7. září 1836 byl naposledy korunován český král 5/5 (3)

Historie Události

Na dnešní den, to je 7. září připadá jedno pozapomenuté výročí. Roku 1836 byl právě tento den ve Svatovítské katedrále naposledy korunován český král. Tím byl Ferdinand Karel Leopold Josef František Marcelin syn rakouského císaře, českého a uherského krále Františka I. A Marie Terezy Neapolsko-Sicilské. Vzhledem k jeho vrozenému onemocnění se pochybovalo o jeho budoucím nástupnictví, ale mladý princ dokázal svému okolí, že ačkoliv byl podceňován, tak přesto nebyl hloupý a neschopný.
Ferdinand měl umělecké sklony a to se projevovalo i tím, že hrál na několik hudebních nástrojů. Byl velkým příznivcem vědy, nadšeně se zabýval botanikou a zajímal se o vývoj techniky. Rozhodně není možné ho tedy označit za slabomyslného, neboť hovořil pěti jazyky.
V roce 1830 byl Ferdinand v Pressburgu (dnešní Bratislavě) korunován jako Ferdinand V. uherským králem a nadále mu náležel titul „mladší král uherský a arcivévoda rakouský“. Při korunovačním obřadu pronesl řeč v maďarštině a stal se tak po Marii Terezii druhým a posledním králem, který při tomto obřadu hovořil v mateřštině svých poddaných.
V roce 1835 se po smrti Františka I. stal rakouským císařem a 7. září 1836 se nechal korunovat na českého krále jako Ferdinand V.
Ferdinand byl jedním z nejoblíbenějších panovníků, on sám však prakticky nevládl, protože jeho otec před smrtí fakticky složil vládu do rukou všemocného kancléře Metternicha a státní rady, které předsedal císařův strýc arcivévoda Ludvík a jejímž členem byl jak Metternich, tak český hrabě František Antonín Kolowrat. Oba naposledy jmenovaní zaujímali rozdílná politická stanoviska a navzájem si blokovali jakákoli politická rozhodnutí, což nakonec vedlo až k revoluci v roce 1848.
Dne 2. prosince 1848 byl proti své vůli odstaven od trůnu a v Arcibiskupském paláci v Olomouci abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Ikonického vládce C.K monachie.
Císař Fedinand Karel po své abdikaci strávil zbytek života strávil V Praze, kde žil se svou ženou Marií Annou, navzdory lékařským předpovědím, ještě 27 let. Na Pražském hradě mu bylo vykázáno jedno křídlo na druhém nádvoří. V té době mu též patřilo bývalé Toskánské panství se zámky Ploskovice a Zákupy, kde pobýval většinu času
Na zákupský zámek jezdíval často z Ploskovic kočárem, nebo později i z Prahy vlakem. Poprvé roku 1867.
Život bývalého císaře Ferdinanda Karla nebyl zrovna radostný. Jeho manželka Marie Anna Karolína, jej často nechávala osamělého jelikož trávila daleko více času v rodné Itálii. V Zákupech na svém novém sídle pobýval excísař poprvé v květnu 1851 a mnohokrát za ním přijeli i další členové rozsáhlého příbuzenstva. Naposledy na svém zámku pobýval v roce 1874.
Obyvatelé Čech zvláště pak Pražané a jeho poddaní na Zákupech a Ploskovicích ho měli rádi, jelikož se choval k lidem s úctou a vřelostí. V Praze jej lidé vídávali na dnešní Národní třídě, kde na každodenních procházkách dával dětem sladkosti a drobné dárky a chudým almužnu. Jen Praze postupně věnoval na 450 000 zlatých, což bylo nebývalé jmění. 29. července 1875 císař Ferdinand Karel zemřel ve věku 82 let na Pražském hradě.
(redakce)
foto: internet

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *