Jsme připravení na kontakt s mimozemšťany? 4.71/5 (14)

Duchovno a mystika Události Záhady

Od konce 40tých let se množí svědectví o UFO. Nikdo doposud nedokázal spolehlivě říci o co se jedná a tak dochází buď k mlžení ze strany oficiálních míst, nebo naopak i k občasné hysterii ze strany některých ufologů. Co je však skutečně za jevem UFO? Pokud pomineme řadu podvodů a smyšlenek, jsou zde skutečné fotografie, věrohodná svědectví a jiné důkazy, které se nepodařilo nikomu rozporovat. Může se skutečně jednat o návštěvníky z jiných planet? O mimozemšťany? A pokud ano, tak jaké zde mají úmysly?
Jak by asi pro pozemšťany mohlo proběhnout setkání s mimozemskou civilizací si můžeme představit na základě vlastních historických zkušeností. Když technologicky vyspělí Evropané dosáhli končin kde žili lidé na nižší úrovni, tak si toto území podrobili a místní využili na základě přesvědčení o své nadřazenosti jako otroky, popřípadě jiné služebnictvo. V tom lepším případě. V tom horším byli místní prakticky, či fakticky vyhubeni a nahrazeni jiným etnikem, které bylo práceschopnější. Třeba proto na karibských ostrovech žijí dnes černoši a ne původní Karibové.
Jak by takové naše setkání s mimozemšťany mohlo dopadnout ukazuje třeba film Den nezávislosti. Nelze se divit. Pro případného cizího návštěvníka můžeme mít hodnotu obtížného hmyzu, nebo parazitů ničící svět, který on potřebuje nějak zužitkovat. Pokud tedy bude mít zájem o kolonizaci naší planety. To můžeme předpokládat, pokud na mateřském světě návštěvníků panují podobné podmínky jako jsou zde.
Pokud ne, je jsou dvě možnosti. Buď naši planetu minou bez těchto zájmů a budou nás studovat, aby došli k názoru, že jsme sebelikvidační druh, se kterým nemá cenu si něco začít, nebo, a to je pro nás opět horší, budou chtít Zemi přeměnit ke svým potřebám, asi tak jako my máme v plánu toto udělat s Marsem či Venuší.
Profesor Stephen Hawking před svou smrtí řekl, že není moudré dávat o sobě vědět do Vesmíru. Naše signály mohou přilákat právě takové kolonizátory.
Někteří odborníci na dané téma tvrdí, že ale ke kontaktu již dávno došlo a to ve starověku. Odkazují přitom na dávné legendy starých civilizací, popřípadě i na Bibli, kdy andělé mohli být v reálu právě mimozemskými návštěvníky.
Podle ufologů Zemi navštěvují dvě mimozemské rasy. Šediváci a tzv. Plejáďané. Šediváci nepatří mezi ty, se kterými by se někdo rád setkával. Jsou to stvoření naprosto bez citu a empatie, využívající lidi jen jako materiál k pokusům a studiu. To oni mají provádět únosy lidí do svých lodí, či základen zde na Zemi, tam na nich provádět velmi bolestivé a traumatizující lékařské experimenty, před kterými by bledl závistí i dr. Mengele. Znepokojivé na tom celé je, že se nacházejí důkazy o těchto zákrocích. Jizvy na tělech oněch nešťastníků, podivné implantáty jejichž původ a funkci nikdo neumí vysvětlit a hlavně těžká traumata obětí těchto experimentů. Tito mimozemšťané mají mít podobu celkem malých asi metr a půl vysokých bytostí s podobnou stavbou těla jako člověk. Jejich kůže má být šedá. Podivností je jejich abnormálně veliká hlava s obrovskýma černýma očima bez zřítelnic. Ke komunikaci dochází údajně jen pomocí telepatie. Tito mimozemšťané k nám přilétají ze systému Zeta Reticuli, což je dvojhvězda v souhvězdí Sítě (Reticulum) na jižní obloze. Systém je od nás vzdálen cca 39 světelných let a obě složky systému mají mezi sebou vzdálenost 0,01 světelného roku. Obě hvězdy jsou o něco menší než Slunce.
