17. listopad 2021 na Staroměstském náměstí v Praze objektivem našeho fotoreportéra 5/5 (3)

Nezařazené Události

Ačkoliv si leckdo říká, že 17. listopad je již jen vzpomínka, tak není. V dnešní době totalita opět na nás cení zuby a to již zcela nepokrytě. A my? Jak se k tomu stavíme? Dnes jsou na pořadu dne neočkovaní. Jsou jim ve jménu vznešené myšlenky ochrany zdraví odebírána lidská práva, ačkoliv druhý ústavní zákon Listina základních lidských práv a svobod mluví takto:

Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
Článek 2
(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Vláda zavedla fašistické praktiky. Tady už dávno nejde o zdraví či nezdraví, ale jen o moc a peníze. Dnes jsou to neočkovaní komu byly v rozporu se zákony a ústavou České republiky odňaty lidská práva, která jsou nezcizitelná. Jenže ústava je už jen na papíře. Ani rozhodnutí soudu už tato vláda nerespektuje. A co dělají poslanci k takovému bezprecedentnímu útoku na podstatu právního státu? Mlčí.

Co bude stát s neočkovanými dělat příště? Pošle je v rámci ochrany společnosti do koncentračních táborů?  Tento systém se již v praxi osvědčil.  Tohle přece už tady jednou bylo. Když přišel v Německu k moci Adolf Hitler, tak také řekl, že za krizi v Německu mohou Židé. Tak je Němci začali perzekuovat stejným způsobem. Nejprve jim zakázali veřejně žít. Nesměli nikam.  A kam do došlo všichni víme. Přitom to byl nesmysl. Stejný, jako že neočkovaní mohou za šíření C-19.

Zamysleme se. Spousta lidí to, co se děje nyní schvaluje. Když se zločiny dělají ve jménu té „správné“ ideologie, tak už to nejsou zločiny? A kde se to zastaví? Pokud se to zastaví. A kdo to bude příště? Kdo bude režimu vadit pak?

(redakce)

fotogalerie: https://www.youtube.com/watch?v=BG56AfMaoq8

foto: Miroslav Neumaier – Pallas press

 

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *