Ústecký kraj je připraven jednat s dopravci o mzdách řidičů Dosud nehodnoceno.

Recenze Události Ústecký kraj

Dnes proběhla schůzka mezi radním Ústeckého kraje pro oblast dopravy Jaroslavem Komínkem a předsedou Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislavem Grospičem. Tématem jednání byla problematika zvýšení platů řidičů autobusů a možnosti Ústeckého kraje podílet se na řešení dosavadní situace.

Jaroslav Komínek upozornil, že v současné době neexistuje žádné usnesení vlády ČR danému předmětu, které by měl kraj naplnit, a nikdo z dopravců ho k jednání o zvyšování mezd ani nevyzval.

„Mám osobní zkušenost s prací řidiče autobusu, vím, jak je náročná. Zároveň však jako představitel kraje musím plně respektovat uzavřené a platné smlouvy s dopravci a aktuální legislativu. Pokud vláda ČR avizované nařízení o zvýšení mezd řidičů autobusů vydá, jsme připraveni se všemi dopravci, se kterými má kraj uzavřenu smlouvu, okamžitě v této věci jednat. Již jsem o tom také zástupce dopravců informoval,“ vyjádřil se k věci Jaroslav Komínek.

„Jsem rád, že jsme si mohli vysvětlit náhled Ústeckého kraje na řešení platové otázky řidičů autobusů. Na pravou míru zde byly uvedeny zkreslené informace, které se v minulém týdnu objevily v médiích po tiskové konferenci pana Kuchynky. Osobně to považuji za jeho nepříliš šťastný předvolební pokus o upoutání pozornosti, který si bere za rukojmí řidiče,“ konstatoval Stanislav Grospič, který byl s výsledkem schůzky spokojen. Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska zastupuje také některé řidiče dopravců působících v Ústeckém kraji.

„Pan Kuchynka požádal o schůzku s radním Komínkem, termín byl stanoven na 4. 10. 2016, a přesto bez znalosti postoje Ústeckého kraje svolal již dne 29. 9. 2016 tiskovou konferenci, kde na základě údajného vyjádření novinářů obvinil Ústecký kraj, že jako jediný kraj v České republice se nechce podílet na zvýšení mezd řidičů. Nyní se netají tím, že k tomuto kroku přistoupil právě z důvodu blížících se voleb do krajských zastupitelstev,“ sdělil naší redakci Zdeněk Rytíř, tiskový mluvčí Ústeckého kraje

Ústeckému kraji se jako jedinému v České republice podařilo v transparentním výběrovém řízení vysoutěžit veřejnou dopravu pro své občany s jasně formulovanými a zesmluvněnými požadavky. Mj. především za to obdržel ocenění „Dobrý zadavatel“ v rámci projektu zIndex Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Smlouvy jsou uzavřeny mezi krajem a dopravci, kteří jediní mohou upravovat nebo rozhodovat v zákonném rámci o výši mezd svých zaměstnanců.

Jelikož Ústecký kraj vnímá dlouhodobý úbytek řidičů v autobusové a nákladní dopravě, inicioval již letos v létě vznik Regionální sektorové dohody pro Ústecký kraj v oblasti autodopravy, jejímž hlavním cílem je umožnit zájemcům o toto povolání vystudovat přímo tento obor na dvou školách zřizovaných krajem a získat řidičské oprávnění, profesní osvědčení a zaměstnání u některé ze společností, které se na tomto projektu podílejí.

(msn)

 

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *