Může člověk začít hořet sám od sebe? Nebo je to nesmysl? 5/5 (1)

Samovznícení je fenomén, o kterém slyšel či četl snad každý. Dokonce se tím zabývala i věda, která jej samozřejmě vysvětlila. Ovšem zase způsobem, který vzbuzuje více otázek než odpovědí, jelikož se opět jedná o tzv. nadpřirozenou věc. Vysvětlení proto ignoruje řadu důležitých věcí. Za posledních 300 let bylo popsáno a zdokumentováno na 200 případů samovznícení […]

Číst dál

Den kdy zanikli Templáři. Opravdu zanikli? 5/5 (1)

Dva jezdci v jednom sedle. Tato symbolika chudoby byla ve znaku jednoho z nejtajemnějších rytířských řádů, které kdy existovaly. Jmenoval se Chudí rytíři Krista a chrámu Šalamounova nebo-li Templáři. Žádný jiný rytířský řád nevzbuzoval tolik dohadů, pověstí a legend i více než 700 let po své oficiálním zrušení. Tento vlivný a velmi bohatý řád doplatil […]

Číst dál

Koloběh roku – A je tu opět jarní rovnodennost 5/5 (1)

Obvykle se traduje že jarní rovnodennost je datována na 21. březen. Ale není tomu tak pokaždé. Jarní rovnodennost je den, kdy Slunce na své cestě po ekliptice dosáhne jarního bodu. Jarní a podzimní bod jsou místa na obloze, kdy ekliptika křižuje rovník a Slunce se tak dává oběma polokoulím Země stejnou porci světla. Je to […]

Číst dál

Je menhir u Kamenného Mostu odkazem Keltů, nebo je to náhrobní kámen? 5/5 (3)

Menhiry. Co to vlastně je? Menhir (z bretonštiny men – kámen a hir – dlouhý) je kamenný blok svisle zasazený do země. Vyskytují se po celém světě. Vznikají od pozdního neolitu do 2. poloviny 1. tisíciletí př. n. I. Menhiry v Evropě jsou pozůstatky tisíce let staré keltské civilizace, která obývala Evropu od druhého tisíciletí […]

Číst dál

Doteky tajemna – Zamiloval se mladý tramp do mrtvé, nebo se stal obětí démona? 5/5 (5)

Doteky tajemna jsou pro leckteré lidi velmi lákavé. Některé nabízejí naději, že existují síly co by nám mohly pomoci, jiné zase budí strach, že existuje cosi, co je nad naše chápání a síly. O takových věcech často hovoří staré legendy a vyprávění našich babiček. Pro někoho jsou to pohádky, které nestojí ani za poslech a […]

Číst dál

Doufáme v Krista oprávněně, nebo už je dávno po všem a my žijeme ve věčném zatracení v pekle? 5/5 (2)

Čas od času otiskujeme tajemné zážitky našich čtenářů. Jejich setkání s duchovním světem, popřípadě s duchy mrtvých. Někdy jsou tato setkání obohacující, někdy děsivé. Dnes otiskneme opět jeden dopis. Ten ale bude jiný. Není to přímo duchovní zážitek, ale předtucha, možná vyjevení pravdy, možná zavádějící svědectví o něčem, co se nakonec bude týkat každého z […]

Číst dál

V jakého Boha lidé vlastně věří? 5/5 (3)

Víra v Boha provází lidstvo od nepaměti. Měla různé podoby. Ty první ani neznáme a můžeme si je jen představovat. Pak víra nabyla konkrétnějších podob v podobě již zdokumentovaných nábožensko – filozofických systémů evropských pohanských kultur, perského zoroastrismu, řeckořímských božstev a prvotního Judaismu. Samozřejmě že musíme zmínit i asijské věroučné systémy a v neposlední řadě […]

Číst dál

koloběh roku – noc Yule je počátek naděje 5/5 (2)

Na konci října jsme oslavili svátek Samain. Je to den, kdy se prolnou světy a mrtví mohou vstupovat do toho našeho. Je to také den, kdy končí období léta a života. Přichází období zimy a tedy smrti a zmaru. Se Samainem přicházejí na náš svět i zlé síly přinášející toto všechno. Slunce slábne, noci se […]

Číst dál

Vánoční povídání s mystikem a psychologem Jindřichem Kunešem 5/5 (1)

Prosinec se již láme v půli a to znamená že i advent, čas vánoční se blíží k svému vyvrcholení. Loňské a předloňské vánoce proběhly ve znamení covidu. Lecjaké rodiny to stihlo poznamenat, jelikož se jejich členové báli jeden druhého, jiní i někoho ztratili. I ty letošní vánoce budou opět něčím poznamenané. Drastická inflace, ekonomická krize, […]

Číst dál

Co jsou to andělé? Jsou to samostatné bytosti s vlastním pocitem existence, či jen projekce Božské komunikace s lidmi? 5/5 (5)

Anděl. Již je toto slovo v nás evokuje pocit dobra a krásy. V našich představách je anděl nádherná bytost přinášející mír a lásku boží. Ovšem tato představa je velice mladá. Anděl je vyšší duchovní bytost a sloužila jako posel Boží. Ostatně i slovo anděl pochází z řeckého angelos což značí „posel“. Podle katolického učení jsou […]

Číst dál