Pokud je toto pravda, tak čelíme velmi nebezpečnému a světelné roky technicky vyspělejšímu protivníkovi, který nás nevnímá jako partnery, ale jako materiál. Ani nacisté se tak nechovali. V případné válce je vítěz celkem jasný. Technologie rozhoduje.
Druhá rasa, která sem má přicházet jsou Plejáďané. Bytosti vysoké okolo dvou metrů, nám lidem daleko podobnější, na první pohled ideál nordické rasy. Lidé, kteří byli jimi kontaktováni je popisují jako mírumilovné, moudré a velice duchovně rozvinuté tvory, jejichž touha je pozvednout lidstvo k lepším zítřkům. Jsou plni citu a empatie a neprovádí žádné násilné zásahy do lidské integrity. Je prostě radost se s nimi setkat, jelikož přinášení naději, povzbudivé zprávy od Stvořitele. Tito návštěvníci jsou často spojováni s biblickými anděly.
Jak by asi proběhl oficiální a celosvětový kontakt s mimozemskou civilizací? Zeptali jsem se našeho mystika pana Jindřicha.
„Nedovedu si to představit. Zprávy o Šedivcích jsou staré již stovky let. Tyto případy vyšetřovala Inkvizice a už tehdy lidé věděli, o jaké se jedná nebezpečí. Byli považováni za pekelné démony a to nejen na základě vzhledu, ale hlavně chování. Jsme pro ně opravdu jen vzorky ke zkoumání. Vzpomínám si, jak jsme na základní škole v hodinách biologie pitvali žížalu. Bohužel za živa. Nám to nepřišlo nijak divné. Učili jsme se. Z pohledu nás to byla jen žížala, kterých je venku plno. Ale co pohled té žížaly? Dnes si dovedu představit tu bolest, hrůzu a strach o život. To totiž vůbec nesouvisí s inteligencí a duchovním rozvojem. To je čistě pudová věc. Pro tyhle bytosti jsme asi to samé jako pro nás ta žížala. Ale nemyslím si, že by nás tyto bytosti chtěli kolonizovat. V patnáctém století měli daleko lepší příležitost. Dnes bychom na ně už stříleli něco jiného než šípy a kamenné dělové koule. Takže ať jsou zprávy o těchto setkáních opravdu znepokojivé, tak bych se nebál nějaké globální invaze. Ovšem otázka je, čeho chtějí dosáhnout těmi experimenty. Pokud je to všechno pravda a ty šílené pokusy nedělají pozemské organizace pod záminkou mimozemšťanů, aby odvedly pozornost.“
Druhým typem jsou Plejáďané. Podle ufologů sem tito vesmířané přilétají z hvězdokupy Plejády. Tady už něco velice kulhá. Otevřená hvězdokupa M45 Plejády se nachází v souhvězdí Býka na severní obloze a přestože patří již na zimní oblohu, tak ji můžeme pozorovat už teď nad ránem. Od nás je vzdálena 440 světelných let. Otevřené hvězdokupy jsou takové hvězdné jesle. A tím je vše dané. Nejinak to je u Plejád. I tato hvězdokupa je totiž tvořena velmi mladými a žhavými hvězdami. Stáří Plejád se na základě fyzikálních pozorování odhaduje na 100 milionů let. V životě hvězd se tedy jedná skutečně o jesle popřípadě první ročníky mateřské školy. Že by se okolo těchto hvězd, navíc na sebe gravitačně stále navázaných vyvinuly planety, je zatím naprostý nesmysl. Nebyl na to ještě čas. Takže planeta s vyspělou civilizací Plejáďanů musí být jinde. A proč tedy o sobě tito mimozemšťané říkají, že přiletěli z Plejád? Proč lžou?
„Ano, to je dobrá otázka. Pokud má někdo čisté úmysly, tak nelže. Ale oni, opět pokud je to pravda, uvádějí jinou adresu. Proč?
Ufologové je přirovnávají k andělům. To je pozitivní zpráva. Alespoň by se tak měla tvářit. Už jsem jednou zmiňoval jak dopadá setkání inteligenčně diametrálně odlišných jedinců. Kdyby k nám takoví mimozemšťané přišli, rozhodně pro ně nebudeme partneři. Představte si to tak, že se setká dvouleté dítě a člověk vystudovaný na nejlepších univerzitách světa. O čem si ti dva budou povídat? Teorie relativity, či antická filozofie asi nebude náplní jejich hovorů. Učenec to může zkusit a dítě odpoví: Paci paci pacičky. Takže asi nebudou rovnocenní partneři. Učenec bude mít tendenci dítě ochraňovat, občas mu naplácat na zadek, když bude zlobit a nebude poslouchat. A tady by to bylo stejné. Museli by nás kolonizovat, podrobit si nás. I když třeba na základě dohody. Ale co pak? Budeme poslouchat jejich pokyny k omezení našeho života? A když ne, budou nás také trestat? Budeme to brát jako když nás omezují v naší svobodě a začneme mít strach. A toho čeho se bojíme obvykle nenávidíme.
Takový kontakt by byl totální rozpad společnosti. Věda, výzkum by ztratily smysl. Proč bychom měli objevovat a zkoumat něco, co oni již dávno znají. Stali bychom se naprosto závislými na jejich technologiích které bychom se naučili používat. Náboženství by se transformovalo do zbožštění mimozemšťanů. Dopadli bychom jako Indiáni v USA. Na alkoholu a drogách. I když si myslím, že tohle by nám vzali, jako něco co škodí.
Budiž nám pro výstrahu naše vlastní historie. Afrika je toho příkladem. Do doby kamenné vtrhli technologicky vyspělí Evropané a založili tam své kolonie. Evropa měla čas se z doby kamenné vyvinout na moderní společnost. Trvalo jí to tisíce let. Afričané dostali dvě stě let. Myslíte že to stačí? Že se za tři generace člověk z doby kamenné změní v moderního člověka? Černoši dostali okusit naší civilizace, dostali technologie, ale jen hrstka z nich si s tím doopravdy dovede poradit. Evropané Afričany nebrali jako rovnocenné partnery. Ani nemohli. Chovali se k nim nadřazeně, jako k dětem, jelikož to vlastně děti byli a jsou doposud. Obrazně řečeno. A v šedesátých letech je zase opustili a zanechali svému osudu. Černošské státy jsou na tom katastrofálně. Tito lidé prostě nedostali čas dospět. A my bychom jako lidstvo dopadli naprosto stejně.
Šedíváci na nás dělají pokusy, ale víc je asi nějak nezajímáme. Ale Plejáďané nás chtějí vychovávat. A když se člověk podívá do Bible, tak zjistí, že andělé za pomocí „magie“, ale vyložme si to jako vyspělé technologie, srovnali se zemí celá města a provedli tam kompletní deratizaci. A ne jen od štěnic. I od lidí. Sodoma a Gomora budiž výstrahou. Víme že by to teď neudělali znovu? Takže, já osobně mám obavu z obou.“
Lidstvo není připraveno na setkání s mimozemskou civilizací. Neustáli bychom jejich vliv a ani bychom se neuměli bránit v případě napadení. A doufat v existenci agentury Muži v černém která svou politikou chrání Zemi před invazí nemůžeme. Možná by nebylo do věci, kdybychom se začali opravdu připravovat na toto setkání, protože myslet si domýšlivě, že jsme jediná civilizace ve vesmíru je důkaz omezenosti a hlouposti, ale není to řešení. A průlet tělesa Oumuamua u kterého se spekuluje i v seriózních vědeckých kruzích, že by mohlo jít o mimozemskou kosmickou loď nám budiž výstrahou.
(redakce)
foto: archiv

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *