Byl na našem území za doby rudolfínské vyroben Kámen mudrců? A posloužil nakonec i nacistům? 5/5 (9)

Duchovno a mystika Historie Události Záhady

Nejvyšší metou a snažení alchymistů bylo získání Kamene mudrců. Nejednalo se o klasický kámen, ale spíše substanci. Říkalo se mu také kámen filosofů (latinsky lapis philosophorum, arabsky El Iksir) a mimo jiné měl katalyzovat přeměnu běžných kovů ve zlato. Rovněž se říkalo, že umožňuje připravit elixír života, který má sloužit k omlazení a možná i k dosažení nesmrtelnosti. Podle jiných mýtů dokáže obnovit životní funkce zemřelé bytosti.

Kámen mudrců je také nazýván Ultima materia, nebo-li poslední hmota. Je to poslední produkt tzv. Velkého díla.
V oblasti spirituální alchymie je Kámen mudrců brán jako stav vnitřní jednoty kterou bychom mohli přirovnat k budhistické nirváně. Hermetický slovník vydaný v Paříži 1695že existuje několik druhů Kamene mudrců. Vegetabilní, který dává růst rostlinám, zesiluje úrodu a celkově blahodárně působí na flóru, minerální, který zase působí na hmotu a právě mění kovy ve zlato či stříbro a nakonec magický, který dává moc nad lidmi a zvířaty. Zmíněný slovník obsahuje na straně 135 jednu velmi důležitou pasáž: Dílo kamene je hra dítěte nebo-li práce ženy. Citát poukazuje na podstatnou věc a to, že Velké dílo, tak jako každá iniciace není dílo jednotlivce, ale uskutečňuje a dokonává se ve dvou. Je to dílo muže a ženy, kteří teprve když se spojí tvoří člověka a tedy jeden celek. Proto se navzájem doplňují.
Tuto podstatu potvrzují ve svém díle Nicolas Flamel a jeho žena Perenella jedni z největších alchymistů vůbec. Uvádějí, že se jim 17. ledna 1382 podařila transmutace rtuti ve zlato a to pouze za přítomnosti obou manželů. Jak sám Flamel píše:
„Učinil jsem to třikrát. Operace se zdařila jen za přítomnosti mé ženy Perenelly.“
Takto vyrobené zlato Flamel využil k založení a zbudování čtrnácti nemocnic a sedmi kostelů v Paříži jakožto i k podpoře vdov a sirotků.
O vytvoření Kamene mudrců v podobě prášku či tinktury se snažili alchymisté po celém světě, a údajně se to povedlo i v Praze na dvoře císaře Rudolfa II. Říkáme zcela záměrně údajně. Tím úspěšným transmutérem měl být magister Edward Kelly, který se zaměřil na tvorbu substance, která umožňovala onu nekonečnou regeneraci těla. Kelly si zřejmě uvědomil, jaký důsledek by mohlo mít zneužití magické formy Ultima materia politickou mocí a odmítl výsledky své práce císaři. Proto byl nakonec uvězněn na mosteckém hradě, který sloužil jako státní vězení pro prominentní vězně. Při pokusu o útěk nakonec Kelly přišel o život. Může naskočit otázka, proč onu substanci nepoužil na sobě?
„Pokud Ultimu materii Kelly skutečně vyrobil, je naprosto jasné proč ji nepoužil. Vycházejme z pozice duchovního poznání Edwarda Kellyho. Kelly věděl, že přeci nesmrtelný je. Jeho duch je nesmrtelný a cílem každého duchovně vyspělého člověka je oprostit se od hrubé hmoty. Od tohoto světa. Ano, je tu krásně pokud budu mít na mysli stromy, přírodu, prostě Stvoření. Ale lidské skutky? Ani tehdy nebyly jiné než dnes. Korupce, bezpráví byly i tehdy a leckdy daleko okatější. A když vidíte jak vládnou lidé bez svědomí, jak jsou schopní obětovat život běžného člověka jen pro větší zisk bohatství, ačkoliv jsou bohatí tak, že si to nedovedete představit. Přitom se ohánějí překroucením Kristových slov, ačkoliv ten vyzýval ke skromnosti a střídmosti. Myslíte, že takový člověk tu chce zůstat na věky? A tady je odpověď na tuto otázku. Je totiž rozdíl, mezi regenerací těla, to znamená jeho uzdravení a případné „omládnutí“, a nekonečnou regenerací to je nesmrtelností. A tohle chtějí právě ti mocní, aby mohli své moci užívat nekonečně dlouho. Kelly se pokusil utéct, byl chycen a uvězněn na Křivoklátě. Odtud se opět pokusil utéct, ale přišel o nohu a tak byl opět uvězněn na Hněvíně. Je zajímavé, že tam už ho doprovázela jeho žena. Proč? Chtěl Kelly skutečně vyrobit Kámen mudrců aby se uzdravil a unikl? Povedlo se? Pokud by tuto látku Kelly skutečně vlastnil, a já si netroufnu říct zda ano, či ne, tak se mu nedivím, že ji prostě nevydal a možná i jeho skok z věže nebyl útěk z věznice, ale z „vězení života“. Bylo mu jasné, že když císař nedosáhne svého po dobrém, tak že na to půjde po zlém. A Kelly již jednou poznal, k čemu je světská moc ochotná sáhnout. Kat se na jeho těle již jednou podepsal. A kdo je takový borec, aby vydržel nelidské mučení na skřipci, které třeba zrovna staroměstský kat Jan Mydlář na základě svých lékařských znalostí dovedl k dokonalosti? Skok z věže je daleko přístupnější řešení. Nepovedlo se tak se nakonec otrávil,“ říká náš konzultant pan Jindřich.
Odkaz Kamene mudrců však nezmizel s Kellym. V práci pokračoval jeho společník doktor John Dee. S jakými výsledky se prameny již nezmiňují. John Dee musel opustit České království, ale potají se vrátil a působil na dvoře Viléma z Rožmberka. K němu ostatně utíkal i Kelly, když byl zatčen a uvězněn na Křivoklátě. Můžeme si pokládat otázky, proč oba vědci tvrdošíjně potřebovali zůstat v Čechách, ačkoliv upadli v nemilost u vlády. Co tu hledali? Ochrana a podpora to nebyla. Tu mohli mít i jinde. Jenže oni museli být tady.
„O tom se samozřejmě spekuluje. Můj učitel a duchovní mistr onehdy, když jsme mluvili právě o alchymii, vyslovil domněnku, že jen tady je něco, co oba potřebovali ke svému výzkumu. A zřejmě jen Kellymu se právě povedlo dotáhnou věc do konce a tinkturu života vytvořit. Možná i Dee byl úspěšný a po Kellyho smrti včas zmizel. Co se stalo s jejich výzkumy? Kam se poděly jejich grimoáry? Jejich vlastnictví je v podstatě rozsudek smrti. I dnes,“ dodává pan Jindřich.

„Adolf Hitler byl posedlý mystikou a magií. Ostatně na okultismu bylo hnutí, jehož byl mluvčím, postaveno.“

Kámen mudrců samozřejmě hledali i němečtí nacisté. Adolf Hitler byl posedlý mystikou a magií. Ostatně na okultismu bylo hnutí, jehož byl mluvčím, postaveno. Všemocná SS hledala po celém světě, nejen artefakty jako třeba Svatý grál, či skutečné Longinovo kopí, ale i vstupy do říše Agartha. Do Tibetu směřovala německá expedice příslušníků SS a hledala zde nejen důkazy o původu Arijské rasy. Dokonce tuto expedici nadšeně přijali místní vládci a vyjádřili plné pochopení a podporu nacistické věci (že by proto Německo a jemu spřátelené politické kruhy stále mávají tibetskou vlajkou). Němci zde hledali nejen důkazy pro své přesvědčení o německé nadřazenosti, ale i vstup do tajemné podzemní říše, odkud měla pocházet pradávná síla Vril. Ovšem podobné expedice směřovaly i jinam. Například do Egypta a dalších míst, kde byly hledány biblické artefakty. Nacisté potají pátrali za pomocí místních Němců i v Čechách. Co zde hledali bylo jasné. Kámen mudrců, či stopy a substance k jeho vytvoření. Adolf Hitler jím byl přímo posedlý. Věděl od svých mágů, z nacistického okultního řádu Thule co Ultima materia umí. Byli Němci úspěšní?
„Můžeme si přát a říkat že nebyli. Vytvořit Kámen mudrců, když víte co k tomu potřebujete by za pomoci moderních technologií nebylo nemožné. Bylo by to snažší než ve středověku. Ovšem ta hlavní substance je duchovního rázu. A tu dnes má málokdo. Člověk na patřičném stupni duchovního poznání, jako byl třeba právě magister Kelly nemá potřebu Kámen mudrců tvořit. Nepotřebuje ho a ví, co by dokázal napáchat v nesprávných rukou. A nikdo jiný to není schopen udělat. Jenže nejenom já mám obavu, že Němci úspěšní byli, jelikož duchovního poznání mohou dosáhnout i lidé, kteří na to jdou z druhé strany. Ti, kteří se věnují té odvrácené straně. A to byl právě spolek Thule. Kdo se jen trochu zabývá mystickou symbolikou Třetí říše, tak ví, že vše bylo vztaženo ke Slunci. Ale nikoliv té pozitivní hřejivé a životodárné síle, ale té temné. Temné slunce, tajemná hvězda v protějším světě. Zlé dvojče naší Země. Jedna nese život, a druhá smrt. Která je která je celkem jasné. Miguel Serrano (1917-2009), zajímající se o esoterické pozadí nacismu, napsal o Černém slunci:
„Černé slunce je krok do jiného Vesmíru, do antihmoty, která se vyvíjí jiným směrem a kterou ovládá jiný čas, tj. Věčnost – nevyužitý čas, neuskutečňující se a existující za hranicemi reality. Je to vstupní brána a výchozí okno z našeho vesmíru do takového, z něhož, dle jeho názoru, přišli naši bohové-předkové, a skrze něž přichází Avatárové, aby rozpoutali rozhodující boj s nepřáteli lidstva. Prostřednictvím Černého slunce se uskutečňuje iniciace, hrdina umírá a vstává z mrtvých v jiné, nesmrtelné formě, podobajíc se svým bohům. Symboly Černého slunce jsou dvě různoběžné svastiky, dvě proto, neboť zobrazují Kolo přechodu. Levotočivá svastika, stmelující i rozrušující, symbolizuje přechod do světa, kde přebývají bohové, kdežto pravotočivá značí návrat zpět. A návrat tohoto Kola představuje Věčný návrat – nesmrtelný život Árijců, jenž není ohraničen jen jedním světem. Právě za Černým sluncem se skrývají síly naší rasy.“
Já tam vždycky vidím pak ty znovuožilé Árijské bojovníky, bez jakýchkoliv emocí s naprostým klidem ničící vše, co mají v cestě. Démony v lidské podobě.
Ano, myslím si, že Němci byli úspěšní a stvořili magickou formu Kamene mudrců. Z čeho ve své domněnce vycházím? Dovedli ovládnout jeden z nejkulturnějších národů Evropy a přimět jej, aby páchal tak ohavné skutky, nad kterými i po takové době zůstává rozum stát. Přiměli lékaře, studované inteligentní lidi, kteří přísahali, aby odhodili veškeré morální povědomí a na lidech dělali strašlivé a pokusy. Viz třeba doktor Mengele a další, kteří se neštítili toto dělat i na dětech. A to je jen střípek. Na studiích ve Varšavě jsme často debatovali o koncentračních táborech a psychice lidí, kteří tam sloužili jako stráže. Nikdo to nedokáže uspokojivě vysvětlit. Excesy se dají pochopit, jelikož prostě sociopati existovali vždy. Jenže v tomto případě se takové jednání stalo normou. A to už není záležitost několika duševně narušených jedinců. A stále se jedná jen o špičku ledovce. Celý správní aparát Německa jednal v tomto duchu. Vyhlazení národů. A mrtvá těla využít pro další průmyslové zpracování. Dovedete si představit, že máte doma lampu jejíž stínítko je z lidské kůže? Nebo takové křeslo? Nebo oblečení z vlasů zavražděných lidí? Němcům to problém tehdy nedělalo. A jak přimějete národ, ze kterého vyšel Mozart, Bach, Max Planck, Albert Einstein, Johannes Brams, Karel May, Beethoven, Mendelsson a další vynikající lidé, aby dělal takové skutky, schvaloval je a nepřemýšlel nad nimi. Přirozenou cestou to nejde. Přesvědčíte duševně narušené jedince se sadistickými sklony. Ale těch je jen určité procento. Nikoliv většina. Pokud to tak skutečně bylo, tak potom tvrzení za válečné zločiny souzených esesmanů, úředníků a vojáků , že za věc nenesou odpovědnost, jelikož jen plnili pokyny má zcela jiný význam, než jen alibismus.

Ale stále mne naplňuje hrůzou jiná věc. Vrátím se k větě, která tady zazněla:

Adolf Hitler byl posedlý mystikou a magií. Ostatně na okultismu bylo hnutí, jehož byl mluvčím, postaveno.  Jehož byl mluvčím. Ano, Hitler byl jen mluvčí, užitečná figurka, která dokázala upoutat dav a skrze něho šla ona temná síla. Stejně jako další pohlaváři nacismu. Ano, ti byli odstraněni, jelikož buď už nebyli potřební. Ale ti, co stáli za nimi? Ty šedé eminence v pozadí, o kterých se jen šeptalo? Ty přeci nikdo nesoudil. Nikdo je netrestal. Vyslovím jednu hodně odvážnou domněnku, jen myšlenku co mi bleskla hlavou. Co když průběh války byl přesně takový jako měl být? Německo by svět neovládlo. Povedlo by se ovládnout jen část. A i když by válka skončila nějakou formu separátního míru, stejně by to dlouho nevydrželo jelikož by všude doutnala vzpoura a celý ten moloch by se zhroutil. Ale i když bylo Německo vojensky poraženo, sémě bylo zaseto. A nyní se rodí. Rozvrat morálky, ztráta víry v Boha, nárůst zla na Zemi. To vše nás vede ke katastrofě. A už se léta potichu a plíživě vrací ona ideologie, jen oblečena do jiného kabátku. To abychom ji hned nepoznali. A používá i modernější praktiky. Ony jsou sice stejně brutální, ale nejsou tak okaté,“ říká pan Jindřich na závěr.

Mystický řád Thule nezanikl. Jen se o něm už veřejně nemluvilo. A tak nevíme, jaký měl a má další vliv na německou politiku. Jedna z indicií muže být to, že chvíli po válce, začala německá justice relativizovat zločiny německé branné moci za války a propouštět k dlouhým trestům či dokonce na doživotí odsouzené členy nacistických formací, kteří tak v klidu mohli dále pracovat pro Německo a posléze i pro Společenství uhlí a oceli dnes známé jako Evropská unie.
(redakce)
foto: internet

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *