Hamáčkovo ministerstvo vnitra chystá průlomový zákon o likvidaci občanských svobod 5/5 (7)

Události

To, že neomarxisté útočí na demokracii jakýmkoliv způsobem a žádná špína jim není dost špinavá nám opět ukazuje současný ministr vnitra. Ministerstvo vnitra totiž připravilo průlomový zákon, kterým se de facto ruší již jen formálně platná Listina základních práv a svobod.

Ministr vnitra Hamáček využil situace ohledně pandemie korona viru a jeho úřad připravil novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR, která ruší řadu práv a svobod, doposud zaručených Ústavou. Ve zprávě ministerstva vnitra se píše:

„Jako hlavní problém se dle ministra vnitra ukázala nemožnost vlády vyhlašovat na centrální úrovni stav nebezpečí. Ten je dnes zakotven pouze v krizovém zákoně a vyhlásit ho může jen hejtman pro konkrétní kraj. Proto MV navrhuje stav nebezpečí zakotvit na ústavní úrovni v rámci ústavního zákona o bezpečnosti. Nově by tak mohla stav nebezpečí kromě hejtmanů vyhlásit i vláda pro celé Česko nebo jeho část. To má ministerstvu mnohem lépe umožnit reagovat na situaci, kdy ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo bezpečnosti nedosahuje značného rozsahu, a není tak nutné vyhlásit stav nouze, s tím, že mezistupeň mezi běžným stavem a stavem nouze umožní reagovat na krizovou situaci mnohem citlivěji.

Během stavu nebezpečí bude možné na nezbytně nutnou dobu omezit vlastnické právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, podnikat či právo na nedotknutelnost osoby a obydlí. (Nezbytně nutnou dobu samozřejmě určuje vláda – pozn.redakce)

Návrh MV také na ústavní úrovni zakotvuje Ústřední krizový štáb jako pracovní orgán vlády pro řešení stavů ohrožujících bezpečnost republiky i právo vlády požadovat v nouzovém stavu po parlamentu projednat vládní návrhy do 72 hodin ve Sněmovně a do 24 hodin v Senátu. Ve stavu nebezpečí by vláda toto právo neměla.“

Proto je nutné stav nouze udržet co nejdéle. A k tomu stačí vystrašit obyvatelstvo, aby s tím souhlasilo. Ale o manipulaci s veřejným míněním jsme mluvili již v předchozím článku.

V současné době máme stav nouze. A jak se dá takový stav vyhlásit? No jednoduše. Stačí zfalšovat pár čísel ve statistice. Přesně tak, jak nám to již vláda předvedla.

Ale pojďme se podívat co by to znamenalo v důsledku, kdyby návrh prošel a jako že zřejmě projde, jelikož Babišovi jde teď o všechno a ČSSD jej drží v hrsti.

Co se týká každého z nás je nedotknutelnost osoby a obydlí. Listina základních práv a svobod v článku 7 říká toto:

(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Článek 7 se v odstavci 1 věnuje pojmu nedotknutelnosti osoby. Tento pojem se v ústavním textu platném na našem území poprvé objevil v článku 30 Ústavy z roku 1960; dříve byl spojován s nedotknutelností osobní svobody. Toto odlišení nedotknutelnosti osoby od osobní svobody (která je zaručena v čl. 8 Listiny), naznačuje specifický význam nedotknutelnosti osoby, tj. člověka. Nedotknutelnost se podle čl. 7 odst. 1 vztahuje jak na osobu fyzickou, tak na její soukromí a to od narození až do smrti. Jde o ústavně chráněné právo na zachování integrity osoby, jehož porušení je obecně zakázáno a to jak ve sféře veřejnoprávní, tak i v soukromí. Z pohledu veřejnoprávní sféry to znamená, že státní orgán nesmí do oblasti nedotknutelnosti osoby zasahovat jinak než zákonem. Soukromé právo zase přiznává každému člověku absolutní právo na zachování své osoby a v případě porušení tohoto práva dává vzniknout sankci.

Článek 10. zase říká:

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

Pokud Hamáček prosadí svůj estébácký zákon, znamená to, že z vládního rozhodnutí lze pod záminkou stavu nebezpečí kohokoliv bez udání důvodu zatknout, vyhodit z jeho vlastního domu, zavřít mu živnost a když to dovedeme do extrému, tak i bez soudu věznit a mučit odpůrce režimu, kverulanty, nepohodlné osoby. No a co, mne se to přece netýká, řekne si leckdo. Ale týká. Protože v takovém systému stačí závist a udání. A na to jsou Češi experti, což už mnohokrát prokázali za německé okupace, za bolševismu a i teď. Stačí totiž i nesouhlas s vládním rozhodnutím označit jako trestní jednání a je na malér zaděláno. A formální soudy jsou již také osvědčené. Vždyť již dnes máme absurdní trestný čin předsudečná nenávist, nad kterým zůstává rozum stát. Kolik jich Hamáčkovo ministerstvo ještě vymyslí? Nečekejme, že se to někde zastaví.

Trochu to připomíná začátek třetího dílu filmové série Piráti z Karibiku, kdy představitel korporace lord Cuttler Beckett rušil všechna práva občanů Jamajky a k trestu smrti stačilo, že se i setkali s osobou která byla podezřelá. Půjde – li to takhle dál, nedospějeme pod vládou neomarxistů ke stejnému stavu? Je to absurdní? Nesmyslné? To před řadou let byla spousta věcí, které jsou dnes naprosto běžné. Je nutné se na věci nedívat jednotlivě, ale v souvislostech. A pokud toto projde, tak nebylo cinkání klíči o 17. listopadu 1989 zbytečnou věcí? Protože tohle je už fašismus v praxi.

(redakce)

foto: Miroslav Neumaier – Pallas press

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *