V Praze byly k vidění listinné poklady české státnosti Dosud nehodnoceno.

Celá ČR Hlavní město Praha Kultura Události

K oslavám 700. výročí narození Karla IV, se výstavou Archiv České koruny připojil i Národní archiv. Od 28. 10. 2016 do 31. 10. 2016 si veřejnost mohla prohlédnout originální listiny z doby vlády velkého Lucemburka. Většina z vystavených dokumentů dosud nebyla veřejnosti nikdy představena.

„Výstava byla komorní, ale velmi důležitá s ohledem na dokumenty, které pochází z produkce doby Karla IV. Jsou to listiny, které podtrhují význam Karla IV. jako státníka upevňujícího vliv římského krále a pochopitelně i upevňující vliv českých panovníků. Výjimečná je především listina z 1. září 1347, která uděluje právo pražským arcibiskupům korunovat českého krále a prakticky potvrzuje suverenitu zemí České koruny. Návazně na to, 2. září 1347, se nechal Karel IV. Korunovat pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic na českého krále,“ řekl při zahajivací vernisáži náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend Petr Mlsna.

Nejcennějšími dokumenty byly Karlova listina z 1. září 1347 se zlatou pečetí, jíž uděluje pražským arcibiskupům právo pomazat a korunovat české krále, další ze 7. dubna 1348, v níž Karel potvrzuje privilegia udělená českým králům římskými králi a císaři, a také akt z 9. října 1355, opět se zlatou pečetí, jíž vtělil slezská vévodství, Budyšínsko a Zhořelecko k českému státu – České koruně. Vystaveny byly i Karlovy smlouvy s francouzským, polským a uherským králem, s rakouskými a bavorskými vévody a další dokumenty věnující se zemským pokladům.

(msn)

foto: Ministerstvo vnitra

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *