Kdo byl vlastně Ježíš Kristus? Nejasnosti okolo jeho dětství. Byl Kristus výsledkem zásahu mimozemské inteligence? 4.56/5 (9)

Pro někoho prorok, pro někoho mesiáš. Ježíš Kristus je křesťany na rozdíl od jiných abrahámovských věrouk považován za Božího Syna. Ten se podle křesťanského učení vtělil, stal se člověkem a žil mezi lidmi, nakonec byl Římany na nátlak židovské správy ukřižován a po třech dnech vstal z mrtvých a zjevil se svým učedníkům. Tato událost […]

Číst dál