Konspirační teorie - Chemtrails

Konspirační teorie – Chemtrails 5/5 (2)

Celá ČR Události Ze světa

Chemtrails – fenomén doby. Konspirační teorie říkají mnoho věcí (leckterých zcela zjevně nesmyslných a nelogických) a řada lidí nad tím vůbec nepřemýšlí a věří tomu. Přitom se stačí jen zamyslet.

Co jsou chemtrails. Za chemtrails lidé považují contrail, což je kondenzační stopa (condense trail, contrail) která se objevuje za letadly s vlastním pohonem letícími v určité výšce obvykle 8–12 kilometrů na povrchem Země a v prostředí s dostatečnou vzdušnou vlhkostí. Tento pás za letadlem je tvořen drobnými vodními kapkami a dalšími zplodinami. Stopa vzniká jako přirozený důsledek promíchávání chladného vzduchu s horkými produkty spalování leteckého paliva. Jejich vznik a přetrvání (případně rozpad) závisí na teplotě, vzdušné vlhkosti, atmosférickém tlaku a pohybu vzdušných mas v místě vzniku.

Zastánci konspirace říkají, že do paliva letadel jsou přidávány kovové částečky, které mají za cíl ovlivnit biologii člověka po svém dopadu na zem.

Na toto se dá odpovědět jen jednou věcí. Jistě každý ví, že letecký motor je precizní mechanická práce. Vše musí lícovat a hladce klouzat. Pokud by se do paliva přidával kovový prášek, stala by se z něj brusná pasta. Co by se asi stalo s motorem je celkem jasné. Vzhledem k tomu, že se má jednat o přísně tajný projekt, by asi leteckým mechanikům bylo velmi divné, že turbíny proudových motorů jsou vybroušené na odpis. Nebo jsou ty tisíce leteckých mechaniků do celé věci zasvěceni?

Další teorií je (když ta první neobstála), že jsou na letadla přidávaná zařízení, která v místech nad východní Evropou podle příkazů CIA piloti letadel spouštějí, aby jedovaté látky zamořily oblast.

Samozřejmě že jde o naprosto utajenou operaci, o které ví jen několik vyvolených jedinců ze CIA a vše je pod taktovkou Iluminátů. Jenže k těm několika zasvěceným jedincům v rámci přísně utajené věci tedy ale patří i posádky tisíců letadel, mechanici na letištích (přeci jen by jim asi bylo divné, cože to na tom airbusu je za zařízení, které nikdo nezná, někdo také musí doplňovat jedovaté náplně atd.) To jsou tedy další statisíce lidí, kteří jsou do věci zasvěcení. No, na to že se jedná o přísně utajenou záležitost je to už docela široké publikum. Bezpečnostní riziko prozrazení nabývá na intenzitě.

Když začalo pokulhávat i toto, tak se objevila další konspirace. CIA provozuje vlastní flotilu letadel, která toto práškování provádí.

To znamená, že každý den za pěkného počasí (když je zataženo, tak chemtrails není vidět, tudíž se nic neděje) startuje z letišť utajená flotila tisíců letadel a práškuje nebohé východoevropany. A opět přísně utajené a nikdo si nevšimne startů letadel mimo plán. Nebo jsou tyto starty v plánu? To ale znamená, že opět jsou do věci zasvěcení letečtí dispečeři a těch je jen v Evropě slušná armáda. Takže opět obrovské riziko vyzrazení. Že by v té CIA byli takoví amatéři co se týče utajení?

Je naprosto jasné, že jsou to chemtrails. Za prvé se nerozpouštějí a za druhé, se to objevilo až po revoluci. Do té doby si sem netroufli, jelikož by je Rusové sestřelili,“ říkají opět zastánci této teorie.

K první části tvrzení, bych si dovolil citovat ze společné vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR (ÚFA AVČR), Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko‐fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (KMOP MFF UK) a České meteorologické společnosti (ČMeS) k problematice tzv. „chemtrails“.

Kondenzační stopy mohou vznikat na bezoblačném nebi jako přirozený důsledek promíchávání chladného vzduchu s horkými produkty spalování kerosínu. Chemické složení plynných a pevných složek těchto leteckých emisí i jejich působení na okolní vzduch je známo. Na přirozených i dodaných částicích vznikají nejprve drobné vodní kapky, které rychle mrznou na ledové krystalky vytvářející kondenzační stopu. Na vzhled a dobu trvání kondenzačních stop mají vliv především vlhkost a teplota okolního prostředí. Pokud je okolní vzduch příliš suchý nebo teplý, kondenzační stopa nevznikne nebo mizí krátce po průletu letadla. Pokud naopak okolní prostředí obsahuje dostatečné množství vodní páry, původně drobné ledové krystalky dále rostou, a tím stopu ještě více zviditelňují. O dalším vzhledu stopy rozhodují i vertikální pohyby vzduchu. Pokud se v místě stopy vyskytují sestupné pohyby, dochází rychleji k jejímu rozpouštění. Právě velká horizontální proměnlivost vertikálních pohybů při rozvlněné atmosféře má na svědomí „mizení“ nepravidelných úseků kondenzačních stop, podobně jako je tomu u přirozené oblačnosti. Turbulence proudění pak způsobuje různé deformace stop, tvorbu různých vln či „kliček“, apod. Pokud je stopa stabilnější, může být prouděním vzduchu přenesena na značné vzdálenosti. V extrémním případě se stopy mohou rozšířit natolik, až se zcela propojí a vytvoří tak souvislou vrstvu připomínající běžné ledové oblaky – cirry. Často se stopy hojně tvoří právě při výskytu přirozených cirrů, od nichž je pak již téměř nelze odlišit. O vzhledu stopy rozhoduje i nasvícení Sluncem. Podobně jako jiná přirozená oblačnost i kondenzační stopa může někdy vypadat světle, jindy tmavě, a může rovněž vrhat stíny na níže ležící řídké vrstvy vysoké nebo střední oblačnosti.

Druhá část tvrzení se zabývá četností čar na nebi. Co k tomu říci? Je to asi jako kdyby někdo tvrdil, že přehrání filmu na PC je černá magie, jelikož na kalkulačce to přeci nešlo. Zastánci tvrzení, že se celá věc u nás objevila až poslední dobou opomněli jednu velmi podstatnou a zásadní věc. Od roku 1989 se letecká doprava mnohonásobně rozrostla a tak na nebi létá mnohem více letadel, než před čtvrt stoletím. Čím více letadel, tím více čar na nebi.

Konspirační teorie ohledně chemtrails říká, že ono práškování má za úkol rozšířit výskyty onemocnění mezi běžnou populací a zamezit jejímu rozmnožování pomocí sterilizace. Samozřejmě že vláda je o tom informována a souhlasí s tím.

A ti vládní činitelé nežijí na této planetě? Oni nedýchají stejný vzduch, nechodí po stejných ulicích jako ta běžná populace? Poslanecká imunita se nevztahuje na nemoci a sterilitu. Vládní činitelé nejsou nadlidé a supermani (byť si tak někdy připadají v opojení mocí). Ani politik není blázen, aby souhlasil s něčím takovým, či, pokud by byl k souhlasu donucen, se v takové oblasti zdržoval. Nebo si opravdu čtenář myslí, že někdo podepíše kobercové bombardování města ve kterém žije on i jeho rodina a zůstane tam?

Za úbytek dětí může životní styl, honba za kariérou, ekonomická nejistota rodiny. Jisté skupiny obyvatelstva, kterým je jedno do jakých podmínek dítě přivedou, jich mají tolik, že by to vydalo na rodinnou školku. Jich se chemtrails netýká? Nebo mají jinou biologii, že na ně ty látky nepůsobí.

(redakce)

foto: Miroslav Neumaier

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *