Koloběh roku – Mabon, podzimní rovnodennost je čas rozjímání a díků 5/5 (3)

Duchovno a mystika Události

Ačkoliv podzimní rovnodennost datujeme obvykle na 23. září, tak letos vyšla na dnešek. Dnes slunce vyšlo přesně na východě a zapadne přesně na západě. Naši předkové slavili podzimní rovnodennost jako svátek Mabon, který je chápán jako den přechodu mezi světlou a temnou polovinou roku. Je to den, kdy světlo a tma jsou v rovnováze, noci bude přibývat. Dnešním dnem končí léto. Mabon označuje sklizeň, a říká se že právě v tomto vzácném okamžiku se příroda ocitá v dokonalé rovnováze. Je čas sklidit co jsme zaseli, vzdát díky za úrodu a hojnost co nám Země dává. Čas dokončovat rozdělané projekty, a rozmýšlet budoucnost. Mabon je dobou oslavy a rovnováhy.

Vzhledem k tomu, že již bylo sklizeno z polí, byly teď hojné zásoby jídla, takže si dopřávali různé oslavy a posvícení. Na stromech dozrávalo poslední ovoce, vyráběly se ovocná vína a lidé užívali darů země. Také se připravovali na zimu.

Z duchovního hlediska je podzimní rovnodennost den který ukončuje naše zaměření směrem ven a přesouvá naši pozornost do nás samotných. Sklízíme plody svého snažení a hodnotíme, co jsem udělali dobře a co ne. Příchod dlouhých nocí totiž znamenal ukončení venkovních prací a přesunutí činnosti člověka do domu. Brzká tma znemožňovala déletrvající práce, tak se sedělo doma u krbu a radilo se, setkávaly se rodiny a hodnotilo se. Nastával čas odpočinku. Bohužel dnešní doba nám toto neumožňuje, jelikož my jsem si odpočinek přesunuli na léto a podzim znamená opět shon a stres, jelikož končí fiskální rok, dohání se plán, chystají se výpovědi zaměstnanců. To naší duchovní ani fyzické rovnováze zrovna moc neprospívá.

Zkusme si alespoň doma udělat Mabon. Udělejme si vnitřní sklizeň. Vnitřní sklizeň znamená zhodnotit vše, čeho jsme v této sezóně dosáhli, co jsme měli a co prožili. Obnovme pocit vděčnosti za svůj život. Nic z toho, co se událo, nebylo samozřejmé a měli bychom se dívat na věci méně kriticky a nespojeně. Proměňme svůj domov v posvátný prostor. Podzim je časem, kdy se lidé stahují zvenčí zpátky k teplu svého domova.

Přineste obětiny domácím duchům. Pokud žádné nemáte, či v ně nevěříte, tak alespoň pro potěchu oka a ukliďte, abyste se připravili na velké další svátky, které se slaví doma, na dušičky (Samain) a vánoce (Yule).

Přineste domů světlo. S nastávající temnou polovinou roku bude oheň a světlo místem kde se shlukují dobří duchové. Alespoň tak to naši předkové chápali a věděli proč. Stačí mít doma svíce, či olejové lampy. Žádné elektrické světlo nenahradí živé, pocházející z plamínku. Dále jsou důležitá jablka. Jablka jsou symbolem tohoto období a jsou symbolem života. Odedávna se spojují s magií a moudrostí. Germánská bohyně Idunn je symbolizována jabloní a jablky. Idunn je bohyní života a věčnosti. Díky jejím jablkům bohové měli dle legend žít věčně a být věčně mladí. Můžete věštit jejich rozkrajováním, rozhozením jablečných slupek nebo je použít jako ingredienci na talisman lásky. Je také dobré navštívit sady, vinohrady, pole, zahrádky, prostě místa kde něco pěstujeme a poděkovat Zemi a bohům za dary, kterých se nám dostalo. A nemysleme si, že když máme dnes hojnost, tak že to je samozřejmé.

Rovnodennost je den kdy dochází k propojení sil bohů se sílou Země. Díky tomu pak byl zajištěn chod života na zemi. Lidé přicházeli oslavit tyto duchovní události na posvátná místa, kde dávali oběti, radovali se tančili a hráli si. To vše vzbuzovalo pozitivní emoce a ty byly vysílány k bohům jako dík za vše. Navíc tyto oslavy všech osmi velkých svátků roku udržovaly chod společnosti, morálku, pravidla soužití, docházelo k poradám a nastolování společenských předáků. Také se urovnávaly spory, uzavíraly smlouvy a dohody. Oslavy těchto svátků měly i další významy. Udržovaly se tradice, jazyk, rozvíjelo se umění, a duchovní tradice, vzpomínalo se na předky. Posilovala se víra v bohy, což pomáhalo překonávat neblahý osud či životní peripetie. A toho všeho se lidé v rámci moderní doby a uspořádání společnosti vzdali.

Pokud je to jen trochu možné, vyjděte dnes alespoň odpoledne ven. Jděte se podívat na západ slunce. Ať je to jakkoliv nepříjemné, nikdy nevíte, zda jej ještě budete moci spatřit. Sejděte se s rodinou, či přáteli, a uspořádejte si malou oslavu doma. Nemusí být okázalá. Důležité je, že jste s lidmi, které máte rádi a oni vás. A dejte si to najevo. Bohové nepotřebují hmotné dary. Pro ně je dar láska a pozitivní emoce. S tím jim naši předkové dávali podíl na své snažení.

Podzimní rovnodennost je příležitost se nad sebou a svým životem zamyslet a třeba, pokud najdeme odvahu, na něm něco změnit, či se o to alespoň pokusit.

(redakce)

foto: Miroslav Neumaier – Pallas Press

 

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *