Jsme pod vlivem Měsíce. Jako všechno v přírodě. 5/5 (3)

Duchovno a mystika Události Zajímavosti

O tom, že Měsíc není jen chladné těleso provázející obyvatele Země po nocích na obloze se spekuluje a mluví již velmi dlouho. O významu Měsíce pro život, magii a další vědy hovoří učenci po tisíciletí.

Měsíc byl vždy uctívaným božstvem, veličinou v alchymii, cílem magických operací, předmětem legend a také pomocníkem v navigaci. Že Měsíc působí na lidský organismus je neoddiskutovatelný fakt.

Studie švýcarských vědců ukázala, že hladina aktivního spánku se během úplňku snížila o třetinu. Testovaní lidé produkovali méně melatoninu – hormonu způsobujícího ospalost. Proč tomu tak je, ovšem zatím nikdo neví. Usuzuje se, že se jedná zděděný instinkt, kdy člověk ještě žil divoce a kdy nebylo bezpečné spát venku za jasných nocí.

Vliv lunárního cyklu můžeme pozorovat při troše vnímavosti i v běžném životě. Asi první, čeho si všimneme, jsou měsíční fáze. Jsou čtyři základní. Nov, první čtvrť, úplněk, poslední čtvrť.

Z magického hlediska je fáze Nového měsíce počátkem všeho a trvá asi tak tři a půl dne od samotného novoluní. Je to opět princip fénixe, to znamená smrti, zániku a opětovného zrození. Začíná nový cyklus, nová síla a energie. Je to doba, kdy se má zúčtovat se starým, to staré se má odhodit za hlavu a začít nové věci. Je to chvíle, kdy Měsíc stojí mezi Zemí a Sluncem. Je to doba kdy spojuje svou gravitační sílu s naší hvězdou a to jak ve fyzikální oblasti, tak i oblasti mystické. V té době dochází též k zatměním Slunce. Je to též doba vhodná k vnitřní očistě těla i ducha. Staří mystici drželi půst, jelikož tělo v té době lehce vylučuje toxiny. Kdo se rozhoduje třeba hubnout, měl by zavést očistnou fázi a pít detoxikační čaje.

Lidé, kteří se narodili v této části lunárního cyklu, jednají často impulsivně a do všeho se vrhají bez rozmýšlení. Luna je těsně po své zrození jako malé dítě, je tedy schopna se tedy jako dítě nadchnout pro všechno nové. Stejně tak lidé narození v jejím znamení.
Vnímání těchto lidí je jedinečné, ale často nemá odstup, není schopno pozorovat samo sebe, je subjektivní. Člověk hůře rozlišuje mezi svými požadavky a skutečnými možnostmi, které se nabízejí.

Lidé svou psychikou korespondují fáze Měsíce, do kterých se narodí.

Jako další je pak první čtvrť. Měsíc se objevuje na obloze přes den a jeho viditelnost trvá až do večera. Vrchol je v době, kdy Měsíc vychází v poledne a zapadá o půlnoci a vidíme jej na obloze jako veliké D.

Měsíc dorůstá a v životní energii všech organismů roste chuť po prosazení a nezávislosti. Zmínky o takové situaci se objevují v různých léčebných almanaších, jelikož se v nich upozorňuje na opatrnost, jelikož je to doba, kdy se rozvíjejí i nemoci a záněty. I ty jsou totiž způsobeny živými organismy, které bují a chtějí se prosadit.

Lidé narození v v první čtvrti mají pocit, že musí stále něco dokazovat. Pořád chtějí něco vytvářet a budovat, neustále stojí na křižovatce a musí se pro něco rozhodnout. Tito lidé mají cit pro selský rozum a praktické věci. Ovšem mají i stinné stránky a jednou z nich je jistá bezohlednost, jelikož mají pocit že jejich myšlenky a nápady jsou ty nejlepší. Tento pocit bývá i na úkor ostatních.

Měsíc se postupně svou viditelností přesouvá na noční oblohu a tak dojde ke chvíli, kdy Měsíc vychází v době, kdy zapadá Slunce. Nastává úplněk. Chvíle vrcholu, plné sily, kdy Lunární energie dosahuje vrcholu. Měsíc stojí na opačné straně jak Slunce. V té době nastává zatmění Měsíce, jelikož čas od času se Měsíc, Země a Slunce dostanou do přímky a tak se Měsíc schová do stínu Země. Je to doba, kdy je vhodné dokončovat plány a projekty. Doba vyvrcholení operací stříbrné (Lunární) magie. Doba do úplňku je vhodná na kouzla vedoucí k přivolání a posílení něčeho.

Doba okolo úplňku je vhodná na přijímání nových informací, jelikož se snadněji učíme. Je to také doba dobrá pro úspěšné zkoušky. Dávní léčitelé a kněží starých bohů v té době sbírali byliny vhodné k léčení a magii. Právě proto, že byly plné lunární síly a energie

Síla úplňku je 3 dny před a 3 dny po největší a nejúčinnější. To, co se v minulosti především pociťovalo, je teď viditelné. Lidé, kteří se narodili v období úplňku, se nejvíce zajímají o témata vztahů. Může jim dlouho trvat, než si uvědomí nejprve sami sebe, a proto mohou v životě zažít. Úplněk je doba špatného spaní ať už z důvodu, který jsme uvedli na začátku našeho článku, nebo i díky přebytku energie. Je to doba, kdy se uvolňují bariery mezi naším a astrálním světem. Pokud na úplněk připadnou i takové dny jako například Beltine, nebo Samhain, bývá to velmi výrazné. Opozice Slunce a Luny mluví o protikladu ženy (Luny) a muže (Slunce) a proto je nutné se dívat na svět z pohledu obou. Mágové dokázali uvést tyto pohledy do souladu. Duchovně zaměření lidé, znalí problematiky dokážou uvědomit vlastní vnitřní protiklady. Protiklady touhy ducha a možnosti těla. Duch chce svobodně letět vesmírem, jelikož k tomu byl stvořený, ale je spoutaný tělem, které mu klade fyzické hranice.

Síla úplňku trvá tři dny před a tři dny po samotném úplňku. K zajímavostem tohoto dne patří, že Měsíc v danou chvíli kopíruje polohu Slunce za půl roku. To znamená, pokud třeba úplněk připadne na zimní slunovrat, tak o půlnoci bude Měsíc v místě, kde bude Slunce v době letního slunovratu v poledne. Je to tím, že obě tělesa po obloze zdánlivě obíhají na stejné dráze, zvané ekliptika.

Poslední fáze Měsíce je doba, kdy Měsíc couvá. Tato fáze se jmenuje Poslední čtvrť. Vyvrcholením tohoto období je kdy Měsíc vychází o půlnoci a zapadá v poledne. Luna ztrácí své světlo, svou sílu. Nastává období konfrontace ideálů a reality. Rozpor ducha a těla se projevuje naplno. Síla Luny odchází a bere vše s sebou. Proto je to doba vhodná k očistné magii a rituálům, které jsou zaměřeny na odhození špatných věcí. Magické obřady jsou o očistě duchovní cesty a aury. Je to doba, kdy se tělo dobře uzdravuje, jelikož Luna odnáší negativní vlivy. Ale je to i doba únavy, úbytku sil a energie. A také je to příprava na další periodu, jelikož toto vše by mělo vyvrcholit opět Novoluním. Poslední čtvrť se v lunárních epochách často označuje jako „krize vědomí“, protože konec běžícího cyklu už začínáme mít na dohled a musíme začít přemýšlet o dalším. Je vhodné se zaměřit na budoucnost, připravit se na konec očistného cyklu. Těsně před novem je vhodné udělat obřad, ve kterém zakončíme očistný proces, vymeteme negativní vlivy z naší mysli a duše. Připravíme se na příchod nové síly.

Novoluní je ale i nebezpečná doba. Měsíční bohyně umírá, aby se opět zrodila. Noci jsou temné a plné zlých sil a nástrah, jelikož to je přesně doba se není síla, která by je krotila.

Lidé narození v této fázi, jsou již obdařeni moudrostí, aby dovedli ty ostatní provést právě tímto obdobím. Jsou citlivější a vnímavější než ostatní. Tito lidé jsou vlastně celý život na cestě. Stále hledají. Z těchto lidé se rodí umělci, filozofové, mystici a mágové. Jsou schopni se cele obětovat věci, kterou považují za správnou a mají srdce na dlani. Ochotně pomáhají druhým, jelikož tato vlastnost je jim dána. Ovšem mají i svou stinnou stránku. Pokud věc považují za správnou jsou ochotni za její naplnění jít tvrdě a tzv. „přes mrtvoly“.

Je vidět, jak je celý cyklus provázaný a jedno navazuje na druhé. Celý tento děj můžeme pozorovat v přírodě a chování lidí i zvířat. Pokud si najdeme čas se dívat.

(redakce)

foto: Miroslav Neumaier – Pallas press

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *