Prehistorické starověké civilizace - Gunung Padang

Prehistorické starověké civilizace – Gunung Padang 4.94/5 (17)

Historie Události Záhady Zajímavosti

Lidé jsou často velmi domýšliví a mnohdy egoističtí vůči předkům. Stále se domníváme, že naši předkové byli jednoduché a primitivní bytosti bez znalostí přírodních zákonů. Nálezy mnoha podivných artefaktů, se kterými si často vědci nevědí rady však ukazuje, že naši předkové často nejen disponovali znalostmi, které bychom do nich neřekli, ale že že by nás také mohli v ledasčem překonat. Zapomněli jsme dávnou moudrost? Objevujeme někdo znovu to, co dávní lidé znali? To je otázka, která čeká na rozřešení.
Chceme – li odpovědi, pojďme se podívat spolu o několik tisíciletí zpětně až k poslednímu glaciálu. Vraťme se v čase až do doby 10000 let před naším letopočtem, kdy doba ledová slábla a krajinu stíhaly jedna pohroma za druhou. Od potop světa až po velké požáry, které ničily vše, co se jim pletlo do cesty včetně lidských kultur, zvířat až jak legendy praví až po kontinenty, které jednoho dne zmizely ze světa. Tyto legendy zmiňují dávné civilizace. I pro starověké Asyřany, Řeky a Římany to byly civilizace dávnověku. Pokud tato legendy měly aspoň trochu pravdu, tak zde byly kultury o kterých do dnes nic nevíme, ale které tu byly dávno před námi. Pocházejí dávné znalosti od nich?
Této problematice se věnuje britský spisovatel, novinář a badatel Graham Hancock (72), který napsal na toto téma řadu knih. Leckdo tohoto výzkumníka považuje za pavědce, a to jen kvůli netradičnímu přístupu a ochotě vnímat i jiné poznatky, než ty které schválila oficiální věda. Ale než začneme hodnotit jeho práci, pojďme se dozvědět víc.
Znáte místo Gunung Padang? Toto oblast je se nachází na Jávě v Indonésii a je to označována za megalitickou lokalitu. Původně toto místo bylo bráno jako zázrak přírody. Nachází se v nadmořské výšce 885 metrů (2 904 stop) a pokrývá kopec v řadě teras ohraničených opěrnými zdmi z kamene, které jsou přístupné po asi 400 po sobě jdoucích andezitových schodech stoupajících asi 95 metrů. Je pokryta mohutnými pravoúhlými kameny sopečného původu. Místní obyvatelé považují toto místo za posvátné a věří, že to byl výsledek pokusu krále Siliwangiho postavit palác za jednu noc.
Ať tak či tak, je to místo kde se nachází velké množství megalitických sloupu, které můžeme vidět právě u sopek. Tyto sloupy jsou velké obdélníkové kameny, které se tvoří při velkých změnách teplot horniny okolo sopky a pak jejímu náhlému ochlazování. Tímto jevem vznikají dlouhé sloupy, které připomínají opracované kameny člověkem, ale není tomu tak. Tento jev způsobil, že tohle místo se jevilo po dlouhou dobu jako přírodní úkaz a nebyl spojován s tvorbou člověka až do té doby, co indonéský geolog jménem Danny Hilman Natawidjaja všiml, prazvláštních stop na tomto pozoruhodném místě. Sloupy nejsou naskládány v jednom směru, ale ve tvaru místností a teras. Každý sloup má stejnou délku a to 1,5 metru. Po podrobnějším průzkumu se zjistilo, že některé z kamenů nesou na sobě i zbytek pojivého materiálu v podobě jakési malty. Tento objev naznačuje, že se skutečně jedná o stavbu a vybudovanou vyspělou starověkou civilizací v rozmezí před 9000 až 20000 lety před naším letopočtem. Což ovšem odporuje všem dosavadním teoriím o vzniku a vývoji druhu homo sapiens. Ale odporuje praxe teorii, je nutno praxi přehodnotit a popřípadě upravit.
Tohoto rozporu si všiml Graham Hancock a proto se začal o tuto oblast zajímat. Dokonce o svém výzkumu natočil i dokument pro Netflix. Cílem jeho práce bylo ukázat důkazy které jsou v protikladu s tvrzením vědy. Na celém světě se nacházejí věci, které poukazují na fakt že zde musela být koncem doby ledové vyspělá starověká civilizace, o které nic nevíme. Archeologie však tvrdí, že v době pozdního paleolitu zde žili pouze primitivní lidé jako sběrači a příležitostní lovci. Pak se tedy ptáme, kdo byli ti stavitelé?
Při bližším ohledání Gunung Padang moderní technologii se zjistilo, že pod povrchem se nachází 3 obrovské vzájemně propojené síně. Dle dalších rozborů se zjistilo, že tyto síně dělí rozmezí několika tisíců let. Takže dle posledních zpráv jsou síně staré víc jak 8000 let, což znamená, že jsou zhruba o 2000 let straší než pyramidy v Gíze, které doposud byly brány jako kolébka architektury naší civilizace a zároveň nejstarší dochovanou megalitickou stavbou světa.
Prozatím archeologové odmítají jakékoliv jiné teorie o možnostech změn v našich dějinách a také odmítají nové důkazy o tom, kdo byl ten člověk, co dokázal v rozmezí dvaceti tisíc let v minulosti postavit takovouto fenomenální stavbu světa? Další otázky a zatím žádné odpovědi přinášejí tři tajemné komnaty pod povrchem na Gunung Padangi. Jaké překvapení a tajemství skrývají zatím netušíme. A je otázka, zda se to někdy dozvíme. Minimálně do doby, než rozhodne byrokracie a ego archeologů, budeme jen klást tyto otázky bez odpovědí.
(text: Pavel Kučera)
foto: Internet.

Ohodnoťte, prosím, tento článek

3 thoughts on “Prehistorické starověké civilizace – Gunung Padang

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *