Další bezpráví státu vůči občanům. Konec restitucí

Exekuce, insolvence – pravidla a co je dobré vědět 3.67/5 (3)

Nezařazené

Praktiky soukromých soudních exekutorů děsily a dodnes děsí polovinu národa. Směle mohou totiž konkurovat gestapu, nebo různým mafiím. Zákony jakoby se na ně nevztahovaly a pokud dochází k jejich porušování tak policie často jen bezmocně přihlíží.

Za tuto privatizaci státní správy můžeme poděkovat ČSSD, která zákon o soudních exekutorech vyplodila a uvedla do praxe. Stačí se podívat na jeho autory a kdo jej schválil.

A tak nám po roce 2000 začal řádit moloch, proti kterému nebylo řádné obrany. Že se exekuce týká jen nepoctivců co dluží a konečně na ně dopadla ruka spravedlnosti. Ano a tak je to správné. Když si někdo bere půjčky aby si domu koupil plasmovou televizi, nebo jel na dovolenou na Kanárské ostrovy a přitom žije ze sociální dávky a nepracuje, tak tam je to zcela na místě. Ale exekuce se také týká daleko většího množství lidí, kteří jsou v dluzích nevinně, jsou podvedeni a také těch, co nikdy nic nedlužili. Jsou lidé, kteří, přestože pracují od rána do večera, mají malé příjmy, a ti si musí vzít úvěr na nenadálý výdaj. Pak jeden z nich přijde o práci a cesta pro vymahače je otevřena. Nebo také stačí být sám a onemocnět, jako se to stalo řadě lidí. Zvláště těm starším, kteří třeba nemají ani bankovní účet. Leží v nemocnici, nepřebírají si důchod, takže neplatí své závazky. A je hotovo. Samozřejmě, že s trochou lidskosti se toto dá řešit, ale systém lidský není. A tak se z jinak bezúhonného člověka najednou stane zločinec horší než-li vrah. Stane se z něj dlužník, kterého tento systém nemilosrdně semele.

A pak jsou tady ti, kteří nic nedlužili a přesto jsou na ně uvalené exekuce. Rozvedení manželé, kdy jeden v systému zůstal a druhý (dlužník) ne, nebo si exekutor myslí, že zrovna na vaší adrese se dlužník zdržuje, nebo ukrývá svůj majetek. A ačkoliv jste třeba dceru, syna, bratra, bývalého manžela či druha už pár let neviděli, jednoho dne vám do bytu vtrhne tlupa neurvalých jedinců a začne polepovat váš majetek. Že je váš? No a ? Tak to dokažte. Vrahovi musí soud dokazovat vinu, jelikož platí presumce neviny. Ale dlužit peníze je horší zločin. Tam musíte svou nevinu dokazovat vy. A to účtenkami na jméno. Že je nemáte? No, tak to máte problém.

Pokud jste v situaci, kdy je na vás uvaleno několik exekucí a i když se snažíte, tak poplatky, úroky, úroky z úroku, umělé navyšování dluhu nevykonanými mobiliárními exekucemi přesahují možnosti splácet je zde možnost insolvence. A před měsícem došlo v tomto procesu k řadě zásadních změn. Pojďme se na ně podívat.

V první řadě a to zůstává stejné, je nutné mít dluhy u více věřitelů a projevit snahu své či domněle své závazky vyrovnat. Dále je nutné mít stálý příjem, nebo někoho, kdo vás svým příjmem zaštítí. Návrh na povolení oddlužení můžete podat pouze prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo akreditované osoby. Tito odborníci sepíší návrh na oddlužení na základě informací, které od Vás získají. Je ve Vašem zájmu už v tomto stádiu informovat co nejpřesněji o všech dluzích a o věřitelích, o kterých víte. Dobře vybírejte, na koho se obrátíte. Ne každý má zájem na tom, abyste vstoupili do insolvence. Například soudní exekutor tak přijde o velkou část svých zisků a možnost nastolit tzv. trvale udržitelný dluh, kdy budete splácet do konce života a nikdy nesplatíte. Zároveň musíte také své věřitele seznámit s tím, že chcete podat návrh na oddlužení. Návrh na povolení oddlužení podá Vámi vybraný odborník krajskému soudu podle místa Vašeho bydliště. Podáním návrhu krajskému soudu je zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se rozhodne, zda jste v úpadku a zda splňujete podmínky pro povolení oddlužení. Také záleží na tom tom, kdo návrh vypracoval. Advokátovi, notáři, soudnímu exekutorovi nebo insolvenčnímu správci, který za Vás sepsal a podal návrh, náleží odměna v maximální výši 4 000 Kč bez DPH a v případě společného oddlužení manželů 6 000 Kč bez DPH. Pokud návrh sepíše akreditovaná osoba, neplatíte žádný poplatek.

Pokud jste v úpadku a splnili jste veškeré podmínky, soud vám povolí oddlužení a jmenuje insolvenčního správce, který vás bude mít na starosti. Správci za jeho výkon náleží zákonem stanovená odměna, která se odvíjí od toho, jestli bude oddlužení provedeno jednorázovým zpeněžením majetku nebo plněním splátkového kalendáře. Způsob oddlužení určí dohodou věřitelé, případně soud. Při oddlužení plněním splátkového kalendáře jste povinni po dobu nejvýše 5 let měsíčně splácet prostřednictvím insolvenčního správce věřitelům ze svých příjmů určitou částku, kterou určí soud. Návrh musí být sepsán a podám opravdu dobře a bezchybně, jelikož máte jen jednu šanci. Proto opět apelujeme na to, abyste si opravdu zvážili komu dáte tu důvěru. Existují oddlužovací agentury, které jsou napojené na exekutory a ty vám rozhodně moc nepomohou. Občas sice někdo u nich projde, ale řada lidí zcela záměrně ne.

Pokud je vám insolvence povolena, tak musíte splňovat určité náležitosti.

Musíte mít stálé zaměstnání, nebo o něj alespoň prokazatelně usilovat.

Veškeré peněžní příjmy (výhry, dědictví, dary) dokladovat a odevzdávat insolvenčnímu správci. Ten je použije na mimořádné úhrady vašeho dluhu a to nad rámec částky, kterou stanovil soud.

Veškeré změny zaměstnání, trvalého bydliště hlásit okamžitě soudu i správci a výboru věřitelů.

Vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku musíte předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých šest kalendářních měsíců, neurčil-li předem soud jinak.

Nesmíte se nikde opět zadlužit. Nesmí vám vzniknout dluh na nájemném, energiích, svozu odpadů, nesmíte si vzít žádnou půjčku, čí leasing.

Je nutno přiznat každý příjem. Soud si může vyžádat vaše daňové přiznání.

Vyvarujte se plnění někomu z věřitelů nad rámec stanoveného soudem. Může se stát, že se najdou lidé, kteří se nepřihlásili jako věřitelé do vašeho řízení a požadují po vás peníze. Nesmíte jim dát ani korunu.

Pokud vstupujete do insolvenčního řízení s dluhy, které jste nezpůsobili, ale podědili je třeba po rodičích, nebo po bývalé manželce či manželovi, uvědomte si jednu věc. Tyto dluhy berete na sebe. Musíte se k nim doznat. A pokud to uděláte, již je na původním dlužníkovi nemůžete zpětně vymáhat. Ale po uplynutí doby insolvence jste čistí jako lilie. Jen bohatší o jednu zkušenost. Pokud do insolvence nevstoupíte, a dluhy jste nezpůsobili, čekají vás tahanice, odvolání, dohady, dokazování. Ale to vše nemá odkladný účinek, takže exekuce na vás bude vykonána. Vy se pak suďte s původním dlužníkem, aby vám uhradil škody způsobené neoprávněnou exekucí.

(redakce)

foto: Archiv

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *