Lilith – démon noci, nebo jen zhrzená a zrazená bohyně? 4.98/5 (53)

Duchovno a mystika Události

Lilith. Pro někoho padlá pekelná děvka, po zásluze Bohem prokletá a potrestaná, ačkoliv její „prohřešek“ byl jen to, že nechtěla být podřízena Adamovi, pro někoho ukřivděná žena, která se mstí Bohu a jeho stvořením za nespravedlnost. Jaká je pravda? To by snad mohla říct jen ona. Tedy pokud by někdo sebral veškerou odvahu a magický um a tohoto démona evokoval. A také pokud by samotná Lilith byla ochotná mluvit a otevřít své zraněné srdce.
Podle mezopotámských spisů i některých židovských gnostiků, kabalistů, mystiků, astrologů a spiritistů byla Lilith tou první ženou. Nikoliv Eva. Lilith, stvořena z prachu země jako Adam, ale byl jí vdechnut oheň, který je síla života. Lilith se tak stala temperamentní, divoká a nezávislá. Což v abrahámovské tradici je cosi, za co se kamenuje. A to doslova.
Bohu se ale zřejmě něco nepovedlo, jelikož z jejího spojení s Adamem vzešli démoni.
Soužití Adama a Lilith bylo prý velmi problematické, jelikož jeho temperamentní partnerka mu neustále dávala najevo, že není nic méně než on a při souloži prý odmítala klasickou polohu. Na jeho naléhání mu údajně odpověděla: „Proč bych měla ležet pod tebou? I já jsem byla stvořena ze země a jsem ti rovna!“ Což se Adamovi nemělo líbit a neustále chtěl dávat Lilith najevo svou nadřazenost. Pokud to tak skutečně bylo, ukazuje to na Adamovu sebestřednost a nadutost. Bohužel tento trend v abrahámovských náboženstvích přetrval doposud.
Legenda dále říká, že se Adam pokusil Lilith tedy znásilnit. Po této zkušenosti Lilith pochopila, že s ní Adam nebude nikdy jednat jako s rovnocennou bytostí, a v zoufalství vyslovila nevyslovitelné jméno Boží. To způsobilo, že zmizela ze zahrady Eden do našeho světa.. Adam naléhal na Boha, aby Lilith přivedl zpět. Bůh tedy poslal tři anděly (archanděl Michael, archanděl Gabriel a archanděl Natael), aby ji našli a přivedli. Našli ji v blízkosti Rudého moře, kde se měla oddávat sexuálním radovánkám s jinými bytostmi.
Archandělé ji sdělili, že pokud se nevrátí, tak denně zemře sto jejích démonických dětí. Ona se však vzepřela a rozhodla se, že se nevrátí, a v důsledku toho se z ní stal pro ně zlý démon. Její děti umíraly protože měly hmotná těla která nesmrtelnost vylučovala. Pokud si to člověk představí v reálu, tak se Bůh zachoval jako mafiánský boss vůči neposlušné milence. Bič a vydírání nikdy nerodí lásku, jen strach a nenávist. Nelze se tedy divit, že se Lilith vzepřela.
Tento evidentní neúspěch ukazující Boha v poněkud jiném světle, než je image laskavého a moudrého otce vedl dávné nositele věrouky k tomu, že tato kapitola byla z Bible vyňata.
Podle jedné z legend byla Lilith oním hadem, který podal Evě jablko. Byla to prý její msta své náhradnici a také Adamovi za to, jak se k ní choval. Pokud je to tak, byla pomsta dokonalá. Lilith poněkud přepsala Boží plány. Proto na mnohých artefaktech můžeme vidět Lilith jako napůl ženu a napůl hada. Říká se, že aby se Lilith pomstila za smrt svých dětí, zabíjela novorozeňata a rodičky.
Vraždila novorozence, nebo sváděla ve snech muže a posléze je připravovala o rozum nebo zabila. U kojenců se tomuto jevu říká „syndrom náhlého úmrtí“.
Dříve se věřilo, že u chlapců je rizikových prvních osm dnů života a u dívek prvních dvanáct. Dnes ovšem víme, že je tato doba o něco delší – asi sedm týdnů. Tento syndrom vede ke smrti dítěte bez zjevné příčiny. Po narození dítěte zřejmě ještě nefungují správně všechny důležité orgány a dítě umírá. Děje se tak většinou v noci, kdy dítě neruší žádné vnější podněty. Jeho dech i tep se zpomalí, jeho tělíčko začne pomalu chladnout, až nakonec zemře, snad jako by ztratilo vůli žít.
Co na Lilith říká představitel Církve Satanovy – mystik Pavel Brndiar?
„Bohyně Lilit měla původně podobné kompetence jako bohyně Lil, byla tedy u semitských národů především bohyní ničivých větrů a bouři. V mezopotámské – sumerské mytologii byla její matkou vznešená bohyně Mehitabel a Lilith patřila do takzvaného triumvirátu bohů-démonů. Zobrazována byla jako hybridní bytost. Krásná žena s černými hustými vlasy, pěkným poprsím, sovími pařáty a křídly. Jak je tedy patrné, židovskokřest’anská tvrzení, že byla Adamovou první ženou, nejsou původní a pouze překrývají její fundamentální kompetence. Za pozornost stojí snad jen jisté gnostické zmínky o tom, že Adam byl původně androgynní bytost. Z jedné strany byl mužem, z druhé strany ženou. Později byla božím zásahem Adamova mužská část oddělena od té ženské, tedy od Lilith. Toto tvrzení, třebaže není zcela přesné, má hluboký gnosticky význam, který je znám pouze zasvěceným a o kterém doporučuji pravidelně meditovat.
Jakmile území Mezopotámie začalo podléhat patriarchálnímu vlivu nesnášenlivého židovskokřesťanského náboženství, začaly se měnit i samotné kompetence Lilith. Ta se s postupem času stávala čím dál zlovolnější bytosti. Vše zašlo tak daleko, že ji nakonec začali ztotožňovat s Lamaštu, čarodějnici a vražedkyni dětí. V některých pověstech se stala matkou Asmodea a nespočtu démonických bytosti. V jiných zase zlým duchem, bohyní zkázy a bídy, v dalších pak manželkou Samaela, vládkyní temnoty a královnou všech démonů. Zmínky o ní nacházíme napříč historii v nejrůznějších rukopisech. V Eposu o Gilgamešovi je popisována jako démonická bytost, která se zmocnila Inannina posvátného stromu v Uruku na břehu Eufratu. Když je hrdinou poražena, uchýlí se do pustin pouště. I tato legenda v sobě ukrývá jistá gnostická tajemství, která doporučuji podrobit hlubšímu esoternímu výzkumu. Zmiňuje ji rovněž Zohari Bible, třebaže tak ve starších překladech nečiní přímo.
Izajás 34:14 Bible kralická 1613: Tam se budou spolu potkávat zvěř s ptactvem, a příšera jedna druhé se ozývati, tam toliko noční přelud se usídli, a odpočinutí sobě nalezne.
Český ekumenický překlad Bible 1979: Bude se tam setkávat divá sběr s hyenami a běsové budou na sebe pokřikovat. Bude si tam hovět upír a najde si odpočinek.
Nová Jeruzalémská Bible z roku 1985 pak Lilith zmiňuje už přímo: Divoké kočky se tam setkají s hyenami, satyr bude volat na další satyry, tam Lilith bude číhat a hledat místo, kde si oddychne.
V současnosti je Lilith nejčastěji vnímána jako svůdkyně a ničitelka mužů. Velká sukkuba, která přepadá muže ve spánku a živi se jejich sexuální energii, dokud je zcela nezničí. Původní božstvo Lilith tak ztrácí nejen své kompetence, ale i svoji podobu. V současné době se Lilith nejčastěji zobrazuje jako krásná rusovláska se silným sexappealem. Vznikl tak pozoruhodný archetyp moderní emancipované divoké a sexuálně nespoutané ženy. Ženy zcela nezávislé, kterou si nepodmaní žádný z mužů, a která se dokonce ani nepodřídí vůli Boží.“
Jak by asi mohlo dopadnout vyhledávání této bohyně?
„Zamyslete se prosím, jakou asi může mít muž pevných zásad s citlivou duší osobní zkušenost z nezávislou a sexuálně nespoutanou bytostí, která jedná především na základě svých pudů, nežli by se řídila racionálními pohnutkami?
Taková zkušenost je nakonec vždy velmi bolestná. Co můžeme říci o ničivém vichru, který nám zpustoší střechu nad hlavou? Stejně tak, co se dá říci hezkého o ženě posedlé Lilith, která vám svým chováním rozvrací váš dosavadní život, když ji k tomu dáte příležitost? Snad jen to, že je to její přirozenost. Entity na které se mě ptáte nejsou ve své podstatě potomkům Adama nakloněné. Jsou personifikací velice nebezpečných sil! Pokud skutečně nedokážete dokonale proniknout k jejich fundamentální podstatě a integrovat ji z vašeho nevědomí do svého vědomí, mohou zcela zničit vaší osobnost a nebo jí zcela ovládnout! Zde není pro romantiku ani naivitu místo,“ dodává Pavel Brndiar na závěr.
(redakce)
foto: Miroslav Neumaier – Pallas press

Ohodnoťte, prosím, tento článek

7 thoughts on “Lilith – démon noci, nebo jen zhrzená a zrazená bohyně?

 1. Bible – Český studijní překlad uvádí:
  Iz 34:14: „Divoká zvířata se budou setkávat s divokými psy a běs zavolá na svého druha; také se tam usadí Lilit a nalezne si místo odpočinku.“
  Překlad Miloše Pavlíka uvádí v poznámce pod čarou:
  34:14 [1728] Hebr. „lílíth“, výraz vyskytující se v SZ jen zde, snad nějaké dnes sotva určitelné noční zvíře, podle jiných jméno démona v ženské podobě.

 2. Také Slovenský Ekumenický překlad uvádí:
  Iz 34:14: „Zíde sa púštna zver s hyenami, cap-démon zavolá na svojho druha, utiahne sa tam lilít a odpočinie si.“

 3. Jenom na okraj – osobní zkušenost mi potvrzuje, že succuba (neříkám zda konkrétně Lilith) existuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *