Král Českého středohoří – hrad Hasenburg. Nedobytné sídlo s krvavými legendami 5/5 (1)

Král Českého středohoří – hrad Hasenburg. Nedobytné sídlo s krvavými legendami				  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	5/5							(1)

Na rozhraní Českého středohoří a Poohří se tyčí osamělý vulkanický vrch Házmburk. Tento čedičový vrchol se pne do výše 418 m.n.m. K zajímavostem tohoto místa patří nejen jeho historie, ale i geologie. Nacházejí se zde šestiboké čedičové sloupy, které vystupují v místech, kde je odkryt kamenný základ hory. Podobné útvary můžeme najít například u Ústí nad Labem, nebo u Kamenického Šenova. Vznik těchto útvarů je způsoben smršťováním lávy při chladnutí, která může nastat ve dvou…

Číst dál

Koloběh roku – Letní Slunovrat je svátek života, plodnosti, ale i pokory a uvědomění si sama sebe 5/5 (2)

Koloběh roku – Letní Slunovrat je svátek života, plodnosti, ale i pokory a uvědomění si sama sebe				  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	5/5							(2)

Dnešní den nastává zlom v koloběhu roku a jeho svátků. Dnes Slunce na své nebeské pouti dojde na vrchol svého cyklu, to znamená, že se dotkne obratníku Raka. Ráno tedy vyjde na severovýchodě, a zapadne na severozápadě. V poledne bude stát na obloze nejvýše za celý rok. Bude nejdelší den a nejkratší noc roku. Ačkoliv je u nás léto, tak v tento den je Země v nejdelší vzdálenosti od Slunce. Naši předkové slavili nejen příchod…

Číst dál

Odkaz Keltů vidíme každý den 3.67/5 (3)

Odkaz Keltů vidíme každý den				  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	3.67/5							(3)

Hercynský les. Tak Římané také nazývali oblast Boiohaemum, nebo – li Bohemia. Místo kde žil keltský kmen Bójů. Keltové v době Caesara byli hlavním národem Evropy, kdy obývali její střed, západ a částečně i jih. Byl to nejmocnější národ, který sídlil v sousedství Římské říše, alespoň v Evropě. Keltské kmeny představovaly tzv. laténskou kulturu. Konkrétní vymezení Keltů z hlediska etnických, jazykových nebo kulturních rysů je nejasné a je předmětem dohadů. Podle výzkumů údajně nejzazší kořeny…

Číst dál

Svatojakubská noc – noc démonů? 4.5/5 (4)

Svatojakubská noc – noc démonů?				  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	4.5/5							(4)

  Noc čarodějnic, Valpuržina noc, Filipojakubská noc. Tři pojmenován dnešního svátku. Jeho oslava ale sahá do hlubin dávnověku a naši předkové jej nazývali Beltine a je přesným opakem Samhainu. U Keltů byl tento svátek spjatý s bohem Belenem a také s ohněm. Beltain v překladů znamená „zářící oheň či Belenův oheň“. K obřadům tohoto svátku, mimo jiných,patřilo i uhašení loňského ohně v domácích krbech se a zapálení ohně nového. Svátek Beltine je svátkem života a…

Číst dál

Velikonoční zvyky za hranicemi a za mořem. V Polsku se polévají vodou a šlehají vrbovými větvičkami, na Filipínách přibíjejí na kříže 5/5 (2)

Velikonoční zvyky za hranicemi a za mořem. V Polsku se polévají vodou a šlehají vrbovými větvičkami, na Filipínách přibíjejí na kříže				  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	5/5							(2)

Velikonoční svátky se slaví po celém světě a odráží místní kulturní zvyklosti, či sílu křesťanského cítění obyvatel. Pojděme se tedy podívat jak se kde slaví tyto svátky. Asi nejpodobnější oslavy jako u nás jsou v Polsku. Na Velikonoční pondělí chlapci mrskají děvčata vrbovou větvičkou a také je polévají vodou a voňavkou. Stejně jako u nás to odráží slovanský magický rituál na zvýšení plodnosti. Děvče, které prošlo tímto rituálem se má prý do roka vdát a…

Číst dál

Nastávají Velikonoce, jeden z nejdůležitějších duchovních svátků roku, svátky jara a znovuzrození 5/5 (1)

Nastávají Velikonoce, jeden z nejdůležitějších duchovních svátků roku, svátky jara a znovuzrození				  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	5/5							(1)

  Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota… Prostě jsou tady Velikonoce, svátky jara, zmrtvýchvstání, znovuzrození. V křesťanské věrouce je to jeden z nejdůležitějších svátků v roce. Je to období, kdy došlo k vyvrcholení celého biblického příběhu Nového zákona. Velikonoce jsou původně židovské svátky Pesach, který je jedním z nejdůležitějších židovských svátků. Pesach je také nejstarší doložený svátek, jelikož příkaz k jeho dodržování byl dán jako jeden z mála ještě před darováním Tóry na Sinaji. Společně…

Číst dál

27. března před 662 lety byl otevřen královský hrad Karlštejn 5/5 (1)

27. března před 662 lety byl otevřen královský hrad Karlštejn				  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	5/5							(1)

Na dnešní den připadá jedno významné výročí. Roku 1357 byl otevřen za přítomnosti císaře Svaté říše římské národa německého a českého krále Karla IV. hrad Karlštejn. Tento klenot mezi památkami zemí Koruny České patří mezi nejnavštěvovanější místa. Karel jej založil okolo roku 1348 jako soukromé reprezentační sídlo. Teprve až postupem času, po Karlově císařské korunovaci v Římě roku 1355, císař účel hradu pozměnil – rozhodl se ho užívat jako klenotnici, prostor pro uschování říšských korunovačních…

Číst dál

Čerti zapalovali ohně na kopcích 5/5 (5)

Čerti zapalovali ohně na kopcích				  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	5/5							(5)

  Předávání naléhavých zpráv dnes není žádný problém. Tedy, pokud funguje technika, což v případě válečného konfliktu nemusí být pravidlem. Samozřejmě, že doba, kdy se můžeme spojit s dalším člověkem na dálku není zas tak dlouhá. Je to vlastně až od vynálezu telegrafu. A tak dříve se používal jízdní posel, nebo poštovní holub. Obojí je poněkud nespolehlivé, jelikož posla mohl nepřítel zajmout, nebo mohl mít nehodu, holuba mohl dostat dravec. Zpráva se tedy na místo…

Číst dál

Dnes nastalo jaro 5/5 (2)

Dnes nastalo jaro				  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	5/5							(2)

  Jarní rovnodennost je den, kdy Slunce na své cestě po ekliptice dosáhne jarního bodu. To je místo, kdy ekliptika křižuje rovník a Slunce se tak dává oběma polokoulím Země stejnou porci světla. Je to den, kdy Slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě. Den a noc jsou tak stejně dlouhé. Tento okamžik je začátkem astronomického jara. Asi netřeba dodat, že okamžik přechodu Slunce přes nebeský rovník není nikterak závislý na měsíční…

Číst dál
1 2 3 15