Runový futhark – runa Uruz 5/5 (5)

Duchovno a mystika Události

Runový futhark je sledem dávajících a beroucích run. Vzniká tak rovnováha v runovém kruhu. Aktivita jedné runy, je následující runou tlumena, aby nedošlo k výchylkám v energetickém poli celého runového kruhu. Dnes si povíme o druhé runě tohoto navýsost dokonalého systému. Je to runa symbolizující prapůvodní nespoutanou sílu, v její nejsyrovější podobě. Jmenuje se Uruz a její podoba je na úvodním obrázku. Runa Uruz bere sílu a vrací ji Matce Zemi.
Kráčím po cestě a hle, vidím Uruz stát přede mnou jako bránu. Skrze ní vidím kraj a v něm silného býka, kterému se blýskají rohy jako dva meče. Kopytem přehrabuje zemi a dívá se pevným zrakem na mne. Nejprve se ozve strach, ale pak si uvědomím, že on je to co hledám. Jeho síla a odvaha. Pohlédnu mu do očí a on vykročí ke mně. Skloní hlavu a jeho rohy se zablýsknou v zapadajícím slunci. On je mé druhé já a já jsem on. Jsme odděleni mým špatným myšlením. Dívám se mu do očí a rozeběhnu se. On také. Dusot jeho kopyt se nese krajem ale já se nebojím. Setkáváme se v runě a plýváme spolu v jednu bytost. Pak vše zmizí, jen já tu stojím naplněn nesmírnou silou Uruz.
Naši dávní předkové tuto runu spojovali s praturem, evropským bizonem, který pro ně symbolizoval právě tuto nespoutanou energii.
Uruz znamená ve starogermánštině „tur“. Tur bylo zvíře silné, bojovné a ulovit jej bylo velmi těžké. Uruz mí podobu rohů obrácených k zemi. Rohů, které býk sklonil aby zničil nepřítele. Runa Uruz je symbolem nejen síly tohoto prazvířete, ale i jeho lovce, bojovníka.
Uruz vrací sílu Zemi. Už jsme si řekli, že Futhark je dokonalý kruh, který je v naprosté rovnováze. Fehu je runa dávající, Uruz runa beroucí. Pokud to přeženeme s meditováním runy Fehu, či jejím pózováním, naplníme se přílišně dynamickou silou ohně. Tato energie je pak spoutána naším tělem, které dává duchu velké omezení a díky tomu můžeme být neklidní a roztěkaní. Je to jako bychom byli nadopovaní, což může vést i ke zdravotním potížím, pokud to budeme s příjmem této energie přehánět. Je dobré v tu chvíli upustit páru z přetopeného kotle a to tak, že budeme meditovat či pózovat Uruz, jejíž síla právě krotí energii Fehu.
Uruz je spojena se Zemí. Je to runa a energie, která představuje nejzákladnější pudy, živočišno. Pokud má člověk „hlavu v oblacích“ je dobrá právě meditace Uruz, aby se postavil nohama na zem. Pomocí runy Uruz můžeme obnovit své fyzické zdraví, naplnit se silou válečníka. Ale musíme ji přijmout s klidnou myslí a ne se strachem. Síla těla a ducha bojovníka dnes není okolím přijímána pozitivně. Tito lidé jsou považování za nebezpečné jedince. Proto je nutné se oprostit od tohoto uvažování. Ale opět všeho s mírou, abychom se nedostali do pomyslné nerovnováhy.
Na agresivních „namakaných“ jedincích je vidět právě nerovnováha mezi energiemi. Pokud u někoho převažuje síla Uruz, je to prostě býk. Zaslepená zuřivost je nezvládnutá síla Uruz. Z toho vyplývá, že pokud nás čekají obtíže, boj, nebo činnost kde je potřeba vnitřní i fyzická síla, runa Uruz je jedna z cest, která nám muže pomoci. Ovšem pak je opět nutné vypustit páru pomocí dalších run. Runa Uruz nám umožní být silní a odvážní jako pratuři, ale jen za předpokladu, že tuto sílu s pokorou přijmeme.
Už jsme si řekli, že Uruz nám pomáhá obnovit zdraví, tudíž nastolit rovnováhu v těle. Dávní léčitelé byli s runou Uruz ve spojení, jelikož jim dávala sílu Země, aby oni ji pak předávali dále. Uruz jim pak pomáhala odvést špatnou energii vzatou z jejich pacientů do Země, která ji rozpustila a přeměnila.
Pro meditaci či pózování je potřeba mít opět klid. Proto je dobré navštívit opět to samé místo, kde jsme cvičili runu Fehu. Zavřeme oči a ohmatávejme okolí smysly. Soustřeďme se na pocity a nechme je volně plynout. Roztěkanost, přetlak síly Fehu či jiných tvořivých run musí z nás ven. Ze stoje se pak předkloníme a dotkneme se rukama země, aby naše tělo bylo v tu chvíli co nejblíže tvaru runy Uruz, jak ji vidíme na úvodním obrázku. Až tak učiníme, vizualizujme si tuto runu a vykřikněme „URUZ“. Nechme proudit energii skrze nás a vnímejme ji. Toto můžeme opakovat, až ona roztěkanost pomine.
Chceme – li sílu Uruz, abychom obstáli v boji, je nutné jí dovolit aby do nás vstoupila. Meditací a pózováním se s runou propojíme. Ale opět, jako u každé takovéto praktiky, je potřeba pokora, víra a úcta. Jinak to nebude fungovat.
(redakce)
foto: Miroslav Neumaier – Pallas press

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *