myšlence, která se vám třeba ze začátku nelíbila dojdete tedy sami. Ostatně to je princip duchovního rozvoje. Krista bychom měli brát jako přítele a ne jako vládce a pána. Vztah s Bohem má být založen na důvěře a otevřenosti, ne strachu a bázni. Je to kacířské? Dobře, ať je.

Co byste našim čtenářům doporučil ohledně koronaviru?

Budu se držet Kristovy věty: Dejme císaři co jeho jest. Opět se vzedmula vlna udavačství a leckterá vládní nařízení postrádají logiku, ale dodržujeme je. Hlavně, nepanikařme, buďme ohleduplní a nezlobme se na sebe navzájem. Stále je to nemoc na kterou lidé umírají. A nikdy nevíme, kdo to bude. Dnes je to jen číslo v novinách a zítra náš tatínek, nebo dědeček. Nebo i kamarád. Važme slova a projevujme zájem o lidi. A doufejme, že se jednoho dne zase budeme smět nadechnout čerstvého vzduchu bez vlhké roušky a že nás nikdo nepůjde udat za to, jsme si v lese na chvíli tu roušku sundali. A doufejme, že vláda to omezení pohybu osob nezapomene zrušit a že nenajde další a další důvody k jeho prodlužování. Hodně štěstí a lásky. To je totiž základ všeho.

Děkujeme za rozhovor.

Za redakci Pallas press se ptal Miroslav Neumaier

foto: Miroslav Neumaier – Pallas press

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *